Fundusze M7

M7 inwestuje wspólnie z licznymi inwestorami, sprawując funkcję podmiotu zarządzającego inwestycjami i aktywami funduszu. 

M7 posiada obecnie w Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej kilka funduszy inwestujących w nieruchomości handlowe, biurowe i przemysłowe. Oprócz koinwestycji M7, zewnętrzny kapitał pochodzi od ponad 150 inwestorów z dużym kapitałem własnym, firm typu „family office” oraz inwestorów instytucjonalnych.

Fundusz Sektor Liczba aktywów / Jednostek Powierzchnia Użytkowa (m2) Czynsz Zakontraktowany (rocznie)
Wielka Brytania        
M7 REIP III Handlowe – mieszane 11 / 119 47,000 €3.90m
M7 REIP IV Do rozbudowy / biurowe 1 / 14 20,000 €3.08m
M7 REIP V Handlowe – mieszane 33 / 301 184,000 €11.84m
M7 REIP VI Handlowe – mieszane 8 / 47 104,000 3.31m
M7 REIP V Handlowe – mieszane 10 / 31 59,000 €6.99m
M7 REIH Handlowe – mieszane 44 / 485 160,000 €5.61m
Europa Kontynentalna        
M7 ISLAY Handlowe – mieszane 95 / 829 466,000 €34.42m
M7 EREIP IV  Handlowe – mieszane 185 / 1,546 1.11m €70.67m
M7 EREIP V  Handlowe – mieszane 16 / 148 138,000 €12.01m
M7 CEREF I Handlowe – mieszane 15 / 529 253,000 €10.17m
M7 FAF Handlowe – mieszane 30 / 179 155,000 €8.19m
M7 POLAF Handlowe – mieszane 4 / 120 50,000 €4.20m
M7 PORAF Handlowe – mieszane 4 / 31 31,000 €1.62m