25 Paź 2021

M7 wykorzystuje w całości kapitał funduszu M7 CEREF II rzędu 91 mln EUR do nabycia obiektu logistycznego ostatniej mili w Budapeszcie

M7 Real Estate („M7”), paneuropejski podmiot inwestujący i zarządzający aktywami, specjalizujący się w nieruchomościach dla wielu najemców, ogłasza pełne wykorzystanie kapitału pozyskanego w imieniu M7 CEREF II („Fundusz”), funduszu z wartością dodaną zajmującego się inwestycjami w obiekty logistyczne i biurowe na kluczowych rynkach środkowoeuropejskich. Ostatnim nabytym przez niego obiektem jest Pallag 43, nowoczesne centrum logistyczne ostatniej mili w północnej części Budapesztu, zakupione od inwestora prywatnego za 9,6 mln EUR.

Obiekt Pallag 43, obejmujący 11 152 m kw. powierzchni magazynu dystrybucyjnego, jest w całości wynajęty na rzecz Autonet, międzynarodowego dostawcy części samochodowych, na podstawie dwóch odrębnych umów najmu, które wygasają w roku 2022 i 2026. Obiekt magazynowy można z łatwością podzielić, co otwiera możliwość przeznaczenia go pod dzielony wynajem w przyszłości. Obiekt ten ma duże szanse, aby skorzystać na sprzyjającej najemcom dynamice na węgierskim rynku logistycznym, który notuje najniższe w historii wskaźniki pustostanów.

Uruchomiony w 2020 roku fundusz M7 CEREF II zakończy działalność portfelem dziewięciu nieruchomości nabytych za sumę 91 mln EUR, podzielonych w stosunku 40/40/20 pomiędzy Polskę, Węgry i Chorwację, oraz w równym stosunku pomiędzy obiekty logistyczne i biurowe. Największe gospodarki Europy Środkowej w dalszym ciągu wykazują silny wzrost w ostatnich latach, co przyczynia się do rozwoju kluczowych ośrodków miejskich, takich jak Warszawa, Budapeszt i Zagrzeb. Tworzy to silną dynamikę rynkową dla dobrze położonych nieruchomości biurowych i logistycznych, w szczególności w dobrze skomunikowanych lokalizacjach centralnych.

Jak mówi David Ebbrell, Dyrektor Generalny M7: „Jesteśmy niezwykle dumni, że udało nam się stworzyć atrakcyjny portfel inwestycji w obiekty logistyczne i biurowe w Europie Środkowej z potencjałem wzrostu. Nasz zespół specjalistów już realizuje plany zarządzania aktywami w całym portfelu, wykorzystując wiedzę i doświadczenie naszej firmy w tym obszarze.

„Silny wzrost PKB i rozwój handlu elektronicznego w Europie Środkowej napędza gwałtowny wzrost zapotrzebowania na powierzchnie logistyczne, zwłaszcza w obszarze logistyki „ostatniej mili”. Pallag 43 to obiekt wysokiej jakości, położony w pobliżu centrum Budapesztu, gdzie niezwykle niski wskaźnik pustostanów (poniżej 2%) przyczynia się do wzrostu poziomu czynszów.”