Zajednička ulaganja

M7 je suulagatelj sa svojim partnerima, a ujedno je i upravitelj nekretnina.

Trenutačno imamo tri zajednička ulaganja s društvima privatnoga kapitala, H.I.G. Capital (MBay DK), Blackstone (Onyx Ireland) i Siguler Guff (PIF).

Prethodno su nam partneri bili Europa Capital, Goldman Sachs, Nationwide Building Society, Oaktree Capital, Starwood Capital i Westbrook Capital.

Europa

59

Broj nekretnina

262

Prostornih jedinica

127,1 Mil

SQ M

€10 Mil

Ugovorena god. najamnina

€155,1 Mil

Imovina u upravljanju

Po sektorima *

  • Industrija- 47,1%

  • Uredi- 48,5%

  • Trgovački centri - 4,4%

Prikaz po državama *

  • Danska- 52,9%

  • Irska- 39,9%

  • Portugal- 7,2%

*Podaci na dan 30. lipnja 2020. godine

Kontakt za više informacija