Johdanto

M7:n liiketoiminta keskittyy korkeatuottoisiin monikäyttäjäkiinteistömarkkinoihin koko Euroopassa. Parhaiden sijoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen voidaan tehdä neljän toimintamallin kautta:

1

M7-rahastot: M7 sijoittaa yhdessä lukuisten sijoittajien kanssa ja toimii rahastoissa varainhoitajana.

2

Yhteisyritykset: M7 sijoittaa yhdessä kumppaniensa kanssa ja toimii nimettynä varainhoitajana.

 

3

Erilliset varainhoitomandaatit: M7 toimii institutionaalisten ja yksityisten sijoittajien kiinteistösijoitussalkkujen ulkopuolisena varainhoitajana.

4

Neuvonanto: M7 antaa neuvoja kolmansille osapuolille sijoitusstrategiasta nykyisten sijoitusten hallinnoimiseksi tai kohdennettujen uusien sijoitusten tekemiseksi.