Toimintamme

M7 on Euroopan johtava alueellisten monikäyttäjäkiinteistömarkkinoiden asiantuntija. Yrityksen omistaa sen toimiva johto, ja sillä on Euroopassa yli 250 työntekijää 13 eri maassa. Yritys hallinnoi yli 1 400:aa liike-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöä, joiden yhteisarvo on noin 8,1 miljardia euroa.

M7 on erikoistunut etsimään sijoittajilleen value add -tyyppisiä sijoituksia pienempien monikäyttäjäkiinteistöjen sektorilla, joka jää yleensä vähemmälle huomiolle ja jota pidetään tehottomana yksittäisten kohteiden pienen koon ja kohteiden vaatiman suuren työmäärän vuoksi. Tyypillisesti M7 kerää pienemmistä kiinteistöistä suuria portfolioita, joiden tuotto on selvästi kiinteistömarkkinoiden keskimääräistä tuottoa korkeampi.

M7 soveltaa toiminnassaan arvokeskeistä sijoitusfilosofiaa ja yhdistää siihen hyvin aktiivisen ja käytännönläheisen kiinteistövarainhoitomallin. M7:n oman henkilökunnan vankka kokemus ja osaaminen aktiivisesta kiinteistövarainhoidosta koko Euroopan laajuisesti yhdessä markkinoiden johtavien M7:n omien tieto- ja tiedonhallintajärjestelmien kanssa varmistaa, että M7 pystyy maksimoimaan kiinteistösijoitusten arvon.

M7 perustettiin vuonna 2009. Aluksi yritys keskittyi teollisiin monikäyttäjäkiinteistöihin Isossa-Britanniassa ja painotti erityisesti tehokasta ja tarkkaa tiedonhallintaa. Maailmanlaajuista finanssikriisiä seuranneiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi perustettiin useita yhteisyrityksiä. Tuolloin käynnistettiin myös liiketoimintamalli, jolla autettiin lainoittajia hallinnoimaan heidän korkeatuottoisia toissijaisia kiinteistösijoituksiaan.

Koko Euroopan laajuisen kiinteistövarainhoitomallin kehitystyö alkoi vuonna 2013. Tarkoituksena oli luoda kiinteistönomistajille ja sijoittajille ensiluokkainen kiinteistövarainhoitomalli alueelliseen monikäyttäjäkiinteistöliiketoimintaan kaikkialla Euroopassa. M7:n johtoryhmä on rakentanut vastaavia malleja aikaisemminkin, joten se pystyi hyödyntämään kokemustaan onnistuneiden toimintojen aikaansaamiseksi Alankomaissa, Isossa-Britanniassa, Kroatiassa, Luxemburgissa, Portugalissa, Puolassa, Ranskassa, Saksassa, Slovakiassa, Suomessa, Tanskassa, Tšekin tasavallassa ja Unkarissa.