Po získaní 60 miliónov eur uzatvára M7 prvý stredoeurópsky fond M7 CEREF I, zriaďuje logistický park AEROZONE a so spoločnosťou Starwood zjednáva prioritný dlhový nástroj vo výške 68,5 miliónov eur.

4 apríla 2017

M7 Real Estate („M7“), celoeurópsky investor a správca aktív, oznamuje, že jeho prvý stredoeurópsky fond určený pre investorov tretích strán – M7 Central European Real Estate Fund I („M7 CEREF I“ iba „Fond“) – práve ukončil svoje definitívne uzatvorenie a dosiahol plánovaný kapitál vo výške 60 miliónov EUR. To vyplýva zo záväzkov investorov vo výške viac ako 35 miliónov EUR pri prvom uzatvorení fondu v októbri 2016.

M7 zároveň oznamuje, že M7 CEREF I odkúpil od spoločnosti CA Immo Group a Union Invest logistický areál Aerozone Logistics Park v Budapešti v Maďarsku s rozlohou 64 600 m2. Ide o moderný multinájomný logistický areál triedy A umiestnený blízko budapeštského letiska so širokým spektrom národných a nadnárodných nájomcov.

Okrem toho M7 dohodla so spoločnosťou Starwood European Real Estate Finance („Starwood“) v mene M7 CEREF I prioritný dlhový nástroj vo výške 68,5 miliónov EUR s počiatočným obdobím 3 roky. Zostávajúca pipeline je celkom identifikovaná a tento nástroj umožní v niekoľko nasledujúcich týždňov uskutočniť zostávajúce obchody vo výške cca 65,5 miliónov EUR, čo povedie k úplnému zainvestovaniu Fondu. Nehnuteľnosti Mani Business Centre v Záhrebe v Chorvátsku a Oregon House v Prahe, ktoré boli obe obstarané bezprostredne po prvom uzatvorení Fondu, sú z dohody o dlhu so Starwood vyňaté.

Fond sa zameriava na významné a vysokovýnosné regionálne príležitosti vo veľkých mestách Českej republiky, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Investície boli obstarané zo všetkých odvetví a spravuje ich spoločnosť M7 prostredníctvom svojej platformy, ktorá bola v regióne strednej a východnej Európy založená na začiatku roku 2014 kanceláriou vo Varšave, ktorá sa následne rozšírila o kancelárie v Prahe, Záhrebe, Budapešti a Bratislave.

David Ebbrell, vedúci investičného oddelenia, uviedol:“Kúpou logistického areálu Aerozone Logistics Park poukazujeme na to, akým spôsobom sme schopní využiť našu celoeurópsku sieť pre to, aby sme v prvotriednych lokalitách západnej, strednej a východnej Európy a Škandinávie našli aktíva, ktoré ponúkajú príležitosti pre činorodú správu a naším investorom tak priniesli hodnotu v súlade s individuálnymi stratégiami, ktoré sme pre ne vytvorili.“

Richard Croft, generálny riaditeľ spoločnosti M7, poznamenal: “Potom, čo sme v októbri nechali pracovať našu prvú tranžu kapitálu od investorov, nám dodatočne získaný kapitál spolu s prioritným dlhovým nástrojom so spoločnosťou Starwood umožní, aby sme uskutočnili obchody, ktoré sme identifikovali a mali Fond počas nasledujúcich 4 až 6 týždňov celkom zainvestovaný. Naplánovali sme veľa podnetov pre správu aktív, aby sme zvýšili hodnotu porftólia a naším investorom tak priniesli mimoriadne výnosy.

M7 Real Estate dokončil predaj nehnuteľností v strednej Európe v hodnote 75 miliónov eur. Hodnota nehnuteľností v stredoeurópskom regióne, ktoré zostávajú v správe pod M7 predstavuje 285 miliónov eur.

11 marca 2019

M7 Real Estate („M7“), pan-európsky investor a asset manažér oznámil menom domácich fondov a samostatných mandátov, že v roku 2018 bol dokončený predaj nehnuteľností v celkovej hodnote 75 miliónov eur v strednej Európe. V správe M7 naďalej zostávajú nehnuteľnosti v Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Slovensku a Poľsku v hodnote 285 miliónov Eur, ktoré tvoria portfólio skladajúce sa z multi-let a industriálnych nehnuteľností o celkovej rozlohe 375 000m2. M7 ďalej realizovala cca 50 nájomných transakcii, vrátane nových nájomných zmlúv a predĺžení. Čítať Viac

Po získaní 60 miliónov eur uzatvára M7 prvý stredoeurópsky fond M7 CEREF I, zriaďuje logistický park AEROZONE a so spoločnosťou Starwood zjednáva prioritný dlhový nástroj vo výške 68,5 miliónov eur.

4 apríla 2017

M7 Real Estate („M7“), celoeurópsky investor a správca aktív, oznamuje, že jeho prvý stredoeurópsky fond určený pre investorov tretích strán – M7 Central European Real Estate Fund I („M7 CEREF I“ iba „Fond“) – práve ukončil svoje definitívne uzatvorenie a dosiahol plánovaný kapitál vo výške 60 miliónov EUR. To vyplýva zo záväzkov investorov vo výške viac ako 35 miliónov EUR pri prvom uzatvorení fondu v októbri 2016. Čítať Viac

M7 acquires 115,000 sq m portfolio from Danish Bank

16 novembra 2016

London, 16 November 2016 - M7 Real Estate (“M7”), the pan-European real estate investor and asset manager, in a joint venture with leading global private equity investment firm H.I.G. Capital (“H.I.G.”), announces that it has acquired a portfolio of 76 assets across Denmark from Danske Bank. M7 will act as asset manager through its Copenhagen based team which is headed by Mette Seifert. Čítať Viac