Neuvonanto

M7:ltä pyydetään lisääntyvässä määrin myös neuvontaa erityisesti uusien portfoliosijoitusten due diligence -tarkastuksiin liittyen.

Neuvonanto on luonnollinen tapa laajentaa M7:n liiketoimintaa ja hankkia lisätuloja hyödyntäen tiimin laajaa kokemusta.

M7 on tarjonnut kiinteistöalan due diligence -neuvontaa mm. lukuisissa eurooppalaisissa lainaportfoliojärjestelyissä, viimeisimpänä Alankomaissa Propertize-salkun kohteisiin liittyen.

M7 on neuvonut myös suurta yhdysvaltalaista sijoittajaa suuressa Saksan teollisuuskiinteistöjen kaupassa sekä aasialaista sijoittajaa Ison-Britannian logistiikkasijoituksessa.