6 Maj 2021

M7 Real Estate wynajęła ok. 1600 m2 powierzchni biurowej w warszawskim obiekcie Mokotów Plaza

Spółka M7 Real Estate („M7”), ogólnoeuropejski podmiot inwestujący i zarządzający aktywami, specjalizujący się w obsłudze nieruchomości dla wielu najemców, ogłosił, że wynajął łącznie 1605 m2 powierzchni w budynku Mokotów Plaza trzem dotychczasowym najemcom w ramach nowych umów najmu, a budynek ten w dalszym ciągu będzie polską centralą tych podmiotów.  Poziom wynajęcia powierzchni w budynku wynosi obecnie 81%, zaś średni pozostały okres najmu to ponad 7 lat.

W ramach aktywnego zarządzania aktywami dla obiektu Mokotów Plaza, aby umożliwić realizację zawartej niedawno transakcji wynajęcia przez spółkę SDI całego trzeciego piętra budynku, biura dwóch obecnych najemców przeniesiono w inne części obiektu.  Spółka Rockwool przeniosła się na pierwsze piętro, zajmując powierzchnię 370 m2 w ramach pięcioletniej umowy najmu, zaś Telepizza, która działa w budynku od 2009 roku, przedłużyła dotychczasową umowę najmu na trzy lata, przenosząc się na zlokalizowaną na parterze powierzchnię wielkości 235 m2.

Ponadto, spółka KCR, będąca najemcą w obiekcie od 2009 roku, przedłużyła umowę najmu powierzchni 1000 m2 na kolejnych pięć lat.

„Od momentu nabycia obiektu w 2019 roku, nasza strategia w zakresie zarządzania aktywami skupia się na zwiększeniu poziomu wynajętej w budynku przestrzeni. Strategia ta obejmuje budowanie pozytywnych relacji z obecnymi najemcami i zapoznawanie się z ich wymaganiami, co pomogło w zawarciu umów.

Poziom wynajęcia powierzchni w budynku po raz pierwszy w jego historii wynosi ponad 80%. Liczymy na dalszy wzrost wskaźnika w nadchodzących miesiącach.” – powiedziała Patrycja Palma, Asset Manager w firmie M7 Real Estate Poland.