Úvod

Spoločnosť M7 sa zameriava  na trh sekundárnych realít vyššej výnosnosti, v ktorých sú priestory na prenájom, a to v rámci celej Európy. Identifikuje  vhodné  príležitosti pre investorov, ktoré vykonáva prostredníctvom štyroch obchodných oblastí:

1

Fondy M7 spoločnosť M7 investuje spolu s viacerými investormi a následne vystupuje ako správca investície a správca aktív fondu.

2

Spoločné investovanie súkromného kapitálu vo forme spoločných podnikov spoločnosť M7 investuje spolu s partnerom a následne vystupuje ako poverený správca aktív.

3

Mandáty na správu aktív v rámci osobitných projektov spoločnosť M7 vystupuje ako tretia strana spravujúca aktíva pre inštitúcie, rodinné podniky a portfólia investorov vysokej čistej hodnoty.

4

Poradenstvo spoločnosť M7 radí tretím stranám o stratégii pre ich existujúce aktíva alebo cieľové akvizície.