M7 Real Estate powołuje Katarzynę Parkot na Stanowisko Dyrektora zarządzającego na Polskę

24 października 2017

M7 Real Estate ("M7”), inwestor działający w skali ogólnoeuropejskiej oraz zarządca nieruchomości, którego specjalnością jest obsługa rynku nieruchomości przeznaczonych na wynajem, informuje, że Pani Katarzyna Parkot została powołana na stanowisko Dyrektora zarządzającego spółki M7 Real Estate Poland, a jej obowiązki obejmują kierowanie rozwojem nowych inicjatyw biznesowych.

Katarzyna posiada jedenastoletnie doświadczenie w pracy związanej z nieruchomościami, ostatnio jako Szef Działu Wynajmu w firmie WX Management Services, gdzie stała na czele zespołu zajmującego się marketingiem oraz wynajmem powierzchni biurowych. Wcześniej Katarzyna pracowała dla GreenFields, gdzie nadzorowała proces wynajmu powierzchni biurowych na terenie Warszawy.

Katarzyna posiada także solidne doświadczenie wyniesione z pracy w funduszach inwestycyjnych typu private equity, w ramach której zarządzała projektami w Wielkiej Brytanii, Ameryce Południowej oraz Polsce gdzie, pełniąc funkcję prezesa Horyzont Group, doprowadziła do utworzenia sześciu funduszy inwestycyjnych.

Richard Croft, Dyrektor Generalny M7, powiedział: „Rozległe doświadczenie Katarzyny oraz jej zdolności przywódcze przyniosą ogromne korzyści polskiemu zespołowi. W obliczu postępującego rozwoju działalności naszej firmy w Polsce z niecierpliwością oczekuję współpracy z nią.”

Katarzyna Parkot skomentowała: “Z entuzjazmem witam szansę poprowadzenia biura warszawskiego. W przyszłości skoncentruję się na nowych projektach i możliwościach, aby wykorzystać ten rozmach do dalszego rozwoju naszych usług dotyczących nieruchomości i działalności w zakresie zarządzania aktywami.”

M7 nabyło kolejne aktywa o wartości 65 milionów Euro dla Polskiego funduszu

8 lipca 2019

M7 Real Estate („M7”), paneuropejski inwestor zarządzający aktywami, ogłasza, że nabył kolejne pięć aktywów biurowych i magazynowych w Polsce w imieniu M7 Polish Active Fund („ M7 POLAF ”lub„ Fundusz ”) za łączną kwotę 65 mln EUR w trzech oddzielnych transakcjach. Czytaj Dalej

M7 nabywa aktywa biurowe za kwotę 45 milionów euro dla nowego Polskiego funduszu o wartości 120 milionów Euro

8 kwietnia 2019

M7 Real Estate („M7”), ogólnoeuropejski inwestor i podmiot zarządzający aktywami, informuje, że w imieniu M7 Polish Active Fund („M7 POLAF” lub „Fundusz”) nabył trzy aktywa biurowe typu multi-let w Polsce w oddzielnych transakcjach na łączną kwotę 45 mln EUR, która stanowić będzie pierwszą transzę inwestycji kapitałowej w Fundusz. Czytaj Dalej

M7 Real Estate Zrealizowało Sprzedaż Aktywów Za 75 Milionów Euro W Europie Centralnej I Nadal Zarządza Portfelem Aktywów Wartym 285 Milionów Euro

11 marca 2019

M7 Real Estate ("M7"), ogólnoeuropejski inwestor i zarządca aktywów, ogłasza, że w 2018 roku sprzedał aktywa na poziomie 75 mln euro w Europie Centralnej, w imieniu zarówno funduszy własnych, jak i zleceń stron trzecich. M7 pełnił rolę zarządcy aktywów obejmujących 375 000 m2 powierzchni biurowej i przemysłowej typu multi-let o wartości 285 milionów euro w Chorwacji, Czechach, Słowacji, Polsce i na Węgrzech. Ponadto M7 sfinalizowało około 50 umów najmu, w tym nowe umowy najmu i dzierżawy. Czytaj Dalej