Mailbox, Birmingham

Čime se bavimo

Pronalazimo ulaganja sa potencijalom za realizaciju dodane vrijednosti i mogućnosti za ostvarenje visokih prihoda za investitore u sektoru manjih regionalnih nekretnina za zakup.

Taj se sektor često zanemaruje i smatra se neučinkovitim zbog manje kvadrature pojedinačnih nekretnina te zahtjevnijeg upravljanja takvom imovinom. M7 se specijalizirao za objedinjavanje većeg broja pojedinačnih nekretnina u velike i diverzificirane portfelje iznadprosječnih razina prihoda i prinosa.

Naše poslovanje utemeljeno je na našoj vrijednosti i investicijskoj filozofiji usmjerenoj na ostvarenje prihoda te aktivnim i praktičnim pristupom upravljanju nekretninama. Naša paneuropska platforma kombinacija je vlastitog terenskog iskustva u poslovanju nekretninama i vodećih informatičkih sustava i sustava za upravljanje podacima, koji su ključni za maksimiziranje vrijednosti.

Ključni statistički podaci

6.1 Mil

m2

8.200

JEDINICA (CCA)

835

Nekretnina

4.100

Zakupaca

5,1 mlrd. EUR

Vrijednost nekretnina pod upravljanjem (CCA)

350 mil. EUR

Ugovorena god. najamnina (CCA)

Nekretnine pod upravljanjem po državama*

 • UK- 31,7%

 • Nizozemska- 17,7%

 • Francuska- 17,2%

 • Danska- 9,1%

 • Švedska- 7,6%

 • Njemačka- 5,2%

 • Poljska- 2,9%

 • Finska- 2,8%

 • Portugal- 2,4%

 • Irska- 1,7%

 • Mađarska- 1,0%

 • Češka- 0,5%

 • Hrvatska- 0,2%

*prema vrijednosti nekretnina

Sektorski prikaz

Raspodjela poslovanja

 • Industrijski- 53,4%

 • Ured- 17,9%

 • Trgovački centri - 16,4%

 • Mješovita namjena - 10,4%

 • Ostalo- 1,9%

 • Individualni portfelji nekretnina - 49,6%

 • Privatni fondovi / uvrštena projektna društva - 47,6%

 • Zajednička ulaganja - 2,8%

Nagrade

U M7 smo ponosni na ugled koji uživamo kao društvo za investicije i upravljanje nekretninama koje ostvaruje vrhunske rezultate. Tijekom godina naš vrijedni tim osvojio je brojne nagrade, uključujući naslov „upravitelja fondova godine“ u sklopu dodjele nagrada u poslovanju s nekretninama Property Awards.

Saznajte više, preuzmite Korporativnu brošuru M7

M7 je jedinstvena kombinacija upravitelja fonda i operativnog partnera.

Saznajte više, preuzmite Korporativnu brošuru M7

Posljednji put ažurirano : u 2. tr. 2020.

M7 je jedinstvena kombinacija upravitelja fonda i operativnog partnera. Saznajte više, preuzmite Korporativnu brošuru M7

Saznajte više, preuzmite Korporativnu brošuru M7

Preuzmi

Posljednji put ažurirano : u 2. tr. 2020.