M7s Fonde

M7 co-investerer med flere investorer og agerer som investment og asset manager for disse fonde. 

M7 har etableret en række britiske og europæiske fonde, der har investeret i detail-, kontor- og industriejendomme. Ud over M7s co-investeringer, er der rejst ekstern kapital fra mere end 150 formuende privatpersoner, formueforvaltere såvel som institutionelle investorer.

Fond Sektor Antal ejendomme / lejemålsunits Areal (m2) Kontraktleje (pa)
Storbritannien        
M7 REIP III Erhverv – blandet 11 / 119 47,000 €3,90 mio
M7 REIP IV Udvikling/kontor 1 / 14 20,000 €3,08 mio
M7 REIP V Commercial - mixed 33 / 301 184,000 €11,84 mio
M7 REIP VI Commercial - mixed 8 / 47 104,000 €3,31 mio
M7 REIP VIII Commercial - mixed 10 / 31 59,000 €6,99 mio
M7 REIH Commercial - mixed 44 / 485 160,000 €5,61 mio
Europa        
M7 ISLAY Erhverv – blandet 95 / 829 466,000 €34,42 mio
M7 EREIP IV  Erhverv – blandet 185 / 1,546 1.11m €70,67 mio
M7 EREIP V  Erhverv – blandet 16 / 148 138,000 €12,02 mio
M7 CEREF I Erhverv – blandet 15 / 529 253,000 €10,17 mio
M7 FAF Erhverv – blandet 30 / 179 155,000 €8,19 mio
M7 POLAF Erhverv – blandet 4 / 120 50,000 €4,20 mio
M7 PORAF Erhverv – blandet 4 / 31 31,000 €1,62 mio