Rådgivning

M7 rådgiver eksterne investorer omkring forvaltningsstrategier for eksisterende ejendomme samt i forbindelse med transaktioner.

Vi oplever en stigning i antallet af rådgivningsopgaver, hvor vores ekspertise efterspørges indenfor især due diligence apekterne i forbindelse med køb af større og/eller komplekse porteføljer, og er en naturlig forlængelse af M7’s øvrige forretningsområder, hvor M7’s enorme ekspertise kan komme investorer eller andre samarbejdspartnere til gavn.

M7 bidrager ligeledes med ejendomsrelaterede input og viden i due diligence processer i forbindelse med utallige europæiske nødlidende låneporteføljer.

Vi har desuden rådgivet en stor amerikansk investor i forbindelse med en større transaktion i Tyskland inden for industri-segmentet samt en asiatisk investor da de købte sig ind i en UK baseret logistik portefølje. Senest har vi ydet rådgivning til et antal kroatiske banker, forsikringsselskaber og pensionsselskaber omkring strategier for deres eksisterende porteføljer samt investeringsstrategier i relation til deres ønske om at foretage ejendomsinvesteringer.

For yderligere information, kontakt