Warunki korzystania z witryny

M7 Real Estate Warunki korzystania z witryny

Wprowadzenie

Dokument stanowi warunki korzystania z witryny www.m7re.eu (Witryna), które razem z dokumentami, o których w nich mowa, określają warunki, na jakich można korzystać z naszej Witryny. Korzystanie z naszej Witryny obejmuje dostęp do niej, jej przeglądanie lub rejestracja w celu korzystania z Witryny. Witryna jest obsługiwana przez spółkę M7 Real Estate Ltd (my lub M7). W Witrynie zamieszczone są ogólne informacje o nas, które odnoszą się też do określonych funduszy i aktywów, jakimi zarządzamy lub w kwestii których doradzamy (Fundusze). Informacje podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadne informacje zamieszczone w tej Witrynie nie mają na celu promowania Funduszy ani zachęcania Państwa do udziału w nich.  Niemniej z uwagi na fakt, że Fundusze podlegają surowym ograniczeniom rynkowym, informacje w Witrynie dotyczące Funduszy są skierowane wyłącznie do ograniczonych kategorii osób w Wielkiej Brytanii i innych obszarach prawnych, które spełniają określone kryteria zgodnie z niniejszymi warunkami.

Korzystanie z Witryny podlega niniejszym warunkom. Odwiedzając Witrynę i korzystając z niej, zobowiązują się Państwo do ich stosowania. Przed rozpoczęciem korzystania z naszej Witryny prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków. Zachęcamy do ich wydrukowania i zachowania na przyszłość.

Korzystają Państwo z informacji lub materiałów zamieszczonych w Witrynie wyłącznie na własne ryzyko – my nie ponosimy z tego tytułu odpowiedzialności. Do Państwa należy sprawdzenie, czy produkty, usługi lub informacje dostępne w Witrynie spełniają Państwa oczekiwania.

Brak akceptacji niniejszych warunków oznacza, że nie mogą Państwo korzystać z naszej Witryny.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych warunków przez opublikowanie zmienionej wersji w Witrynie. Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszej strony pod kątem wprowadzonych zmian, ponieważ są one dla Państwa wiążące.

O nas

Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 08614287. Nasza siedziba znajduje się przy 10 Queen Street Place, Londyn EC4R 1AG. Naszym głównym adresem prowadzenia działalności jest The Monument Building, 11 Monument Street, Londyn, EC3R 8AF. Nasz numer identyfikacyjny VAT to 171 7836 85. Jesteśmy spółką macierzystą grupy podmiotów.

Inne obowiązujące warunki

Niniejsze warunki określają następujące dodatkowe warunki, które mają również zastosowanie do korzystania z naszej Witryny:

 • Nasza Polityka prywatności, która określa warunki, na jakich przetwarzamy dane osobowe pozyskiwane od Państwa lub które Państwo nam przekazują. Korzystając z naszej Witryny, wyrażają Państwo zgodę na takie przetwarzanie oraz oświadczają, że wszystkie podane przez Państwa dane są dokładne.
 • Nasze Zasady dopuszczalnego użytkowania, które określają dozwolone i zakazane sposoby korzystania z naszej Witryny. Korzystając z naszej Witryny, są Państwo zobowiązani do przestrzegania Zasad dopuszczalnego użytkowania.
 • Nasza Polityka plików cookie, która zawiera informacje na temat plików cookie w naszej Witrynie.

Ważne informacje dla osób w Wielkiej Brytanii

 • Żadne informacje zamieszczone w tej Witrynie nie mają na celu promowania Funduszy ani zachęcania Państwa do udziału w nich. Informacje zamieszczone w tej Witrynie nie mają służyć za podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych ani nie należy ich traktować jako rekomendacji z naszej strony, ze strony naszych odnośnych podmiotów zależnych ani innych osób w związku z nabyciem lub zbyciem udziałów w Funduszach.

Ważne informacje dla odbiorców z innych obszarów prawnych

Publikowanie informacji i materiałów w Witrynie może być ograniczone w niektórych obszarach prawnych. Nikt w żadnym obszarze prawnym nie może traktować Witryny jako oferty, zaproszenia ani zachęty do zawarcia jakiejkolwiek umowy inwestycyjnej czy zakupu inwestycji, o których mowa w takich informacjach i materiałach, chyba że w odnośnym obszarze prawnym takie oferta, zaproszenie lub zachęta są dozwolone zgodnie z prawem.

W związku z powyższym Witryna nie stanowi oferty, zaproszenia ani zachęty kierowanych przez kogokolwiek w dowolnym obszarze prawnym, w którym takie oferta, zaproszenie lub zachęta są niezgodne z prawem, lub w którym osoba kierująca takie ofertę, zaproszenie lub zachętę nie ma do tego kwalifikacji, lub w którym kierowanie takiej oferty, zaproszenia lub zachęty do danego odbiorcy jest niezgodne z prawem.

Obowiązkiem każdej osoby zainteresowanej informacjami lub materiałami dostępnymi w Witrynie jest zapoznanie się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, a przede wszystkim ich przestrzeganie.

 • To nie jest oferta kupna ani sprzedaży — Informacje zamieszczone w Witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych ani innych produktów, o których mowa w Witrynie.
 • To nie jest rekomendacja — Żadnych informacji publikowanych w tej Witrynie nie należy traktować jako rekomendacji ani opinii zachęcających do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych produktów ani do udziału w jakiejkolwiek transakcji.

To nie jest porada podatkowa ani prawna — Produkty i usługi inwestycyjny przedstawione w Witrynie mogą mieć konsekwencje podatkowe. Żadnych informacji w Witrynie nie należy traktować jako porady podatkowej, prawnej lub innej; nie są one równoznaczne z poradami, na których należy się opierać. Treść naszej Witryny udostępniona jest wyłącznie w celach informacyjnych. Przed decyzją o podjęciu lub zaniechaniu działania na podstawie informacji z naszej Witryny należy uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę.

Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje w naszej Witrynie, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień, zarówno wyraźnych, jak i domniemanych, że treści w naszej Witrynie są dokładne, kompletne czy aktualne.

Dostęp do Witryny

Nasza Witryna udostępniana jest bezpłatnie.

Nie gwarantujemy, że nasza Witryna lub treści w niej publikowane będą zawsze lub nieprzerwanie dostępne. Dostęp do naszej Witryny jest przyznawany tymczasowo. Możemy zawiesić, wstrzymać, wycofać lub zmienić naszą Witrynę w całości lub dowolnej części bez wcześniejszego powiadomienia. Nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nasza Witryna będzie niedostępna w dowolnym czasie lub okresie.

Państwa obowiązkiem jest zapewnienie, że Państwa system komputerowy spełnia wszystkie wymagania techniczne niezbędne do uzyskania dostępu i korzystania z Witryny oraz jest kompatybilny z Witryną. Do Państwa należy też za zapewnienie, że wszystkie osoby wchodzące na naszą Witrynę, korzystające z Państwa połączenia internetowego, znają niniejsze warunki i inne obowiązujące warunki oraz ich przestrzegają.

Okresowo możemy ograniczać dostęp do niektórych funkcji, części lub treści Witryny lub do całej Witryny w stosunku do użytkowników, którzy zarejestrowali się w naszej Witrynie lub są do tego zobowiązani.

Jeżeli w przyszłości umożliwimy użytkownikom rejestrację w Witrynie, Państwo (jako zarejestrowani użytkownicy) zobowiązani są zapewnić, że dane podane podczas rejestracji są dokładne. Identyfikator logowania (taki jak nazwa użytkownika i hasło lub inny) wybrany przez Państwa lub przesłany Państwu w ramach naszych procedur bezpieczeństwa stanowi informacje poufne i nie można go ujawniać innym. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w czasie sesji Państwa logowania (zgodnie z identyfikatorem) oraz muszą Państwo niezwłocznie nas powiadomić o przypadkach nieupoważnionego użytkowania lub naruszenia bezpieczeństwa, o których się Państwo dowiedzą. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania w dowolnym momencie identyfikatora logowania, jeżeli uznamy, że naruszyli Państwo dowolne z postanowień niniejszych warunków lub podane przez Państwa dane podczas rejestracji okażą się nieprawdziwe.

Nie możemy zagwarantować ciągłego, niezakłóconego i bezbłędnego działania Witryny. Może się zdarzyć, że określone funkcje, części lub treści Witryny, lub cała Witryna będą niedostępne (niezależnie, czy będzie to planowe, czy nie) lub zostaną przez nas zmienione, zawieszone lub wycofane wedle naszego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia. Zgadzają się Państwo, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Państwa ani innej strony trzeciej z tytułu niedostępności, modyfikacji, zawieszenia lub wycofania Witryny, dowolnych jej funkcji, części lub treści.

Co wolno

Mogą Państwo korzystać z Witryny wyłącznie do celów niekomercyjnych zgodnie z niniejszymi warunkami. Mogą Państwo pobierać i wyświetlać treści z Witryny na ekranie komputera, drukować i powielać poszczególne strony oraz — z zastrzeżeniem następnego punktu — przechowywać takie strony w formie elektronicznej. Dodatkowe warunki mogą mieć też zastosowanie do określonych funkcji, części lub treści Witryny. W takim przypadku zostaną wyświetlone przed uzyskaniem dostępu do odnośnych funkcji, części lub treści.

Czego nie wolno

Z zastrzeżeniem zakresu wyraźnie określonego w niniejszych warunkach nie mogą Państwo:

 • przechowywać stron Witryny na serwerze ani innym urządzeniu pamięci masowej podłączonym do sieci, ani tworzyć elektronicznej bazy danych, systematycznie pobierając i przechowując wszystkie strony Witryny;
 • usuwać ani zmieniać treści Witryny, podejmować prób obejścia zabezpieczeń ani zakłócać prawidłowego działania Witryny lub serwerów, na których jest hostowana; ani
 • tworzyć łączy do Witryny na innych stronach bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody, chociaż mogą Państwo zamieścić łącze na prowadzonej przez siebie stronie, pod warunkiem, że łącze nie wprowadza w błąd i uczciwe określa stronę docelową; nie sugerują Państwo naszej rekomendacji dla Państwa, Państwa strony ani produktów czy usług przez Państwa oferowanych, łącze przekierowuje (a nie wyświetla w ramce lub powiela) na stronę główną Witryny oraz podlinkowana strona nie zawiera treści niezgodnych z prawem, zawierających groźby, obelżywych, oszczerczych, pornograficznych, obscenicznych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obraźliwych lub które naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa strony trzeciej.

Mogą Państwo korzystać z Witryny i dostępnych w niej treści wyłącznie w celach zgodnych z prawem (przestrzegając wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji), w sposób odpowiedzialny, który nie może zaszkodzić naszemu dobremu imieniu ani naszej renomie.

Wszelkie prawa przyznane Państwu na mocy niniejszych warunków natychmiast wygasają w przypadku naruszenia przez Państwa dowolnego z nich.

Nieupoważnione korzystanie z Witryny może stanowić podstawę do dochodzenia odszkodowania lub stanowić przestępstwo.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie prawa własności intelektualnej do Witryny (włączając tekst, grafikę, oprogramowanie, raporty, pobrane materiały, zdjęcia i inne obrazy, filmy wideo, dźwięk, znaki handlowe i logo) oraz materiałów publikowanych w Witrynie (włączając raporty, które można pobrać z Witryny („Raporty”)) są własnością naszą lub naszych licencjodawców. Dzieła te są chronione przepisami praw autorskich i umowami międzynarodowymi. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone. Jeżeli nie zostało to wyraźnie określone w niniejszych warunkach, żadne z ich postanowień nie przyznaje Państwu praw w odniesieniu do własności intelektualnej będącej własnością naszą lub naszych licencjodawców, a Państwo akceptują, że nie nabywają żadnych praw własności poprzez pobranie treści z Witryny. W przypadku wydrukowania, powielenia lub przechowywania stron z Witryny (wyłącznie w zakresie dozwolonym w niniejszych warunkach) muszą Państwo zapewnić, że wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach handlowych i prawach własności intelektualnej zawarte w oryginalnej treści zostaną powielone.

Nie mogą Państwo wprowadzać żadnych zmian do papierowych ani cyfrowych kopii wydrukowanych lub pobranych materiałów, ani wykorzystywać ilustracji, zdjęć, materiałów wideo lub audio ani grafik w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.

Zawsze należy wskazać nas (i innych zidentyfikowanych twórców) jako autorów treści w Witrynie.

Nie mogą Państwo wykorzystywać części treści z naszej Witryny do celów komercyjnych bez uzyskania od nas lub naszych licencjodawców licencji w tym zakresie.

W przypadku wydrukowania, powielenia lub pobrania przez Państwa dowolnej części naszej Witryny z naruszeniem niniejszych warunków, Państwa prawo do korzystania z Witryny zostanie natychmiast cofnięte, a Państwo muszą zwrócić lub zniszczyć (według naszego uznania) wszystkie wykonane kopie materiałów.

Treść

Od czasu do czasu możemy zmieniać formę i treść naszej Witryny. Akceptują Państwo fakt, że korzystanie z Witryny odbywa się na zasadzie „jak jest” i „jak została udostępniona” oraz na własne ryzyko.

Materiały w Witrynie mogą być nieaktualne w danym momencie, a my nie mamy obowiązku ich aktualizować. Informacje w niniejszej Witrynie są udostępniane wyłącznie w celu dostarczenia odbiorcy ogólnych informacji na temat M7 Real Estate Ltd i choć są przygotowywane w dobrej wierze, nie stanowią wyczerpującego źródła ani nie zostały zweryfikowane. Nie udzielamy żadnych zapewnień ani gwarancji w odniesieniu do dokładności, kompletności, aktualności, prawidłowości, niezawodności, integralności, jakości, przydatności do danego celu ani oryginalności treści w Witrynie, a wszelkie domniemane gwarancje, warunki i inne zasady zostają niniejszym wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa. W najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności z tytułu wszelkiego rodzaju strat lub szkód powstałych w wyniku korzystania z Witryny lub opierania się na jej treściach.

Nie mogą Państwo wprowadzać zmian do papierowych lub cyfrowych kopii wydrukowanych lub pobranych materiałów, włączając Raporty. Należy też wskazać nas jako autorów materiałów w Witrynie. Nie mogą Państwo wykorzystywać części materiałów z naszej Witryny do celów komercyjnych bez uzyskania od nas lub naszych licencjodawców licencji w tym zakresie.

Nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy, że treści Witryny będą wolne od wirusów lub innych kodów, które mogą zawierać elementy szkodliwe lub powodujące zakłócenia. Państwa obowiązkiem jest wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń IT (włączając oprogramowanie antywirusowe i inne kontrole bezpieczeństwa) w celu spełnienia Państwa wymagań w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności treści.

Państwa dane osobowe

Sposób wykorzystania Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Witryny reguluje nasza Polityka prywatności.

Łącza zewnętrzne

W Witrynie mogą być zamieszczane łącza do stron zewnętrznych. Będziemy zamieszczać łącza do takich stron, aby udostępniać Państwu informacje i usługi, które naszym zdaniem są przydatne lub interesujące. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści takich stron lub elementy w nich zamieszczane ani nie gwarantujemy ich stałej dostępności. Fakt zamieszczenia przez nas łączy do takich stron zewnętrznych nie sugeruje w żaden sposób naszej rekomendacji ani związku z operatorami tych stron.

Informacje ogólne

Łącza do innych stron — Jeżeli w naszej Witrynie zamieszczone są łącza do innych stron i zasobów stron trzecich, takie łącza mają wyłącznie charakter informacyjny.

Nie kontrolujemy treści takich stron ani zasobów.

Wirusy — Nie gwarantujemy, że nasza Witryna będzie bezpieczna lub wolna od wirusów lub robaków. Odpowiadają Państwo za konfigurację technologii informatycznych, platformy lub programów komputerowych, aby uzyskać dostęp do naszej Witryny. Należy używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Niedozwolone jest niewłaściwe korzystanie z naszej Witryny poprzez świadome wprowadzanie do niej wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych i innych złośliwych lub technologicznie szkodliwych materiałów. Niedozwolone jest podejmowanie prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym jest hostowana ani innego serwera, komputera czy bazy danych powiązanych z naszą Witryną. Niedozwolone jest atakowanie naszej Witryny za pośrednictwem ataków DoS lub rozproszonych ataków DoS (odmowa usługi). Naruszenie tego postanowienia stanowi przestępstwo w świetle ustawy o nadużyciach komputerowych (Computer Misuse Act) z 1990 roku. Każde takie naruszenie zostanie przez nas zgłoszone do odpowiednich organów ścigania, którym ujawnimy Państwa tożsamość. W przypadku takiego naruszenia prawo do korzystania z naszej Witryny zostanie natychmiast cofnięte.

Ograniczenie odpowiedzialności — Żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności z tytułu śmierci lub urazu ciała wynikających z naszego zaniedbania, oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd, ani innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć w świetle angielskiego prawa. W zakresie dozwolonym przepisami prawa wyłączamy wszystkie wyraźne lub domniemane, pośrednie lub bezpośrednie warunki, gwarancje, zapewnienia i inne zasady, które mogą mieć zastosowanie do naszej Witryny lub jej treści. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za straty lub szkody wynikające z odpowiedzialności umownej, deliktowej (włączając zaniedbanie), naruszenia obowiązków ustawowych bądź innej, nawet możliwe do przewidzenia, powstałe w związku lub w wyniku:

 • korzystania lub niemożliwości korzystania z naszej Witryny; lub
 • korzystania z treści publikowanych w naszej Witrynie lub opierania się na nich.

Użytkownicy biznesowi powinni zwrócić uwagę, że w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu:

 • utraty zysków, sprzedaży, możliwości prowadzenia działalności, dochodów lub przychodów;
 • utraty danych;
 • utraty wartości firmy;
 • zakłóceń w prowadzeniu działalności;
 • utraty przewidywanych oszczędności;
 • utraty możliwości biznesowych, wartości firmy lub renomy; lub
 • wszelkich pośrednich lub wynikowych strat lub szkód.

Nie będzie żadnych przeszkód, abyśmy wszczęli postępowanie w celu ochrony naszych praw własności intelektualnej przed dowolnym sądem właściwym.

Użytkownicy-konsumenci powinni zwrócić uwagę, że udostępniamy naszą Witrynę wyłącznie na użytek prywatny. Zobowiązują się Państwo nie korzystać z naszej Witryny do żadnych celów komercyjnych ani biznesowych, natomiast my nie ponosimy wobec Państwa żadnej odpowiedzialności z tytułu utraty zysków, utraty możliwości prowadzenia działalności, zakłóceń działalności ani utraty możliwości biznesowej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty ani szkody spowodowane przez wirus, rozproszony atak DoS ani inne szkodliwe technologicznie materiały, które mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy, programy, dane lub inne materiały własne, w wyniku korzystania przez Państwa z Witryny lub pobierania treści z naszej Witryny lub innych stron internetowych w niej podlinkowanych.

Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za treści stron internetowych podlinkowanych w naszej Witrynie. Nie należy traktować takich łączy jako naszej rekomendacji w odniesieniu do takich podlinkowanych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty ani szkody wynikające z korzystania przez Państwa z takich stron.

Obszar prawny — Użytkownicy-konsumenci powinni zwrócić uwagę, że niniejsze warunki, ich przedmiot i forma podlegają prawu angielskiemu. Wspólnie z Państwem zgadzamy się, że niewyłączną jurysdykcję mają sądy Anglii i Walii. Jednak jeżeli zamieszkują Państwo Irlandię Północną z powództwem można wystąpić przed sądem w Irlandii Północnej, a jeżeli mieszkają Państwo w Szkocji — przed sądem w Szkocji.

W przypadku użytkowników biznesowych niniejsze warunki, ich przedmiot i forma (oraz wszelkie pozaumowne spory lub roszczenia) podlegają prawu angielskiemu. Wspólnie z Państwem zgadzamy się na wyłączną jurysdykcję sądów w Anglii i Walii.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Witryna udostępniana jest do użytku na zasadzie „JAK JEST” bez jakichkolwiek gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych), włączając m.in. gwarancję nienaruszania praw stron trzecich oraz gwarancję braków wirusów komputerowych. W związku z tym nie przyjmujemy żadnych zobowiązań bieżących ani odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia, zakłócenia ani opóźnienia w świadczeniu usługi, do jakich może dojść. Internet nie jest bezpiecznym środkiem komunikacji, chyba że przesyłane dane zostały zaszyfrowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieupoważniony dostęp strony trzeciej lub uszkodzenie przesłanych do niej danych.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych warunków lub problemów z Witryną prosimy przesyłać na adres:

M7 Real Estate Ltd
Third Floor
The Monument Building
11 Monument Street
Londyn
EC3R 8AF

DataPrivacyTeam@m7re.eu 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Witryny!