Zajednička ulaganja

M7 je suulagatelj sa svojim partnerima, a ujedno je i upravitelj nekretnina.

Trenutačno imamo tri zajednička ulaganja s društvima privatnoga kapitala, H.I.G. Capital (MBay DK), Blackstone (Onyx Ireland) i Siguler Guff (PIF).

Prethodno su nam partneri bili Europa Capital, Goldman Sachs, Nationwide Building Society, Oaktree Capital, Starwood Capital i Westbrook Capital.

Europa

20

Broj nekretnina

123

Prostornih jedinica

112.037

SQ M

€5,4 Mil

Ugovorena god. najamnina

€88,3 Mil

Imovina u upravljanju

Po sektorima *

  • Industrija- 58,1%

  • Uredi- 41,8%

  • Trgovački centri - 0,1%

Prikaz po državama *

  • Danska- 58,1%

  • Irska- 41,9%

  • Portugal- %

*Podaci na dan 30. rujan 2020. godine

Kontakt za više informacija