Zajednička ulaganja

M7 je suulagatelj sa svojim partnerima, a ujedno je i upravitelj nekretnina.

Trenutačno imamo tri zajednička ulaganja s društvima privatnoga kapitala, H.I.G. Capital (MBay DK), Blackstone (Onyx Ireland) i Siguler Guff (PIF).

Prethodno su nam partneri bili Europa Capital, Goldman Sachs, Nationwide Building Society, Oaktree Capital, Starwood Capital i Westbrook Capital.

Europa

33

Broj nekretnina

148

Prostornih jedinica

152.632

SQ M

€9,0 Mil

Ugovorena god. najamnina

€157 Mil

Imovina u upravljanju

Po sektorima *

  • Industrija- 64,3%

  • Uredi- 31,9%

  • Trgovački centri - 1,9%

Prikaz po državama *

  • Danska- 44,6%

  • Irska- 32,8%

  • Portugal- 22,6%

*Podaci na dan 30. rujan 2020. godine

Kontakt za više informacija