Mailbox, Birmingham

Čime se bavimo

Pronalazimo ulaganja sa potencijalom za realizaciju dodane vrijednosti i mogućnosti za ostvarenje visokih prihoda za investitore u sektoru manjih regionalnih nekretnina za zakup.

Taj se sektor često zanemaruje i smatra se neučinkovitim zbog manje kvadrature pojedinačnih nekretnina te zahtjevnijeg upravljanja takvom imovinom. M7 se specijalizirao za objedinjavanje većeg broja pojedinačnih nekretnina u velike i diverzificirane portfelje iznadprosječnih razina prihoda i prinosa.

Naše poslovanje utemeljeno je na našoj vrijednosti i investicijskoj filozofiji usmjerenoj na ostvarenje prihoda te aktivnim i praktičnim pristupom upravljanju nekretninama. Naša paneuropska platforma kombinacija je vlastitog terenskog iskustva u poslovanju nekretninama i vodećih informatičkih sustava i sustava za upravljanje podacima, koji su ključni za maksimiziranje vrijednosti.

Ključni statistički podaci

4,1 Mil

m2

6.305

JEDINICA (CCA)

600

Nekretnina

3.205

Zakupaca

€4,0 mlrd.

Vrijednost nekretnina pod upravljanjem (CCA)

€302 mil.

Ugovorena god. najamnina (CCA)

Nekretnine pod upravljanjem po državama*

 • UK- 51,4%

 • Nizozemska- 20,1%

 • Francuska- 5,7%

 • Danska- 5,5%

 • Švedska- 4,4%

 • Njemačka- 3,9%

 • Poljska- 3,7%

 • Finska- 2,2%

 • Portugal- 1,1%

 • Irska- 0,8%

 • Mađarska- 0,7%

 • Češka- 0,5%

 • Hrvatska- %

*prema vrijednosti nekretnina

Sektorski prikaz

Raspodjela poslovanja

 • Industrijski- 37,7%

 • Ured- 34,1%

 • Trgovački centri - 17,1%

 • Mješovita namjena - 5,6%

 • Ostalo- 3,0%

 • Individualni portfelji nekretnina - 75,1%

 • Privatni fondovi / uvrštena projektna društva - 22,7%

 • Zajednička ulaganja - 2,2%

Nagrade

U M7 smo ponosni na ugled koji uživamo kao društvo za investicije i upravljanje nekretninama koje ostvaruje vrhunske rezultate. Tijekom godina naš vrijedni tim osvojio je brojne nagrade, uključujući naslov „upravitelja fondova godine“ u sklopu dodjele nagrada u poslovanju s nekretninama Property Awards.

Saznajte više, preuzmite Korporativnu brošuru M7

M7 je jedinstvena kombinacija upravitelja fonda i operativnog partnera.

Saznajte više, preuzmite Korporativnu brošuru M7

Posljednji put ažurirano : u 4. tr. 2020.

M7 je jedinstvena kombinacija upravitelja fonda i operativnog partnera. Saznajte više, preuzmite Korporativnu brošuru M7

Saznajte više, preuzmite Korporativnu brošuru M7

Preuzmi

Posljednji put ažurirano : u 4. tr. 2020.