M7 Real Estate Zrealizowało Sprzedaż Aktywów Za 75 Milionów Euro W Europie Centralnej I Nadal Zarządza Portfelem Aktywów Wartym 285 Milionów Euro

11 marca 2019

M7 Real Estate ("M7"), ogólnoeuropejski inwestor i zarządca aktywów, ogłasza, że w 2018 roku sprzedał aktywa na poziomie 75 mln euro w Europie Centralnej, w imieniu zarówno funduszy własnych, jak i zleceń stron trzecich. M7 pełnił rolę zarządcy aktywów obejmujących 375 000 m2 powierzchni biurowej i przemysłowej typu multi-let o wartości 285 milionów euro w Chorwacji, Czechach, Słowacji, Polsce i na Węgrzech. Ponadto M7 sfinalizowało około 50 umów najmu, w tym nowe umowy najmu i dzierżawy.

W Czechach w ramach funduszu M7 Central European Real Estate Fund I ("M7 CEREF I"), M7 sprzedało 3 nieruchomości biurowe i przemysłowe za 50 milionów euro. Dzięki sprawnej strategii zarządzania aktywami, opracowanej przez lokalny zespół zarządzający, transakcja zapewniła inwestorom 30% zysku.

Na Węgrzech, gdzie portfolio należące do funduszu CEREF I obejmuje 12 nieruchomości biurowych i przemysłowych, M7 zakończyło rok wzmożonej aktywność leasingową, w zakres której weszło przedłużenie umów najmu i wzrost wynajętej powierzchni o około 125 000 m2. Poziom wynajęcia został zwiększony do średniej 90% w całym portfolio. W nowo wyremontowanym Csillag Center w Budapeszcie, M7 podpisało nowe umowy z takimi najemcami jak CCC, Fressnapf i Pepco. W Egerze, Robert Bosch przejął wszystkie dostępne powierzchnie (12 500 m2), które zostały całkowicie odrestaurowane w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. W Aerozone Logistics Park w Budapeszcie, M7 wynajęło 48 500 m2 powierzchni magazynowej różnym międzynarodowym firmom, w tym Diebold i Nixdorf, Expeditors, Airpharm i Celebi. M7 sprzedało trzech nieruchomości biurowych i przemysłowych za cenę przekraczającą 15% ich pierwotnej wartości.

Na Słowacji, podpisując 26 indywidualnych umów najmu na łączną powierzchnię 69 250 m², lokalny zespół zarządzający nieruchomościami działający w imieniu klienta zewnętrznego, zwiększył poziom wynajęcia Vector Parks do 97%.

W Polsce M7 przejęło zarządzanie sześcioma nieruchomościami dla klienta zewnętrznego. W ciągu roku jedna z nieruchomości została sprzedana po cenie wyższej niż zakładano. Zakończono również szereg transakcji leasingowych, a dalsza sprzedaż przewidywana jest na początek 2019 roku.

W Chorwacji, działając w ramach funduszu CEREF I, M7 odnotowało znaczny wzrost poziomu komercjalizacji w Mani Business Park, z 50% do 95%. Liczne projekty doradcze zostały zakończone w imieniu zarówno lokalnych banków, najemców jak i międzynarodowych inwestorów chcących skorzystać z doświadczenia i kompetencji posiadanych przez M7 na lokalnym rynku.

Paul Betts, dyrektor w M7 Real Estate na Europę Środkową, skomentował: "Dzięki oddziałom w Polsce, Czechach, na Węgrzech, Słowacji i Chorwacji, M7 Real Estate zapewniło sobie regionalną sieć w Europie Środkowej, bezkonkurencyjną w sektorze zarządzania. Rok 2018 był bardzo aktywnym rokiem, który zaowocował dla nas doskonałym wynikiem zarówno w zakresie zarządzania aktywami, których wartość wzrosła w stosunku do ich wyceny i planów finansowych, jak i wyników funduszu. W związku z tym, w ciągu roku zwiększyliśmy nasz zespół do 20 osób”.

M7 nabyło kolejne aktywa o wartości 65 milionów Euro dla Polskiego funduszu

8 lipca 2019

M7 Real Estate („M7”), paneuropejski inwestor zarządzający aktywami, ogłasza, że nabył kolejne pięć aktywów biurowych i magazynowych w Polsce w imieniu M7 Polish Active Fund („ M7 POLAF ”lub„ Fundusz ”) za łączną kwotę 65 mln EUR w trzech oddzielnych transakcjach. Czytaj Dalej

M7 nabywa aktywa biurowe za kwotę 45 milionów euro dla nowego Polskiego funduszu o wartości 120 milionów Euro

8 kwietnia 2019

M7 Real Estate („M7”), ogólnoeuropejski inwestor i podmiot zarządzający aktywami, informuje, że w imieniu M7 Polish Active Fund („M7 POLAF” lub „Fundusz”) nabył trzy aktywa biurowe typu multi-let w Polsce w oddzielnych transakcjach na łączną kwotę 45 mln EUR, która stanowić będzie pierwszą transzę inwestycji kapitałowej w Fundusz. Czytaj Dalej

M7 Real Estate Zrealizowało Sprzedaż Aktywów Za 75 Milionów Euro W Europie Centralnej I Nadal Zarządza Portfelem Aktywów Wartym 285 Milionów Euro

11 marca 2019

M7 Real Estate ("M7"), ogólnoeuropejski inwestor i zarządca aktywów, ogłasza, że w 2018 roku sprzedał aktywa na poziomie 75 mln euro w Europie Centralnej, w imieniu zarówno funduszy własnych, jak i zleceń stron trzecich. M7 pełnił rolę zarządcy aktywów obejmujących 375 000 m2 powierzchni biurowej i przemysłowej typu multi-let o wartości 285 milionów euro w Chorwacji, Czechach, Słowacji, Polsce i na Węgrzech. Ponadto M7 sfinalizowało około 50 umów najmu, w tym nowe umowy najmu i dzierżawy. Czytaj Dalej