Odrębne Rachunki

M7 sprawuje funkcję zewnętrznego zarządcy aktywów w portfelach aktywów inwestorów instytucjonalnych, firm typu „family office” oraz inwestorów z dużym kapitałem własnym. Posiada także upoważnienia do zarządzania aktywami odrębnych rachunków w Wielkiej Brytanii.   

Odrębny Rachunek Partner Sektor Liczba aktywów / Jednostek Powierzchnia Użytkowa (m2) Czynsz Zakontraktowany (rocznie)
Wielka Brytania          
Colony Colony Handel / Biura / Logistyka / Rozrywka 29 / 298 254,000 €20.91m
LC Investment Partners HNWI Przemysłowe 1 / 7 2,000 €150,000
M & G M & G Przemysłowe 48 / 699 390,000 €18.69m
MOVVI HNWI Handlowe – mieszane 4 / 24 9,000 €644,000
Europa Kontynentalna          
Cortona / liczne upoważnienia HNWI Handlowe – mieszane 7 / 39 12,000 €685,000
Vector Parks MIRA Przemysłowe i logistyczne 6 / 192 132,000 €6.36m
PVBRi Bank finansujący Magazynowe i biurowe 4 / 127 23,000 €1.68m
Oregon House Wehikuł inwestycyjny Biuro 1 / 60 15,000 €1.57m
Middle Eastern Sovereign Wealth SMA Middle Eastern Sovereign Wealth W ramach LCIP 50 mln Euro zostało zainwestowane w fundusze zarządzane przez M7.