Aktualności

×
Londyn/Warszawa, [data] 2020 – Spółka M7 Real Estate („M7”), paneuropejski podmiot inwestujący i zarządzający aktywami, zrealizował pierwszą transakcję nabycia w imieniu spółki M7 CEREF II („Fundusz”), swego funduszu inwestującego w obiekty o wartości dodanej, skoncentrowanego na nieruchomościach biurowych i logistycznych / przemysłowych na kluczowych rynkach środkowoeuropejskich, w tym w Polsce, na Węgrzech, w Chorwacji i Czechach. M7 CEREF II dokonała pierwszego zamknięcia i ma w planach kolejne zamknięcia finansowania w celu zgromadzenia do 100 mln EUR w III kwartale 2020…
Arrow Capital Partners, spółka inwestująca i zarządzająca nieruchomościami w Europie i w regionie Azji i Pacyfiku, nabyła najwyższej klasy podmiot z zakresu logistyki miejskiej w Warszawie, Airport House, na potrzeby swej europejskiej platformy strategicznych nieruchomości przemysłowych („Platforma SNP”) o wartości 3 mld USD. Zbycia tego podmiotu dokonała spółka M7 Real Estate („M7”), paneuropejski podmiot inwestujący i zarządzający aktywami, w imieniu PVBRI, narzędzia inwestycyjnego utworzonego przez M7 i jeden z polskich banków w celu ustabilizowania i zrewitalizowania dotkniętego trudnościami finansowymi portfela…
M7 Real Estate („M7”), paneuropejski inwestor zarządzający aktywami ogłasza w imieniu M7 POLAF zawarcie z amerykańską spółką analiz danych Verisk transakcji najmu powierzchni w biurowcu „Nowa Kamienica” w Krakowie. Budynek biurowy o powierzchni 79032708-df52-4c44-9da3-390ddf335fea m.kw. posiada korzystną lokalizację w centrum Krakowa. Najemcy pochodzą głównie z sektora technologii i prawnego. W rezultacie zawarcia transakcji najmu powierzchni ok. 650 m.kw. wskaźnik zajętości budynku wzrósł o blisko 18%, osiągając 76%. Komentarz Katarzyny Parkot, Dyrektor Zarządzającej M7 Real Estate Poland: „Ta znacząca transakcja potwierdza…
M7 Real Estate ma przyjemność ogłosić, że otrzymała nagrody „Eastern European Fund of the Year” dla M7 Polish Active Fund oraz „Western European Fund of the Year” dla M7 EREIP V w ramach konkursu REFI European Awards (wcześniej PIE European Property Awards). Nagrody są wyrazem uznania dla unikalnej struktury M7, która umożliwia inwestorom przypisywanie kapitału do określonych planów dotyczących aktywów w różnych jurysdykcjach, dzięki czemu środki są w pełni inwestowane w krótkim okresie czasu, co prowadzi do obniżenia krzywej „j”,…
M7 Real Estate („M7”), paneuropejski inwestor zarządzający aktywami, ogłasza w imieniu podmiotu M7, PVBRI, zawarcie transakcji sprzedaży trzech nieruchomości w Polsce. M7 założyła PVBRI w 2017 roku w celu nabywania przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej, o wysokim poziomie zadłużenia uprzywilejowanego w polskim banku. M7 strukturyzowała transakcje, nabywając te przedsiębiorstwa, które posiadały aktywa, względem kredytodawcy przyjmując na siebie rolę wspierającego i realizującego zobowiązania sponsora. Sprzedaż, o której mowa nastąpiła po zakończeniu realizacji strategii zarządzania M7 dotyczącej tych właśnie aktywów. M7 sprzedała…
M7 Real Estate („M7”), paneuropejski inwestor zarządzający aktywami, ogłasza, że kapitał M7 POLAF, jego pierwszego dedykowanego polskiego funduszu inwestycyjnego, został w pełni zainwestowany („M7 POLAF” lub „Fundusz”). W skład Funduszu wchodzi dziewięć obiektów o charakterystyce biurowej, przemysłowej i logistycznej na terenie całej Polski, o łącznej powierzchni 93.536 m2. Łączna wartość portfela Funduszu przewyższa 120 mln EUR, zaś w 90% przypadków średni ważony okres najmu wynosi 3 lata. Do grona inwestorów Funduszu należą osoby prywatne z dużym kapitałem własnym, inwestorzy typu…
M7 Real Estate („M7”), paneuropejski inwestor zarządzający aktywami, ogłasza, że nabył kolejne pięć aktywów biurowych i magazynowych w Polsce w imieniu M7 Polish Active Fund („ M7 POLAF ”lub„ Fundusz ”) za łączną kwotę 65 mln EUR w trzech oddzielnych transakcjach. Aktywa znajdują się w dobrze skomunikowanych lokalizacjach w całej Polsce. Trzy obiekty o charakterystyce biurowo-magazynowej we Wrocławiu, jednym z najsilniejszych miast regionalnych w Polsce. Kolejne dwie to nieruchomości biurowe klasy A w Warszawie. Przejęto łącznie około 63 000 m2…
M7 Real Estate („M7”), ogólnoeuropejski inwestor i podmiot zarządzający aktywami, informuje, że w imieniu M7 Polish Active Fund („M7 POLAF” lub „Fundusz”) nabył trzy aktywa biurowe typu multi-let w Polsce w oddzielnych transakcjach na łączną kwotę 45 mln EUR, która stanowić będzie pierwszą transzę inwestycji kapitałowej w Fundusz. Akwizycje nastąpiły po pozyskaniu przez M7 około 38 milionów Euro od blisko 30 prywatnych oraz instytucjonalnych inwestorów. Fundusz posiada łączną zdolność inwestycyjną w wysokości około 120 mln EUR. Nabyte aktywa to Green…
1 2 3 4 22 23

Zapytania ze strony mediów należy kierować do:

Richard Sunderland

Senior Managing Director FTI Consulting Strategic Communications