Naša Činnosť

M7 je poprednou špecializovanou spoločnosťou pôsobiacou na celoeurópskomaj regionálnom realitnom trhu s priestormi na prenájom.  Je v úplnom vlastníctve členov najvyššieho vedenia a zamestnáva viac ako 250 ľudí v 13 krajinách Európy. Tento kolektív spravuje viac ako 1,400 maloobchodných, kancelárskych a priemyselných nehnuteľností v približnej hodnote €8.1 miliardy.

Spoločnosť M7 sa zameriava na hľadanie investičných príležitostí s pridanou hodnotou pre investorov v sektore menších realít s priestormi na prenájom. Ide o sektor, ktorý je často podceňovaný a považovaný za neefektívny, a to kvôli malej veľkosti jednotlivých parciel a náročnosti na správu majetku. Pri takýchto príležitostiach sa zvyčajne formujú mnohé jednotlivé aktíva do veľkých portfólií s potenciálom veľkých príjmov a výnosov, ktoré sú oveľa vyššie, ako sú priemery realitného trhu.

Spoločnosť M7 uplatňuje investičnú filozofiu orientovanú na hodnotu kombinovanú s aktívnou praktickou platformou správy aktív. Bohaté interné skúsenosti s realitami, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom všetkých našich európskych pobočiek a našich špičkových systémov správ informácií a dát, sú zárukou toho, že spoločnosť M7 dokáže maximalizovať hodnotu.

Spoločnosť M7 bola založená v roku 2009 a spočiatku sa zameriavala na sektor priemyselných parkov s priestormi na prenájom v Spojenom kráľovstve. Jej kľúčovou snahou bola efektívna a presná správa dát. Po globálnej finančnej kríze sme založili niekoľko spoločných podnikov, aby sme využili dostupné možnosti, ktoré z nej vyplývali. Okrem toho sme založili záchrannú obchodnú platformu, aby sme veriteľom mohli pomáhať so správou sekundárnych aktív s vyššou výnosnosťou.

V roku 2013 sme začali s vývojom mnoho sektorovej platformy určenej pre kontinentálnu Európu, aby sme vlastníkom nehnuteľností a investorom v celej Európe poskytli jedinečnú platformu správy aktív pre regionálne reality s priestormi na prenájom.  Členovia najvyššieho vedenia spoločnosti M7 už takéto platformy vyvíjali aj predtým, takže využili svoje bohaté skúsenosti na to, aby zabezpečili úspech jej prevádzok vo všetkých zastúpených krajinách, teda v Spojenom kráľovstve, Chorvátsku, Českej republike, Dánsku, Nemecku, Maďarsku, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku, Poľsku, vo Fínsku, Francúzsku a na Slovensku.