Osobitné Projekty

Spoločnosť M7 vystupuje ako tretia strana spravujúca aktíva pre inštitúcie, rodinné podniky a investorov vysokej čistej hodnoty. Má niekoľko mandátov v Spojenom kráľovstve na správu aktív v rámci osobitných projektov.

Osobitný Projekt Partner Sektor Počet aktív / Jednotiek Podlahová Plocha (m2) Kontrahované Nájomné (ročne)
Spojené kráľovstvo          
Colony Colony Retail / Office / Industrial / Leisure 29 / 298 254,000 €20.91m
LC Investment Partners HNWI Priemyselný 1 / 7 2,000 €150,000
M & G M & G Priemyselný 48 / 699 390,000 €18.69m
MOVVI HNWI Komerčný – zmiešaný 4 / 24 9,000 €644,000
kontinentálna Európa          
Cortona / multiple mandates HNWI Komerčný – zmiešaný 7 / 39 12,000 €685,000
Vector Parks MIRA Priemysel a logistika 6 / 192 132,000 €6.36m
PVBRi Partner bankového tréningu Industriál a kancelária 4 / 127 23,000 €1.68m
Oregon House Investičný nástroj Kancelárie 1 / 60 15,000 €1.57m
Sovereign Wealth Account Pre Blízky Východ   €50 miljoen geinvesteerd in vier door M7 beheerde fondsen.