Poradenstvo

Spoločnosť M7 v čoraz väčšej miere žiadajú o to, aby poskytovala svoje odborné znalosti vo forme poradenstva. Týka sa to najmä vykonávania investorských analýz pri plánovaných akvizíciách.

Toto je prirodzená expanzia našej činnosti, v rámci ktorej poskytujeme naše bohaté skúsenosti a odborné znalosti iným stranám za adekvátnu finančnú protihodnotu.

Spoločnosť M7 už poskytla na takejto poradenskej báze množstvo investorských analýz týkajúcich sa realít v rámci mnohých európskych transakcií zahrňujúcich nesplácané úvery. Nedávno takto radila v súvislosti s holandskými aktívami v rámci portfólia Propertize.

O poradenstvo nás požiadal aj veľký investor z USA, ktorý sa zaujímal o veľkú priemyselnú akvizíciu v Nemecku, a takisto aj jeden ázijský investor, ktorý chcel získať pozíciu v jednom britskom logistickom portfóliu.