1 Jul 2020

ARROW NABYŁA OD M7 PODMIOT LOGISTYCZNY W POLSCE

Arrow Capital Partners, spółka inwestująca i zarządzająca nieruchomościami w Europie i w regionie Azji i Pacyfiku, nabyła najwyższej klasy podmiot z zakresu logistyki miejskiej w Warszawie, Airport House, na potrzeby swej europejskiej platformy strategicznych nieruchomości przemysłowych („Platforma SNP”) o wartości 3 mld USD. Zbycia tego podmiotu dokonała spółka M7 Real Estate („M7”), paneuropejski podmiot inwestujący i zarządzający aktywami, w imieniu PVBRI, narzędzia inwestycyjnego utworzonego przez M7 i jeden z polskich banków w celu ustabilizowania i zrewitalizowania dotkniętego trudnościami finansowymi portfela inwestycji w obiekty przemysłowe, biurowe i handlowe.

Nieruchomość o powierzchni b1abdff2-4646-4198-bbb4-25b000f206e4 m kw, której średni ważony niewygasły okres najmu wynosi 5,8 lat, jest położona niedaleko Lotniska Chopina w Warszawie oraz dróg szybkiego ruchu łączących Warszawę z głównymi miastami takimi jak Łódź, Wrocław i Poznań. Do grona kluczowych najemców należy firma farmaceutyczna, Polski Bank Komórek Macierzystych oraz markety budowlane Castorama i Kingfisher.

Od momentu uruchomienia w ubiegłym roku, SNP zainwestowała ponad 300 mln EUR w transakcje nabycia na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, a obecnie również Polski. Ponadto, spółka aktywnie poszukuje inwestycji w Irlandii, krajach nordyckich, Włoszech i Portugalii, a także w Polsce. Dysponuje kapitałem rzędu ponad 200 mln EUR na inwestycje w nieruchomości z obszaru przemysłu lekkiego i logistyki miejskiej na terenie Polski w okresie najbliższych 24 miesięcy.

Spółka dąży do uzyskania dostępu, na zasadzie pojedynczej lub multi-let, do aktywów przemysłowych, magazynów dystrybucyjnych, obiektów logistycznych typu „last touch” oraz pustostanów o dużym potencjale najmu, a także nieruchomości gruntowych do realizacji strategii w zakresie budowy obiektów na własność.

SNP inwestuje w aktywa przemysłowe i logistyczne z segmentu core plus o rentowności ponad 5 procent, pustostany o dużym potencjale najmu, zobowiązania terminowe oraz wybrane strategie w zakresie budowy obiektów na własność. SNP koncentruje się na budownictwie uzupełniającym w dużych miastach europejskich oraz strategicznych węzłach transportowych, którym sprzyjają tendencje strukturalne w obszarze urbanizacji i rozwoju handlu elektronicznego.

M7 nabyła Airport House w chwili, gdy wskaźnik pustostanów wynosił 47%, a średni ważony niewygasły okres najmu wynosił 3,4 lata w 2017 roku, i w okresie zarządzania nieruchomością wynajął pozostałe powierzchnie w budynku. M7 sprzedała łącznie w imieniu PVBRI cztery podmioty obejmujące nieruchomości biurowe, handlowe i logistyczne w Warszawie, Poznaniu i Zgorzelcu po sfinalizowaniu biznes planów dla poszczególnych podmiotów. Narzędzie inwestycyjne nadal obejmuje jeden obiekt.

Jak powiedziała Katherine Parker, Partner w spółce Arrow Capital Partners: „Nabycie podmiotu Airport House jest pierwszą z wielu tego typu transakcji Platformy SNP na polskim rynku. Podmiot ten, szczycący się znakomitą lokalizacją w pobliżu Lotniska Chopina oraz prestiżowymi najemcami, stanowi kontynuację naszych inwestycji na europejskim rynku logistyki miejskiej.„

Jak twierdzi Christian Bearman, Partner, Dyrektor na Europę, Arrow Capital Partners: „Mamy do dyspozycji szerszą gamę transakcji, dla których możemy zastosować dłuższy horyzont inwestycyjny niż w przypadku większości funduszy, a do wstępnej oceny inwestycji podchodzimy bardzo elastycznie. Mamy ogromną sieć możliwości, które rozwijamy, w tym poprzez współpracę z miejscowymi deweloperami poszukującymi długoterminowych partnerów kapitałowych na potrzeby projektów budowy obiektów na własność.”

W ocenie Katarzyny Parkot, Dyrektor Zarządzającej na Polskę w M7: „Od momentu utworzenia portfela PVBRI w 2017 roku wykazaliśmy się umiejętnością stabilizowania aktywów, tworzenia wartości dodanej poprzez aktywne zarządzanie aktywami oraz znajdowania odpowiednich nabywców i generowania atrakcyjnych zwrotów z inwestycji. Nasz zespół poradził sobie z trudnościami wynikającymi z pandemii COVID-19, a przedmiotowa transakcja sprzedaży jest również wyrazem utrzymującego się zainteresowania inwestorów aktywami logistycznymi o zróżnicowanej strukturze najemców w atrakcyjnych lokalizacjach.”

Doradztwo na rzecz Arrow zapewniła firma Burlington Real Estate.