Fundusze Prywatne/Spółki Notowane

Na przestrzeni lat M7 utworzyła szereg funduszy prywatnych, w które inwestuje wspólnie z licznymi inwestorami. Ponadto jako podmiot zarządzający inwestycjami i aktywami M7 świadczy usługi doradcze spółkom notowanym na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i IPSX.

Wielka Brytania

141

Liczba aktywów

1.147

Liczba jednostek

9,1 mln

stóp kwadratowych

£83,7 mln

Wartość zakontraktowanych przychodów z tytułu najmu

£1,2 mln

Wartość zarządzanych aktywów

Podział ze względu na sektor*

 • Przemysł- 39,7%

 • Biuro- 28,4%

 • Handel detaliczny- 13,6%

 • Przeznaczenie mieszane (biurowe/przemysłowe)- 11,3%

Europa

312

Liczba aktywów

3.629

Liczba jednostek

2,1 mln

stóp kwadratowych

€136 mln

Wartość zakontraktowanych przychodów z tytułu najmu

€1,8 mld

Wartość zarządzanych aktywów

Podział ze względu na sektor*

 • Przemysł- 47,9%

 • Biuro- 36,9%

 • Handel detaliczny- 11,2%

 • Przeznaczenie mieszane (biurowe/przemysłowe)- 3,5%

Podział ze względu na położenie geograficzne

 • Wielka Brytania- 45,1%

 • Holandia- 11,2%

 • Francja- 10,8%

 • Dania- 9,2%

 • Niemcy- 8,4%

 • Polska- 6,0%

 • Finlandia- 5,0%

 • Portugalia- 1,9%

 • Irlandia- 1,7%

 • Węgry- 0,8%

 • Czechy- %

 • Chorwacja- %

*Dane na lipiec 2021 r.

Więcej informacji udzieli