Fundusze Prywatne/Spółki Notowane

Na przestrzeni lat M7 utworzyła szereg funduszy prywatnych, w które inwestuje wspólnie z licznymi inwestorami. Ponadto jako podmiot zarządzający inwestycjami i aktywami M7 świadczy usługi doradcze spółkom notowanym na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i IPSX.

Wielka Brytania

106

Liczba aktywów

885

Liczba jednostek

7,5 mln

stóp kwadratowych

£61,8 mln

Wartość zakontraktowanych przychodów z tytułu najmu

£950 mln

Wartość zarządzanych aktywów

Podział ze względu na sektor*

 • Przemysł- 45,9%

 • Biuro- 20,1%

 • Handel detaliczny- 11,9%

 • Przeznaczenie mieszane (biurowe/przemysłowe)- 11,5%

Europa

224

Liczba aktywów

2.943

Liczba jednostek

1,6 mln

stóp kwadratowych

€107 mln

Wartość zakontraktowanych przychodów z tytułu najmu

€1,7 mld

Wartość zarządzanych aktywów

Podział ze względu na sektor*

 • Przemysł- 46,6%

 • Biuro- 18,8%

 • Handel detaliczny- 14,4%

 • Przeznaczenie mieszane (biurowe/przemysłowe)- 13,2%

Podział ze względu na położenie geograficzne

 • Wielka Brytania- 51,7%

 • Holandia- 13,7%

 • Francja- 11,5%

 • Dania- 8,9%

 • Niemcy- 6,1%

 • Polska- 3,2%

 • Finlandia- 2,7%

 • Portugalia- 1,2%

 • Irlandia- 1,0%

 • Węgry- %

 • Czechy- %

 • Chorwacja- %

*Dane według stanu na grudzień 2021 r.

Więcej informacji udzieli