Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for website

M7 Real Estate Ltd, dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder, som er anført som dataansvarlige i linket nedenfor (“vi”, “os” eller “vores”), respekterer dit privatliv, og vi forpligter os til at beskytte dine personoplysninger til enhver tid.

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi har om dig. Det betyder, at vi er ansvarlige for at beslutte, hvordan vi opbevarer og bruger personoplysninger om dig.

Denne privatlivspolitik beskriver i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen ((EU) 2016/679) (“GDPR”) din retsstilling i forhold til dine personoplysninger, og hvordan vi bruger dine personoplysninger.

Privatlivspolitikken gælder for vores brug af personoplysninger, som vi indsamler fra dig via vores website, vores investorportal, eller som vi indsamler fra dig på andre måder, som fx via e-mail, telefon eller personlig henvendelse. Privatlivspolitikken gælder også for eventuelle oplysninger, som vi indsamler om dig fra tredjemand som led i driften af vores virksomhed.

Det er vigtigt, at du læser privatlivspolitikken, så du ved, hvordan og hvorfor vi bruger dine oplysninger.

Oplysninger vi har om dig

For at kunne drive vores virksomhed og promovere vores ydelser effektivt er det nødvendigt for os at opbevare og behandle personoplysninger om investorer, potentielle investorer, fysiske personer, der bruger vores website eller kommunikerer med os på andre måder, fysiske personer, der abonnerer på at modtage oplysninger om vores produkter og ydelser, og individuelle lejere i vores ejendomme. Vi kan derfor indsamle, bruge, opbevare og overføre forskellige typer personoplysninger om dig, som vi har kategoriseret som følger (bemærk, at det ikke er en udtømmende liste):

 • Identitetsoplysninger omfatter navn, titel, fødselsdato, køn, personbeskrivelse, stillingsbetegnelse og oplysninger om ansættelse.
 • Kontaktoplysninger omfatter adresse, e-mailadresse og telefonnumre.
 • Økonomiske oplysninger omfatter bankkontooplysninger og oplysninger om økonomi.
 • Transaktionsoplysninger omfatter oplysninger om betalinger til og fra dig og om andre investeringer, som du har foretaget hos os, oplysninger om ydelser, som du har købt af os, og/eller lejekontrakter eller andre aftaler, som du har indgået med os, og oplysninger om investeringer, som du har foretaget, herunder i formidlede aktiver, som forvaltes eller sponsoreres af M7.
 • Tekniske oplysninger omfatter internetprotokoladresse (IP-adresse), dine loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling og lokalitet, browserplugintyper og -versioner, operativsystem og -platform og andre teknologier på de enheder, som du bruger til at tilgå dette website og andre systemer, som vi driver.
 • Profiloplysninger omfatter oplysninger om dine interesser, præferencer, klager og den feedback, som du har givet os.
 • Brugeroplysninger omfatter oplysninger om, hvordan du bruger vores website og ydelser.
 • Informationsmateriale/kommunikationsoplysninger omfatter dine ønsker om at modtage informationsmateriale og nyhedsbreve fra os og dine ønsker om kommunikation.

Vi kan også være forpligtede til at behandle andre oplysninger om dig for at kunne drive vores virksomhed korrekt og effektivt promovere vores ydelser.

Hvordan vi indsamler oplysninger om dig

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig. Du kan fx give os dine personoplysninger ved at udfylde formularer eller ved at kommunikere med os via post, telefon, e-mail eller på andre måder. Dette omfatter personoplysninger, som du giver os, når du 1) anmoder om levering af vores ydelser eller foretager investeringer hos os, 2) giver os personlige oplysninger i forbindelse med dit lejemål i en af vores ejendomme, 3) abonnerer på vores ydelser, nyhedsbreve, informationsmateriale eller andre udgivelser eller 4) giver os feedback eller kommunikerer med os på andre måder.

Når du interagerer med vores website, kan vi automatisk indsamle tekniske oplysninger om dit udstyr, browsingadfærd og dine browsingmønstre. Vi indsamler disse personoplysninger ved at bruge cookies og andre lignende teknologier.

Vi kan desuden indsamle oplysninger om dig fra andre enheder i vores koncern og fra en anden tredjemand, herunder blandt andet tredjemandsudbydere eller underleverandører af tekniske ydelser og betalingstjenester, udbydere af analyser, forretningspartnere, fondsforvaltere, professionelle rådgivere, ejendomsadministratorer, ejendomsmæglere, kreditvurderingsbureauer, udbydere af baggrundstjek og en anden tredjemand, som leverer ydelser eller tjenester som led i driften af vores virksomhed.

Det er vigtigt, at de personoplysninger, som vi har om dig, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor meddele os, hvis du ændrer dine personoplysninger i løbet af vores relation.

Formål som vi bruger dine oplysninger til

Vi bruger kun dine personoplysninger, hvis vi har juridisk hjemmel til det. I de fleste tilfælde bruger vi de oplysninger, som vi har om dig, i følgende situationer:

 • Hvis vi skal opfylde en aftale, som vi er ved at indgå eller har indgået med dig.
 • Hvis det er nødvendigt for at forfølge vores (eller tredjemands) legitime interesser, og dine interesser og grundlæggende rettigheder ikke går forud for disse interesser.
 • Hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, et lovkrav og/eller anden gældende lovgivning.

I pkt. 1-12 nedenfor har vi anført en beskrivelse af de måder, som vi kan bruge dine personoplysninger på, og de retsgrundlag for behandling, som vi støtter ret på i den forbindelse. Vi anfører også vores legitime interesser, hvis det er relevant.

Bemærk, at vi kan behandle dine personoplysninger på mere end ét retsgrundlag, afhængig af det konkrete formål med vores brug af dine oplysninger. Vi beder dig kontakte os, hvis du har brug for oplysninger om det konkrete retsgrundlag, som ligger til grund for vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er anført mere end ét retsgrundlag nedenfor.

 • Formål: For at oprette dig som ny investor eller kunde, herunder for at gennemføre en due diligence-undersøgelse af dig, når dette er lovpligtigt.

Retsgrundlag for behandlingen

 • Det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig.
 • Det er nødvendigt for at overholde vores retlige forpligtelser.
 • Formål: For at oprette dig som ny lejer i en af vores ejendomme, herunder for at gennemføre en due diligence-undersøgelse om dig, når dette er lovpligtigt.

Retsgrundlag for behandlingen

 • Det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig.
 • Det er nødvendigt for at overholde vores retlige forpligtelser.
 • Formål: For at levere ydelser til dig eller en relevant fond i forbindelse med en aftale, som du eller den pågældende fond har indgået med os, herunder eventuelle ydelser i forbindelse med en investering, som er foretaget hos os.

Retsgrundlag for behandlingen

 • Det er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig.
 • Det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesse i at drive vores virksomhed effektivt og levere ydelser til dig eller en relevant fond.
 • Formål: For at opfylde vores forpligtelser i henhold til en lejekontrakt, som du har indgået med os vedrørende en af vores ejendomme.

Retsgrundlag for behandlingen

 • Det er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig.
 • Formål: For at kommunikere med dig med henblik på at levere ydelser til dig eller en relevant fond eller i forbindelse med en investering, som er foretaget hos os.

Retsgrundlag for behandlingen

 • Det er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig.
 • Det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesse i at drive vores virksomhed effektivt og promovere vores ydelser.
 • Formål: For at kommunikere med dig i forbindelse med en lejekontrakt, som du har indgået med os vedrørende en af vores ejendomme.

Retsgrundlag for behandlingen

 • Det er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig.
 • Det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesse i at drive vores virksomhed effektivt og promovere vores ydelser.
 • Formål: For at administrere vores relation med dig, herunder blandt andet gennemgang og besvarelse af dine henvendelser eller din feedback via vores website, post, telefon, e-mail eller på andre måder.

Retsgrundlag for behandlingen

 • Det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig.
 • Det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesse i at drive vores virksomhed effektivt, promovere og forbedre vores ydelser samt besvare forespørgsler eller klager vedrørende vores ydelser.
 • Formål: For at administrere og opkræve alle relevante betalinger, gebyrer og/eller afgifter.

Retsgrundlag for behandlingen

 • Det er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig.
 • Det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesse i at behandle betalinger fra kunder eller investorer og sikre, at vi kan inddrive alle vores tilgodehavender.
 • Formål: For at administrere og beskytte vores forretning og dette website, herunder fejlfinding, dataanalyser, test, systemvedligeholdelse, support, rapportering og hosting af data.

Retsgrundlag for behandlingen

 • Det er nødvendigt for at overholde vores retlige forpligtelser.
 • Det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesse i at drive vores virksomhed, sikre levering af IT- og administrationsydelser, opretholde netværkssikkerheden og forebygge besvigelser.
 • Formål: For at behandle din anmodning om at abonnere på vores nyhedsbreve og for at levere nyhedsbrevene som ønsket.

Retsgrundlag for behandlingen

 • Det er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig.
 • Det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesse i at udvikle og promovere vores ydelser og vækste vores forretning.
 • Formål: For at levere informationsmateriale, forslag og anbefalinger vedrørende vores ydelser, som kan være interessante for dig, og oplysninger om vores begivenheder, som kan være interessante for dig.

Retsgrundlag for behandlingen

 • Det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesse i at udvikle og promovere vores ydelser samt vækste vores forretning.

Informationsmateriale

Vi kan bruge dine personoplysninger til at give dig oplysninger om vores ydelser, som kan være interessante for dig. Du modtager informationsmaterialet, hvis du har anmodet om det. Du kan også modtage materiale fra os, hvis du har købt ydelser fra os eller indledt forhandlinger med os i forbindelse med vores ydelser, og hvis du i hvert enkelt tilfælde ikke har fravalgt at modtage materialet.

Du kan til enhver tid bede os om at stoppe med at sende informationsmateriale til dig ved at kontakte vores persondatateam. Deres kontaktoplysninger er:

M7 Real Estate Ltd Third Floor
The Monument Building
11 Monument Street London
EC3R 8AF, England

DataPrivacyTeam@m7re.eu

Hvis du undlader at give oplysningerne

Hvis vi skal indsamle personoplysninger som følge af lovgivningen eller i henhold til bestemmelserne i vores aftale med dig, og du undlader at give os de ønskede oplysninger, kan vi muligvis ikke opfylde den aftale, som vi har indgået eller forsøger at indgå med dig (fx om at levere ydelser til dig). I så fald kan vi være nødt til at indstille vores levering af den pågældende ydelse. Vi vil dog give dig meddelelse herom, hvis det er tilfældet, på det pågældende tidspunkt.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med vores indsamling af dem, herunder for at opfylde retlige eller regnskabsmæssige krav eller rapporteringskrav. Vi fastsætter den passende opbevaringsperiode for personoplysninger under hensyntagen til mængden, arten og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade som følge af uretmæssig brug eller videregivelse af dine personoplysninger, formålet med vores behandling af dine personoplysninger, og hvorvidt vi kan opfylde de formål på en anden måde, og de gældende retlige krav.

Tredjemand som vi deler dine oplysninger med

Vi kan få brug for at dele dine oplysninger med en tredjemand, som handler på vores vegne eller leverer ydelser til os. Dine personoplysninger opbevares sikkert til enhver tid, og vi deler dem kun med tredjemand, hvis det er nødvendigt. Vi kan videregive dine oplysninger til følgende:

 • Andre enheder i vores koncern
 • Professionelle rådgivere (herunder blandt andet juridiske og økonomiske rådgivere), forsikringsselskaber, bankforbindelser, revisorer, finansielle institutioner og administratorer
 • Leverandører af visse ydelser og funktioner som fx hosting- og cloud-tjenester, udarbejdelse af investormeddelelser og regnskaber, leverandører af kundepleje, kapitalforvaltning, administrations- og domicileringsydelser, rapporteringssoftware og anden software, som bruges til at opfylde de driftsmæssige behov
 • Leverandører af visse ydelser og funktioner som fx ejendomsadministrationsydelser, ejendomsmæglerydelser og andre ydelser og funktioner forbundet med forvaltning, administration og/eller vedligeholdelse af vores ejendomme
 • Tredjemand, som leverer ydelser som led i driften af vores virksomhed og den virksomhed, der er forbundet med de formidlede aktiver, som vi forvalter eller sponsorerer, herunder blandt andet IT- og systemadministrationsydelser
 • Handelspartnere og forretningspartnere
 • Tredjemand, som vi indleder forhandlinger med om en erhvervsmæssig aftale, fx et virksomhedssalg eller joint venture
 • Regeringen i det Forenede Kongerige (UK) eller andre offentlige myndigheder eller tilsynsmyndigheder, hvis vi er forpligtede til det i henhold til gældende lovgivning.

International overførsel af oplysninger

Bemærk, at der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt for os at overføre dine oplysninger til modtagere uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, fx hvis vi bruger underleverandører fra et andet land. Vi er i så fald forpligtede til at implementere de fornødne garantier for at sikre, at dine oplysninger opbevares sikkert, som fx EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om de fornødne garantier, som vi har implementeret, kan du til enhver tid bede om dem ved at kontakte vores persondatateam. Deres kontaktoplysninger er:

M7 Real Estate Ltd Third Floor

The Monument Building 11 Monument Street London

EC3R 8AF, England

DataPrivacyTeam@m7re.eu

Vi kan overføre dine oplysninger til administratoren og domicileringsagenten for nogle af vores fonde, som er hjemmehørende i Jersey. EU-Kommissionen har vedtaget en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet til fordel for Jersey, hvori EU-Kommissionen bekræfter, at Jerseys system til beskyttelse af personoplysninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger.

Dine rettigheder vedrørende dine oplysninger

GDPR tildeler dig en række rettigheder vedrørende dine oplysninger. Vi respekterer disse rettigheder og bestræber os på at værne om dem i alle vores handlinger. Disse rettigheder omfatter følgende:

 • Du kan bede om en kopi af de oplysninger, som vi opbevarer om dig, og en beskrivelse af, hvordan vi bruger oplysningerne (den registreredes ret til indsigt).
 • Hvis du mener, at de oplysninger, som vi opbevarer om dig, er urigtige eller ufuldstændige, og du ikke selv kan rette oplysningerne, kan du anmode os om at berigtige unøjagtighederne (retten til berigtigelse).
 • Du kan anmode os om at slette dine oplysninger i visse, begrænsede tilfælde (retten til sletning eller retten til at blive glemt).
 • Hvis vi foretager automatisk behandling af dine oplysninger på grundlag af dit samtykke eller for at opfylde en aftale, kan du anmode os om at levere oplysningerne til andre (retten til dataportabilitet).
 • Du kan i visse, begrænsede tilfælde kræve, at vi begrænser vores brug af dine oplysninger, eller gøre indsigelse mod den måde, hvorpå vi bruger dem, (retten til begrænsning af behandling).
 • Hvis vi behandler dine oplysninger på grundlag af vores legitime interesser, har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger (retten til at gøre indsigelse mod behandling).
 • Hvis vi behandler dine personoplysninger med det formål at levere direkte markedsføring til dig, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til dette formål (retten til at gøre indsigelse mod behandling – direkte markedsføring).

Hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger (retten til at trække samtykke tilbage).

Hvordan du kontakter os

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, hvis du ønsker at kontakte os vedrørende dine rettigheder, eller hvis du har klager om vores brug af dine oplysninger, kan du kontakte os på DataPrivacyTeam@m7re.eu.

Vi bestræber os på at besvare spørgsmål og behandle klager, så du er tilfreds. Bemærk, at du kan klage til Information Commissioner’s Office (i det Forenede Kongerige (UK)) eller et tilsvarende, lokalt datatilsyn, hvis du mener, at vi ikke har løst din klage.

Bemærk, at vi kan opdatere denne privatlivspolitik til enhver tid.