Doradztwo

M7 doradza osobom trzecim w kwestii strategii zarządzania posiadanymi aktywami oraz w zakresie planowanych transakcji nabycia.

Coraz częściej jesteśmy proszeni o udostępnienie naszej wiedzy w charakterze doradztwa, w szczególności w zakresie aspektów, w świetle badania prawnego, np. w kwestii aspektów due diligence zakupu portfela. Jest to naturalne rozszerzenie działalności M7 – korzystanie z bogatego doświadczenia zespołu w celu zapewnienia kolejnego źródła przychodu z prowizji.

M7 zapewnia doradztwo dotyczące badania prawnego nieruchomości dla wielu transakcji pożyczki lub kredytów zagrożonych.

Zaangażowano nas również w celu doradzania dużemu inwestorowi amerykańskiemu w zakresie znaczącej transakcji przejęcia niemieckiej nieruchomości przemysłowej oraz inwestorowi z Azji w zakresie pozycji z portfelu logistycznym w Wielkiej Brytanii. W ostatnim czasie doradzaliśmy wielu chorwackim bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym i funduszom emerytalnym w kwestii stosowanych przez nie strategii inwestycyjnych, a także planów dotyczących inwestowania w nieruchomości.

Więcej informacji udzieli