Wstęp

Działalność M7 koncentruje się na rynkach wtórnych wynajmu nieruchomości multi-let, o wyższej rentowności na terenie całej Europy. Identyfikacja korzystnych możliwości dla inwestorów prowadzona jest w czterech liniach biznesowych:

1

Fundusze M7 w których M7 inwestuje wspólnie z licznymi inwestorami i sprawuje funkcję podmiotu zarządzającego inwestycjami i aktywami funduszu.

2

Koinwestycyjne fundusze aktywów niepublicznych typu joint venture w których M7 inwestuje wspólnie z partnerem i sprawuje funkcję promowanego podmiotu zarządzającego aktywami.

3

Upoważnienia do zarządzania aktywami odrębnych rachunków w których M7 sprawuje funkcję zewnętrznego zarządcy aktywów w portfelach inwestorów instytucjonalnych, firm typu „family office” oraz inwestorów z dużym kapitałem własnym.

4

Doradztwo polegające na udzielaniu przez M7 porad dotyczących strategii dla obecnie posiadanych aktywów lub planowanego nabycia.