Czym Się Zajmujemy

M7 jest liderem w zakresie ogólnoeuropejskiego regionalnego rynku wynajmu nieruchomości multi-let.  Firma w całości stanowi własność kierownictwa wyższego szczebla i zatrudnia ponad 250 pracowników w 13 państwach europejskich. Zespół zarządza ponad 1,400 nieruchomościami handlowymi, biurowymi i przemysłowymi o wartości ok. €8.1 miliardów.

M7 koncentruje się na identyfikacji możliwości inwestycyjnych o dodatkowej wartości w mniejszym sektorze wynajmu na zasadach multi-let. Sektor ten bywa lekceważony i uważany za mało opłacalny ze względu na małą powierzchnię poszczególnych jednostek oraz wysoką intensywność zarządzania podległymi aktywami.  Przedsiębiorstwo tworzy zazwyczaj duży portfel zbiorczy zawierający liczne aktywa indywidualne o wysokim stopniu dochodów i rentowności, znacznie przewyższających średni poziom na rynku nieruchomości.

Filozofia inwestycyjna M7 jest zorientowana na wartość, przy jednoczesnym aktywnym i bezpośrednim zaangażowaniu w zarządzanie aktywami. Maksymalizacja wartości możliwa jest dzięki wykorzystaniu przez M7 praktycznego doświadczenia swoich pracowników na rynku nieruchomości w ramach całej platformy ogólnoeuropejskiej oraz dzięki najnowocześniejszym systemom zarządzania informacjami i danymi.

Firma M7 powstała w 2009 r. i początkowo zajmowała się głównie przemysłowym sektorem multi-let w Wielkiej Brytanii, koncentrując się szczególnie na wydajnym i precyzyjnym zarządzaniu danymi. Następnie powstało kilka spółek joint venture w celu wykorzystania nowych możliwości pojawiających się w następstwie globalnego kryzysu finansowego. Utworzono również firmę zajmującą się opracowywaniem planów finansowych w celu wspierania pożyczkodawców w zarządzaniu aktywami wtórnymi wyższej rentowności.

Tworzenie wielosektorowej platformy dla Europy kontynentalnej rozpoczęto w 2013 r. Jej celem jest zapewnienie właścicielom nieruchomości i inwestorom najlepszej możliwej platformy zarządzania nieruchomościami regionalnymi typu multi-let na terenie całej Europy.  Wcześniejsze doświadczenia kierownictwa wysokiego szczebla M7 w tworzeniu platform tego typu umożliwiło firmie osiągnięcie sukcesu w Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii, Polsce, na Węgrzech i Słowacji.