Vilkår & Betingelser

Indledning

Dette er de vilkår og betingelser, der gælder for www.m7re.eu (Websitet), og som, sammen med de dokumenter, der er nævnt heri, oplyser dig om de vilkår og betingelser, som gælder for din brug af Websitet. Brug af Websitet omfatter, når du får adgang til, browser på eller opretter dig som bruger på Websitet. Websitet drives af M7 Real Estate Ltd (vi, os, vores eller M7). Websitet indeholder generelle oplysninger om os og nævner i den forbindelse visse fonde og aktiver, som vi forvalter eller rådgiver om (Fonde). Oplysningerne er udelukkende til orientering, og det er ikke hensigten, at Websitet skal promovere Fondene over for dig eller tilskynde eller opfordre dig til at deltage i Fondene. Da Fondene er underlagt strenge markedsføringsrestriktioner, er de oplysninger, som fremgår af Websitet vedrørende Fondene, udelukkende rettet imod en begrænset kategori af personer i det Forenede Kongerige (UK) og i andre jurisdiktioner, som opfylder visse kriterier, som fremgår af disse vilkår og betingelser.

Din brug af Websitet er underlagt disse vilkår og betingelser, og når du besøger og bruger Websitet, accepterer du, at du er bundet af dem. Læs disse vilkår og betingelser grundigt igennem, før du begynder at bruge Websitet. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af dem til fremtidig brug.

Din brug af oplysninger eller materiale på Websitet sker på egen risiko, og vi påtager os intet erstatningsansvar i den forbindelse. Det er dit eget ansvar at sikre, at de produkter, ydelser og oplysninger, som er tilgængelige via Websitet, opfylder dine specifikke krav.

Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår og betingelser, må du ikke bruge Websitet.

Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid ved at ændre dem på Websitet. Tjek denne side løbende for at holde dig orienteret om eventuelle ændringer, da de vil være bindende for dig.

Om os

M7 er et anpartsselskab, der er registreret i England og Wales. Vores selskabsregistreringsnummer er 08614287, og vores hjemstedsadresse er 10 Queen Street Place, London EC4R 1AG, England. Vores primære forretningssted er beliggende på adressen The Monument Building, 11 Monument Street, London EC3R 8AF, England. Vores momsregistreringsnummer er 171 7836 85. M7 er moderselskab i en koncern.

Andre vilkår

Disse vilkår og betingelser henviser til følgende yderligere vilkår, som også gælder for din brug af Websitet:

 • Vores privatlivspolitik, som fastsætter vilkårene for vores behandling af personoplysninger, som vi indsamler fra dig, eller som du giver os. Når du bruger Websitet, giver du dit samtykke til behandlingen og erklærer, at alle oplysninger, som du har givet os, er korrekte.
 • Vores politik for acceptabel brug, som fastsætter reglerne for, hvad man må og ikke må, når man bruger Websitet. Når du bruger Websitet, skal du overholde vores politik for acceptabel brug.
 • Vores cookiepolitik, som oplyser om de cookies, som vi bruger på Websitet.

Vigtige oplysninger til personer i det Forenede Kongerige (UK)

 • Det er ikke hensigten, at Websitet skal promovere Fondene over for dig eller tilskynde eller opfordre dig til at deltage i Fondene. Det er ikke hensigten, at oplysningerne på Websitet skal udgøre grundlaget for investeringsbeslutninger, og de bør ikke fortolkes, som om vi eller nogen af vores tilknyttede virksomheder eller andre anbefaler dig at erhverve eller afhænde andele i en Fond.

 

Vigtige oplysninger til personer i andre jurisdiktioner

Der kan gælde begrænsninger for formidlingen af oplysningerne og materialet på Websitet i nogle jurisdiktioner, og personer i de pågældende jurisdiktioner må ikke anse Websitet som et tilbud om, opfordring til eller tilskyndelse af, at de skal indgå en investeringsaftale eller foretage en investering, som der henvises til i oplysningerne og materialet, medmindre der i den pågældende jurisdiktion lovligt kan gives sådanne tilbud, opfordringer eller tilskyndelser.

Websitet er således ikke et tilbud, en opfordring eller en tilskyndelse fra nogen i en jurisdiktion, hvor det ikke er lovligt at give tilbuddet, opfordringen eller tilskyndelsen, eller hvor den person, der giver tilbuddet, opfordringen eller tilskyndelsen, ikke har kompetence til at gøre det eller til nogen, som det ikke er lovligt at give tilbuddet, opfordringen eller tilskyndelsen til.

Personer, som ønsker at udtrykke deres interesse i oplysningerne eller materialet på Websitet, er selv ansvarlige for at orientere sig om og overholde alle gældende love og regler.

 • Tilbud om køb eller salg – oplysningerne på Websitet er udelukkende til din orientering, og de udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer eller andre produkter, som der henvises til på Websitet.
 • Anbefalinger – oplysningerne på Websitet skal ikke fortolkes som en anbefaling eller udtalelse om, at du bør købe eller sælge værdipapirer eller andre produkter, eller at du bør deltage i en transaktion.

Skattemæssig eller juridisk rådgivning – de investeringsprodukter og -ydelser, der beskrives på Websitet kan have skattemæssige konsekvenser. Intet af det, der fremgår af Websitet skal fortolkes som skattemæssig eller juridisk rådgivning, og det er ikke hensigten, at det skal udgøre anden rådgivning, som du kan støtte ret på. Indholdet på Websitet er udelukkende til orientering. Du skal indhente professionel rådgivning eller ekspertrådgivning, før du handler eller undlader at handle på baggrund af indholdet på Websitet.

Selvom vi bestræber os på at opdatere oplysningerne på Websitet, giver vi ingen udtrykkelige eller underforståede erklæringer eller garantier om, at indholdet på Websitet er korrekt, opdateret eller fuldstændigt.

Adgang til Websitet

Websitet er gratis.

Vi garanterer ikke, at Websitet eller indholdet på Websitet altid er tilgængeligt eller uden afbrydelser. Adgang til Websitet gives midlertidigt. Vi kan uden varsel suspendere, tilbagekalde, lukke eller ændre hele eller dele af Websitet. Vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig, hvis Websitet på et tidspunkt eller i en periode ikke er tilgængeligt, uanset årsag.

Du er ansvarlig for at sikre, at dit computersystem opfylder de nødvendige tekniske specifikationer, som er kompatible med Websitet og gør det muligt for dig at tilgå og bruge Websitet. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, som tilgår Websitet via din internetforbindelse, er gjort bekendt med disse og andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

Vi kan løbende begrænse adgangen til visse funktioner og indhold på Websitet eller hele eller dele af Websitet for brugere, som er oprettet eller kan være forpligtede til at oprette sig hos os.

Hvis vi i fremtiden beslutter at lade brugere oprette sig på Websitet, skal du som registreret bruger sikre, at de oplysninger, som du giver os ved oprettelse, er korrekte. Hvis du vælger eller modtager loginoplysninger (som fx et brugernavn og en adgangskode eller anden identifikator) som del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle disse oplysninger fortroligt, og du må ikke videregive dem til andre. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, som udføres ved brug af dine loginoplysninger, og du skal straks orientere os, hvis du bliver bekendt med eventuel uretmæssig brug eller andre sikkerhedsbrud. Vi forbeholder os retten til at spærre loginoplysninger til enhver tid, hvis vi er af den opfattelse, at du har overtrådt disse vilkår og betingelser, eller hvis det viser sig, at du har givet forkerte oplysninger i forbindelse med din oprettelse som bruger.

Vi kan ikke garantere, at Websitets funktionalitet er vedvarende, uden afbrydelser eller fejlfri. Der kan være tidspunkter, hvor visse funktioner og indhold på Websitet eller hele eller dele af Websitet gøres utilgængelige (både planlagt og ekstraordinær utilgængelighed), ændres, suspenderes eller tilbagekaldes af os, uden at du modtager varsel herom. Du accepterer, at vi ikke er erstatningsansvarlige over for dig eller tredjemand for utilgængelighed, ændring, suspension eller tilbagekaldelse af Websitet eller funktioner og indhold på Websitet eller dele af Websitet.

Hvad du må

Du må kun bruge Websitet til ikke-kommerciel brug og kun i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. Du må hente og vise indhold fra Websitet på en computerskærm, printe eller kopiere enkelte sider og, med forbehold af næste afsnit, gemme siderne i elektronisk form. Der kan gælde yderligere vilkår og betingelser for visse funktioner og indhold på Websitet eller dele af Websitet, som du i så fald vil få vist, inden du tilgår de pågældende funktioner, dele eller indhold.

Hvad du ikke må

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse vilkår og betingelser, må du ikke:

 • gemme sider fra Websitet på en server eller andre netværksforbundne lagringsenheder eller oprette elektroniske databaser ved systematisk at downloade og gemme alle siderne på Websitet
 • fjerne eller ændre indholdet på Websitet eller forsøge at omgå sikkerheden eller gøre indgreb i funktionaliteten af Websitet eller de servere, hvor Websitet er hostet, eller
 • oprette links til Websitet fra andre websites uden vores forudgående skriftlige samtykke. Du må dog gerne linke fra et website, som du driver, forudsat at linket ikke er misvisende eller vildledende, og at det retvisende angiver destinationen, at du ikke antyder, at vi støtter op om dig, dit website eller eventuelle produkter eller ydelser, som du tilbyder, at du linker til (og ikke indsætter et skærmbillede eller gengiver) Websitets startside, og at det linkede website ikke omfatter ulovligt, truende, groft, ærekrænkende, pornografisk, frastødende, vulgært, uanstændigt eller fornærmende indhold eller indhold, som krænker tredjemands immaterielle rettigheder eller andre tredjemandsrettigheder.

Du må kun bruge Websitet og andet, der er tilgængeligt på Websitet, til lovlige formål i overensstemmelse med gældende ret, på ansvarlig vis og ikke på en måde, som kan skade vores navn eller omdømme.

Alle de rettigheder, som du tildeles i henhold til disse vilkår og betingelser, ophører med øjeblikkelig virkning, hvis du overtræder nogen af dem.

Uretmæssig brug af Websitet kan medføre erstatningskrav og/eller udgøre et strafbart forhold.

Immaterielle Rettigheder

Vi eller vores licensgivere er indehavere af alle immaterielle rettigheder til Websitet (herunder tekster, grafik, software, rapporter, downloaded materiale, fotografier og andre billeder, videoer, lyd, varemærker og logoer) og det materiale, som offentliggøres på Websitet (herunder eventuelle rapporter, som kan downloades fra Websitet (“Rapporterne”)). Disse værker er beskyttet af ophavsretslovgivningen og traktater, der er indgået over hele verden. Der tages forbehold for alle disse rettigheder. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår heraf, tildeler disse vilkår og betingelser dig ingen rettigheder vedrørende immateriel ejendom, som vi eller vores licensgivere er indehavere af, og du anerkender, at du ikke tildeles nogen ejendomsret ved at downloade indhold fra Websitet. Hvis du printer, kopierer eller gemmer sider fra Websitet (udelukkende i henhold til disse vilkår og betingelser), skal du sikre, at du gengiver eventuelle meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre immaterielle rettigheder, som er indeholdt i det originale indhold.

Du må på ingen måde ændre papirkopier eller digitale kopier af det materiale, som du har printet eller downloaded, og du må ikke bruge illustrationer, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafik uden at medtage de medfølgende tekster.

M7’s status (eller eventuelle navngivne bidragsyderes status) som ophavsmand til indholdet på Websitet skal altid angives.

Du må ikke bruge indholdet på Websitet kommercielt, uden at vi eller vores licensgivere har givet dig licens hertil.

Hvis du printer, kopierer eller downloader nogen dele af Websitet i strid med disse vilkår og betingelser, vil din ret til at bruge Websitet ophøre med øjeblikkelig virkning, og du skal, efter vores valg, tilbagelevere eller destruere eventuelle kopier af materialet.

Indhold

Vi kan til enhver tid ændre Websitets format og indhold. Du accepterer, at din brug af Websitet sker som beset og som tilgængeligt og på egen risiko.

Materialet på Websitet kan til enhver tid være forældet, og vi er ikke forpligtede til at opdatere det pågældende materiale. Oplysningerne på Websitet videregives med det ene formål at give modtageren generelle baggrundsoplysninger om M7 Real Estate Ltd og, selvom de er udarbejdet i god tro, hævder vi ikke, at oplysningerne er altomfattende eller bekræftede. Vi giver ingen erklæringer eller garantier vedrørende nøjagtigheden, fuldstændigheden, gyldigheden, korrektheden, pålideligheden, integriteten, kvaliteten, formålstjenligheden eller originaliteten af indhold på Websitet, og vi fraskriver os hermed ansvaret for enhver form for underforståede garantier, betingelser eller andre vilkår, i det omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen. Vi påtager os, i det omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen, intet erstatningsansvar for eventuelle tab eller skader, som opstår, som følge af at du eller andre bruger Websitet eller støtter ret på Websitets indhold.

Du må ikke ændre papirkopier eller digitale kopier af det materiale, herunder Rapporterne, som du har printet eller downloaded, og M7’s status som ophavsmand til materialet på Websitet skal altid angives. Du må ikke bruge materialet på Websitet kommercielt uden at opnå licens hertil fra os eller vores licensgivere.

Vi kan ikke garantere, og garanterer således ikke, at Websitets indhold er fri for virus og/eller andre koder, som kan indeholde skadelige eller destruktive elementer. Du er ansvarlig for at implementere passende IT-sikkerhedsforanstaltninger (herunder antivirus og andre sikkerhedskontroller) svarende til dine konkrete krav til indholdets sikkerhed og pålidelighed.

Dine personlige oplysninger

Brugen af dine personoplysninger, som du giver via Websitet, er underlagt vores privatlivspolitik.

Eksterne links

Websitet kan af og til linke til eksterne websites. Vi linker til de websites for at give dig adgang til oplysninger og ydelser, som du måske vil finde nyttige eller interessante. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af disse websites eller for det, som de leverer, og vi garanterer ikke, at de vil forblive tilgængelige. Det, at vi linker til dem, betyder ikke, at vi støtter op om eller er forbundet med dem, der driver websitene.

Generelle bestemmelser

Links til andre websites – Hvis Websitet linker til tredjemands websites og ressourcer, sker dette udelukkende til din orientering.

Vi har ingen kontrol over indholdet af websitene eller ressourcerne.

Virus – Vi garanterer ikke, at Websitet er sikret imod eller fri for programfejl eller virus. Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, software og platform til at kunne tilgå Websitet. Du bør bruge dit eget antivirusprogram.

Du må ikke misbruge Websitet ved bevidst at indføre vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet ondsindet eller teknisk skadeligt materiale. Du må ikke forsøge at opnå uretmæssig adgang til Websitet, den server, hvorpå Websitet befinder sig, eller andre servere, computere eller databaser, som er tilknyttet Websitet. Du må ikke udsætte Websitet for “denial-of-service”-angreb eller “distributed-denial-of-service”-angreb. Hvis du overtræder denne bestemmelse, begår du en strafbar handling i henhold til den engelske computermisbrugslov (Computer Misuse Act 1990). Vi anmelder enhver overtrædelse til den kompetente retshåndhævende myndighed, og vi samarbejder med myndighederne ved at videregive din identitet til dem. I tilfælde af overtrædelse ophører din ret til at bruge Websitet med øjeblikkelig virkning.

Ansvarsbegrænsning – Vi hverken fraskriver os eller begrænser vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, besvigelser eller afgivelse af urigtige oplysninger mod bedre vidende eller andet ansvar, som vi ikke kan fraskrive os eller begrænse i henhold til engelsk ret. I det omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen, fraskriver vi os alle de betingelser, garantier, erklæringer eller andre vilkår, som måtte gælde for Websitet eller Websitets indhold, uanset om de er udtrykkelige, indforståede, direkte eller indirekte. Vi er ikke erstatningsansvarlige over for brugere for tab eller skader, uanset om det sker inden for eller uden for kontrakt (herunder uagtsomhed), misligholdelse af lovbestemte forpligtelser, eller andet, uanset om de er påregnelige eller opstår som følge af eller i forbindelse med:

 • brugen af eller den manglende mulighed for at bruge Websitet eller
 • brugen af eller beslutningen om at støtte ret på indhold, der vises på Websitet.

Hvis du er erhvervsbruger, skal du være særligt opmærksom på, at vi ikke er erstatningsansvarlige for:

 • tabt fortjeneste, omsætningstab, tab af indtægt eller driftstab
 • tab af data
 • tab af goodwill
 • driftsforstyrrelser
 • tab af forventede besparelser
 • tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme eller
 • eventuelle indirekte tab og følgetab eller -skader.

Der er intet, der forhindrer os i at anlægge retssag med henblik på at beskytte vores immaterielle rettigheder ved en kompetent domstol.

Hvis du er forbruger, skal du være opmærksom på, at vi kun leverer Websitet til privat og personlig brug. Du accepterer, at du ikke må bruge Websitet til kommercielle eller erhvervsmæssige formål, og vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig for tabt fortjeneste, omsætningstab, driftstab eller tab af forretningsmuligheder.

Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab eller skader som følge af virus, “distributed-denial-of-service”-angreb eller andet teknisk skadeligt materiale, som måtte inficere dit computerudstyr, din software, dine data eller andet beskyttet materiale som følge af din brug af Websitet eller som følge af dine downloads af indhold derfra eller fra andre websites, der er linket til.

Vi påtager os intet ansvar for indholdet af de websites, som vi linker til på Websitet. Linkene skal ikke fortolkes, som om vi støtter op om de websites, som vi linker til. Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab eller skader som følge af din brug af dem.

Jurisdiktion – Hvis du er forbruger, skal du være opmærksom på, at disse vilkår og betingelser, genstanden i vilkårene og betingelserne og oprettelsen heraf er underlagt engelsk ret. Du og vi accepterer, at domstolene i England og Wales har ikke-eksklusiv kompetence. Hvis du er bosiddende i Nordirland, er du også berettiget til at anlægge sag i Nordirland, og hvis du er bosiddende i Skotland, er du også berettiget til at anlægge sag i Skotland.

Hvis du er en virksomhed, skal du være opmærksom på, at disse vilkår og betingelser, genstanden i vilkårene og betingelserne og oprettelsen heraf (og eventuelle tvister eller krav uden for kontrakt) er underlagt engelsk ret. Vi er enige om, at domstolene i England og Wales har eksklusiv kompetence.

Ansvarsfraskrivelse

Websitet leveres til din brug som beset uden nogen form for udtrykkelige eller underforståede garantier, herunder blandt andet garantier om, at Websitet ikke krænker tredjemandsrettigheder eller er fri for computervirus. Vi påtager os således ingen løbende forpligtelser eller ansvar vedrørende fejl, udeladelser, afbrydelser eller forsinkelser, der måtte opstå i forbindelse med tjenesten. Internettet er ikke en sikker kommunikationsform, medmindre oplysningerne sendes krypteret. Vi kan ikke påtage os ansvaret for tredjemands uretmæssige adgang eller kompromittering af eventuelle oplysninger, der sendes dertil.

Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende disse vilkår og betingelser eller problemer med Websitet, er du velkommen til at sende dem til os:

M7 Real Estate Ltd
Third Floor
The Monument Building
11 Monument Street
London
EC3R 8AF

DataPrivacyTeam@m7re.eu

Tak fordi du besøger Websitet.