Üzletszabályzat

M7 Real Estate

Honlapjának felhasználási feltételei

Bevezetés

Ez a www.m7re.eu/hu honlap (Honlap) felhasználási feltételei, amely az említett dokumentumokkal együtt tartalmazza azokat a feltételeket, amelyekkel Ön Honlapunkat használhatja. Honlapunk használata magában foglalja az elérést, böngészést és a Honlapunk használata céljából történő regisztrálást. A Honlapot az M7 Real Estate Ltd. működteti (mi, minket, miénk vagy M7). Jelen Honlap általános információkat tartalmaz rólunk (M7 Real Estate Hungary Kft.), amely bizonyos alapokra és eszközökre is hivatkozik, amelyeket kezelünk, vagy amelyeknek tanácsot adunk (Alapok). A megosztott információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak, és a jelen Honlapon található információknak nem célja az Alapok népszerűsítése, illetve az Alapokban való részvételre történő ösztönzés vagy meghívás. Mivel az Alapokra szigorú marketing korlátozások vonatkoznak, így jelen Honlapon az Alapokkal kapcsolatos információk csak az Egyesült Királyságban és más joghatóságok területén élő személyek korlátozott kategóriáira vonatkoznak, akik bizonyos kritériumoknak megfelelnek, a jelen felhasználási feltételekben foglaltak szerint.

A Honlap használatára jelen felhasználási feltételek vonatkoznak és a Honlap felkeresésével és használatával vállalja, hogy ezeket kötelező érvényűnek fogadja el. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen felhasználási feltételeket a Honlapunk használata előtt. Javasoljuk, hogy nyomtasson egy példányt a későbbi hivatkozás céljából.

A Honlapon található információk vagy anyagok felhasználása kizárólag saját felelősségére történik, amelyért felelősséget nem vállalunk. A felelősségét képezi annak biztosítása, hogy a Honlapon elérhető termékek, szolgáltatások vagy információk megfeleljenek az Ön konkrét elvárásainak.

Amennyiben nem ért egyet a felhasználási feltételekkel, akkor Honlapunkat nem használhatja.

Jelen felhasználási feltételek időnkénti megváltoztatásának a jogát fenntartjuk, a Honlapon történő módosítás révén. Kérjük, hogy időről időre ellenőrizze ezt az oldalt, hogy tudomást szerezzen a végrehajtott módosításokról, mivel ezek Önre nézve kötelező érvényűek.

Információ rólunk

Angliában és Walesben bejegyzett zártkörű részvénytársaság vagyunk. A nyilvántartási számunk: 08614287, székhelyünk: London, EC4R 1AG, a Queen Street Place 10 szám alatt található. Fő kereskedelmi címünk: a Monument Building, London, EC3R 8AF, Monument Street 11 szám alatt található. Az adószámunk: 171 7836 85. Egy cégcsoport anyavállalata vagyunk.

Egyéb alkalmazandó feltételek

Jelen felhasználási feltétel a következő kiegészítő feltételekre hivatkozik, amelyek a Honlapunk használatára szintén vonatkoznak:

 • Adatkezelési tájékoztatónk, amely az adatkezelésünk feltételeit tartalmazza bármely személyes adat vonatkozásában, amelyet Öntől gyűjtünk vagy amelyet rendelkezésünkre bocsát. Honlapunk használatával hozzájárul az ilyen adatkezeléshez, és garantálja, hogy az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatok pontosak.
 • A Felhasználói Szabályzat határozza meg a Honlapunk engedélyezett és tiltott felhasználási módjait. Honlapunk használatakor be kell tartania ezt a Felhasználói Szabályzatot.
 • Süti-szabályzatunk, a Honlapon található sütikről tartalmaz információkat.

Fontos információk az Egyesült Királyságban élő személyek számára

 • A Honlapon található egyetlen tartalomnak sem célja az Alapok népszerűsítése, illetve az Alapokban való részvételre történő ösztönzés vagy meghívás. A jelen Honlapon található információknak nem célja, hogy bármilyen befektetési döntés alapjául szolgáljanak, és nem tekinthetők általunk, vagy bármelyik kapcsolt vállalkozásunk vagy bármely más személy által tett javaslatnak bármely Alapban való részesedés megszerzésére vagy értékesítésére vonatkozóan.

Fontos információ a többi ország területén élő címzett számára

A Honlapon található információk és anyagok közlése bizonyos országokban korlátozott lehet, és egyetlen ilyen ország területén élő személy sem tekintheti a Honlapot a részére szóló ajánlatnak, meghívásnak vagy felhívásnak bármilyen befektetési megállapodás megkötésére vagy az ilyen tájékoztató anyagokban hivatkozott bármely befektetés megvásárlására, kivéve, ha az illetékes ország joghatósága alatt ilyen ajánlat, meghívás vagy felhívás törvényesen közölhető számukra.

Ennek megfelelően a Honlap nem jelent ajánlatot, meghívást vagy felhívást senkinek azon ország területén, ahol az ilyen ajánlat, meghívás vagy felhívás nem jogszerű, vagy amelyben az ilyen ajánlatot, meghívást vagy felhívást tévő személy nincs felhatalmazva arra, hogy ilyet közöljön, vagy akinek az ilyen ajánlat, meghívás vagy felhívás megtétele jogellenes.

Minden olyan személy, aki érdeklődést tanúsít a Honlapon található valamely információ vagy anyag iránt, saját felelősségére köteles tájékozódni minden hatályos jogszabályról és előírásról és köteles azokat tanulmányozni.

 • Nem vételi vagy eladási ajánlat – A Honlapon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek értékesítési ajánlatnak vagy vételi ajánlatra vonatkozó kérelemnek, valamely értékpapír vagy más termék vásárlása tekintetében, amelyre a Honlap hivatkozást tartalmazhat.
 • Nem ajánlás – A Honlapon közzétett információk nem értelmezhetők ajánlásként vagy véleményként, amely szerint valamely értékpapírt vagy más terméket Önnek meg kellene vásárolnia vagy el kellene adnia, vagy bármilyen tranzakcióban részt kellene vennie.

Nem adó- vagy jogi tanácsadás – A Honlapon bemutatott befektetési termékeknek és szolgáltatásoknak adóügyi következményei lehetnek. A Honlap egyetlen elemét sem szabad adó- vagy jogi tanácsadásként értelmezni, annak nem célja, hogy olyan tanácsot adjon, amelyre támaszkodni lehet. Honlapunk tartalma kizárólag általános tájékoztatásul szolgál. Mielőtt a Honlapunkon található tartalom alapján bármilyen intézkedést tesz, vagy attól tartózkodik, szakmai vagy szaktanácsadást kell kérnie.

Bár ésszerű erőfeszítéseket teszünk a Honlapunkon található információk frissítésére, nem vállalunk semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát vagy szavatosságot arra nézve, hogy Honlapunk tartalma pontos, teljes vagy naprakész.

Hozzáférés a Honlaphoz

Honlapunk ingyenesen elérhető.

Nem garantáljuk, hogy a Honlapunk vagy bármely rajta lévő tartalom mindig elérhető vagy megszakítás nélküli lesz. Honlapunkra való belépés ideiglenesen megengedett. Figyelmeztetés nélkül felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk, megszüntethetjük vagy megváltoztathatjuk Honlapunk egészét, vagy bármely részét. Nem vállalunk felelősséget azért, ha Honlapunk valamely okból nem elérhető bármilyen időszakban vagy időtartamban.

Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy számítógépes rendszere megfelel az összes szükséges műszaki követelménynek, amely lehetővé teszi a Honlap elérését és használatát, és kompatibilis a Honlappal. Továbbá az Ön felelőssége annak biztosítása is, hogy minden olyan személy, aki az Ön internetkapcsolatán keresztül látogatja meg Honlapunkat, tisztában legyen ezekkel a felhasználási feltételekkel és más alkalmazandó feltételekkel, és betartja azokat.

Időről időre korlátozhatjuk a Honlap bizonyos funkcióinak, részeinek vagy tartalmának az elérhetőségét, vagy a teljes Honlapot azon a felhasználók részére, akiknek regisztrálniuk kell nálunk.

Amennyiben a jövőben úgy döntünk, hogy engedélyezzük a felhasználók regisztrálását a Honlapon, akkor Önnek (regisztrált felhasználóként) biztosítania kell, hogy minden megadott regisztrációs adat pontos legyen. Amennyiben a biztonsági eljárásaink részeként belépési azonosítót (például felhasználónevet és jelszót vagy más azonosítót) választ vagy kap, akkor ezt az információt köteles bizalmasan kezelni, és más tudomására azt nem hozhatja. Felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, amely az Ön bejelentkezési azonosítója alatt történik, haladéktalanul köteles értesíteni minket minden jogosulatlan felhasználás vagy egyéb biztonsági kockázatról, amelyről tudomást szerez. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor letilthassuk a bejelentkezési azonosítót, ha véleményünk szerint Ön nem tett eleget a felhasználási feltételek rendelkezéseinek, vagy ha bármely, a felhasználóként történő regisztráció céljából megadott adat hamisnak bizonyul.

Nem garantálhatjuk a Honlap folyamatos, megszakítás nélküli vagy hibamentes működését. Előfordulhat, hogy a Honlap bizonyos funkciói, részei vagy tartalma vagy az egész Honlap elérhetetlenné válik (akár ütemezett, akár nem ütemezett alapon) vagy azt módosítjuk, felfüggesztjük vagy visszavonjuk saját belátásunk szerint, az Ön értesítése nélkül. Ön beleegyezik abba, hogy nem tartozunk felelősséggel Önnek vagy harmadik félnek a Honlap, illetve a Honlap bármely funkciójának, részének vagy tartalmának elérhetetlenségéért, módosításáért, felfüggesztéséért vagy visszavonásáért.

Amit Ön megtehet

A Honlapot használni kizárólag nem kereskedelmi célból lehet a jelen felhasználási feltételekkel összhangban. A Honlapról tartalmat letölthet és számítógépes képernyőn megjeleníthet, egyes oldalakat kinyomtathat és lemásolhat és a következő szakaszra is figyelemmel ezeket az oldalakat elektronikus formában is tárolhatja. Kiegészítő felhasználási feltételek vonatkozhatnak a Honlap bizonyos szolgáltatásaira, részeire vagy tartalmára, amennyiben ezek alkalmazandók, úgy azok megjelennek, mielőtt hozzáférne a vonatkozó szolgáltatásokhoz, részekhez vagy tartalmakhoz.

Amit Ön nem tehet meg

Amennyiben jelen felhasználási feltétel másként nem rendelkezik, Ön nem jogosult:

 • A Honlap oldalait tárolni egy szerveren vagy más hálózathoz csatlakoztatott tároló eszközön, vagy létrehozni egy elektronikus adatbázist a Honlap összes oldalának szisztematikus letöltésével és tárolásával.
 • A Honlap tartalmát eltávolítani vagy módosítani, vagy a biztonsági intézkedések kikerülését megpróbálni, vagy a Honlap vagy azon szerverek megfelelő működését megzavarni, amelyen található; vagy
 • Bármely más honlapon a Honlapra mutató linket elhelyezni, előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. Habár linket irányíthat egy ön által működtetett webhelyről, feltéve, hogy a link nem félrevezető vagy megtévesztő, és helyesen jelzi a rendeltetési helyét, és nem kelti azt a látszatot, hogy támogatjuk Önt, a honlapját, vagy bármely az Ön által kínált terméket vagy szolgáltatást és a link a webhely kezdőlapjára mutat (és nem keretezi vagy replikálja azt), és az összekapcsolt honlap nem tartalmaz jogellenes, fenyegető, visszaélésszerű, becsületsértő, pornográf, obszcén, vulgáris, tisztességtelen, sértő tartalmat, vagy olyat amely sérti a harmadik felek szellemi tulajdonjogait vagy egyéb jogait.

A Honlapot és a Honlapon elérhető tartalmat csak törvényes célokra (az alkalmazandó jogszabályok és előírások betartása mellett), felelősségteljes módon szabad felhasználnia, és nem olyan módon, amely károsíthatja nevünket vagy jó hírnevünket.

Az Ön részére jelen felhasználási feltételek alapján biztosított minden jog azonnal megszűnik, ha azok bármelyikét megsérti.

Ennek a Honlapnak a jogosulatlan használata kártérítés iránti igényt vethet fel és/vagy bűncselekményt valósíthat meg.

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

Az összes szellemi tulajdonhoz fűződő jog a Honlapon (beleértve a szöveget, grafikákat, szoftvereket, jelentéseket, letölthető anyagokat, fényképeket és egyéb képeket, videókat, hangokat, védjegyeket és logókat) és a Honlapon közzétett anyagokban (beleértve a Honlapról letölthető bármely jelentést (“Jelentések”) a mi vagy licencbe adóink tulajdona. Ezeket a műveket szerzői jogi törvények és egyezmények védik világszerte. Minden ilyen jog fenntartva. Az itt kifejezetten meghatározottak kivételével a jelen felhasználási feltételek nem biztosítanak semmiféle jogot az Ön számára a mi vagy a licencbe adóink tulajdonában lévő szellemi tulajdon vonatkozásában, és Ön elismeri, hogy a Honlapról történő tartalom letöltésével nem szerez tulajdonjogot. Abban az esetben, ha a Honlapról kinyomtat, lemásol vagy letárol oldalakat (csak a jelen felhasználási feltételek által megengedett módon), Önnek kell biztosítania, hogy az eredeti tartalomban szereplő minden szerzői jogi, védjegy- vagy más szellemi tulajdonjogi értesítés ábrázolva legyen.

Semmilyen módon nem módosíthatja a kinyomtatott vagy letöltött anyagok papír- vagy digitális másolatait, és nem használhat illusztrációkat, fényképeket, videó- vagy audió sorozatokat vagy grafikákat a kísérő szövegektől elkülönítve.

A Honlapunkon található tartalommal kapcsolatos szerzői státuszunkat (és az ahhoz hozzájáruló személyeket) mindig fel kell tüntetni.

A Honlap tartalmának semmilyen részét nem lehet kereskedelmi célokra felhasználni anélkül, hogy erre tőlünk vagy a licencbe adóinktól engedélyt szerezne.

Amennyiben kinyomtatja, lemásolja vagy letölti Honlapunk bármely részét jelen felhasználási feltételek megsértésével, akkor a Honlap használatának joga azonnal megszűnik, és választásunk szerint vissza kell küldenie vagy meg kell semmisítenie az Ön által készített anyagok másolatát.

Tartalom

A Honlap formátumát és tartalmát időről időre megváltoztathatjuk. Ön beleegyezik abba, hogy a Honlapot „amint van” és „ahogy rendelkezésre áll” alapon, kizárólag saját kockázatára használja.

A Honlapon található bármely anyag bármikor elavult lehet, amelyeket nem vagyunk kötelesek frissíteni. A Honlapon szereplő információk kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a címzett számára általános háttérinformációkat szolgáltassanak az M7 Real Estate Ltd.-ről, és bár jóhiszeműen készültek, az itt található információk nem számítanak teljes körűnek, és nem is ellenőrizték azokat. Nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy szavatosságot a Honlap bármely tartalmának pontossága, teljessége, aktualitása, helyessége, megbízhatósága, integritása, minősége, alkalmassága vagy eredetisége tekintetében, valamint a törvény által megengedett mértékben az összes hallgatólagos jótállás/szavatosság, körülmény vagy egyéb feltétel ki van zárva. A törvény által megengedett mértékben nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet Ön vagy bárki a Honlap használatával, vagy annak bármely tartalmára történő hagyatkozásával okozott.

Nem módosíthatja a nyomtatott vagy digitális anyagok másolatait, ideértve a kinyomtatott vagy letöltött Jelentéseket, valamint a Honlapon szereplő anyaggal kapcsolatos szerzői jogállásunkat fel kell tüntetnie. A Honlapon található anyagok semmilyen részét nem lehet kereskedelmi célra felhasználni anélkül, hogy erre engedélyt szerezne tőlünk vagy a licencbe adóinktól.

Nem szavatolhatjuk és szavatoljuk, hogy a Honlap bármely tartalma vírusoktól és/vagy más kódoktól, amelyek fertőző vagy ártalmas elemeket tartalmazhatnak mentes. Az Ön felelőssége a megfelelő informatikai biztonsági intézkedések (beleértve a vírusvédelmet és más biztonsági ellenőrzéseket) végrehajtása a tartalom biztonságával és megbízhatóságával kapcsolatos sajátos követelményeinek teljesítése érdekében.

Az Ön személyes adatai

A Honlapon keresztül átadott személyes adatainak felhasználására az adatkezelési tájékoztatónk vonatkozik.

Külső linkek

A Honlap időnként külső honlapokra mutató linkeket tartalmazhat. Az ezekre a honlapokra mutató linkeket azért alkalmazzuk, hogy hozzáférést biztosítsunk az Ön számára hasznos vagy érdekes információkhoz és szolgáltatásokhoz. Ezen honlapok tartalmáért vagy az általuk nyújtott szolgáltatásokért felelősséget nem vállalunk és nem garantáljuk, hogy ezek mindenkor elérhetők lesznek. Az a tény, hogy külső honlapokra történő hivatkozásokat alkalmazunk, nem jelenti az üzemeltetőik támogatását vagy a velük történő társulást.

Általános

Más honlapokra mutató linkek – Amennyiben Honlapunk más honlapokra és harmadik felek által biztosított forrásokra mutató linkeket tartalmaz, ezek a linkek csak az Ön tájékoztatására szolgálnak.

Nem gyakorolunk ellenőrzést ezen honlapok vagy források tartalma felett.

Vírusok – Nem szavatoljuk, hogy Honlapunk biztonságos, hibáktól, vagy vírusoktól mentes. Az Ön felelőssége az információs technológiájának, a számítógépes programjainak és a felületének a Honlapunkhoz való hozzáférés érdekében történő konfigurálása. Használjon saját vírusvédelmi szoftvert.

Honlapunkat nem szabad rendeltetésellenesen használnia, azzal, hogy tudatosan vírusokkal, trójaiakkal, férgekkel, logikai bombákkal vagy más, rosszindulatú vagy technológiai szempontból káros anyagokkal fertőzi azt meg. Honlapunkhoz történő jogosulatlan hozzáférést nem szabad megkísérelni, ideértve a szerverhez, amelyen a Honlapot tároljuk, vagy a Honlapunkhoz csatlakoztatott bármely szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz történő hozzáférést. A Honlapunkat nem támadhatja meg szolgáltatásmegtagadási támadással vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadással. Jelen rendelkezés megsértésével bűncselekményt követ el az Egyesült Királyságban hatályos Számítógépes visszaélésről szóló 1990. évi törvény, valamint a Magyarországon mindenkor hatályos büntető törvénykönyv alapján. Minden ilyen jogsértést az illetékes bűnüldöző hatóságoknak bejelentünk, és ezekkel a hatóságokkal együttműködünk az Ön személyazonosságának felfedésével. Ilyen jogsértés esetén Honlapunk használatának joga azonnal megszűnik.

A felelősség korlátozása – A jelen felhasználási feltételek semmiképpen nem zárják ki vagy korlátozzák a felelősségünket a gondatlanságunkból, csalásunkból vagy csalárd hamis nyilatkozatunkból származó halálért vagy személyi sérülésért, vagy egyéb felelősségünket, amelyet az angol vagy magyar jogszabályok alapján nem lehet kizárni vagy korlátozni. A törvény által megengedett mértékben kizárunk minden olyan feltételt, szavatosságot, nyilatkozatot vagy egyéb feltételt, amely a Honlapunkra vagy a Honlapon található bármely tartalomra vonatkozhat, akár kifejezett, akár hallgatólagos, közvetlen vagy közvetett. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a felhasználó veszteségéért vagy káráért, akár szerződéses, szerződésen kívüli károkozás (ideértve a gondatlanságot is), törvényi kötelezettség megsértése miatti, vagy más kárért, még akkor sem, ha előre látható volt, és amely az alábbiak miatt vagy azokkal összefüggésben merül fel:

 • a Honlapunk használata vagy annak képtelensége; vagy
 • a Honlapunkon megjelenő tartalom használata vagy az arra való támaszkodás.

Amennyiben üzleti felhasználó, kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy különösen nem vállalunk felelősséget az alábbiakért:

 • elmaradt haszon, értékesítés, üzlet, jövedelem vagy bevétel;
 • adatvesztés;
 • a jóhírnév elvesztése;
 • üzleti tevékenység megszakadása;
 • a várható megtakarítások elvesztése;
 • üzleti lehetőség, goodwill vagy jó hírnév elvesztése; vagy
 • bármilyen közvetett vagy következményi veszteség vagy kár.

Semmi nem akadályozza meg a szellemi tulajdonhoz fűződő jogaink védelmére irányuló eljárás megindítását az illetékes bíróság előtt.

Amennyiben Ön fogyasztó, úgy kérjük, vegye figyelembe, hogy Honlapunkat kizárólag háztartási és magán felhasználásra kínáljuk. Ön elfogadja, hogy a Honlapunkat nem használja semmilyen kereskedelmi vagy üzleti célra, és nem vállalunk felelősséget Önnel szemben az elmaradt haszon, az üzleti veszteség, az üzleti tevékenység megszakadása vagy az üzleti lehetőség elvesztése tekintetében.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet vírus, elosztott szolgáltatásmegtagadási támadás vagy más technológiai szempontból káros esemény okozhat, amely megfertőzheti számítógépes berendezéseit, számítógépes programjait, adatait vagy egyéb tulajdonát képező dolgot Honlapunk használata vagy bármely tartalom letöltése következményeként, vagy amely bármely linkkel rendelkező honlapon található.

Nem vállalunk felelősséget a Honlapunkon megjelölt más honlapok tartalmáért. Az ilyen linkeket nem lehet úgy értelmezni, mint azoknak a honlapoknak az általunk történő támogatását, amelyekre mutatnak. Nem vállalunk felelősséget semmiféle veszteségért vagy kárért, amely ezen honlapok használatából származhat.

Joghatóság – Amennyiben Ön fogyasztó, kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen felhasználási feltételeket, és tárgyukat és kialakításukat az angol törvények szabályozzák. Ön és mi elfogadjuk, hogy Anglia és Wales bíróságai nem rendelkeznek kizárólagos joghatósággal Ha azonban Észak-Írországban rendelkezik lakóhellyel, akkor eljárást kezdeményezhet Észak-Írországban, és ha Skóciában rendelkezik lakóhellyel, akkor Skóciában is kezdeményezhet eljárást.

Üzleti vállalkozás esetén, jelen felhasználási feltételeket, tárgyukat és kialakításukat (és egyéb szerződésen kívüli jogvitát és igényt) az angol törvények szabályozzák. Elfogadjuk, hogy Anglia és Wales bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.

Jogi nyilatkozat

Jelen Honlapot az Ön felhasználásra „amint van” úgy biztosítjuk, nem vállalunk továbbá (sem kifejezetten sem hallgatólagosan) felelősséget annak teljeskörű megfelelőségéért, ide értve harmadik fél jogsérelmének kizártságát vagy garanciát a számítógépes vírusoktól való mentességre. Ennek eredményeként nem ismerünk el semmilyen folyamatban lévő kötelezettséget vagy felelősséget a szolgáltatásban előforduló esetleges hibák, mulasztások, megszakítások vagy késések tekintetében. Az Internet nem biztonságos kommunikációs közeg, kivéve, ha az elküldendő adatok titkosítva vannak. Nem ismerünk el semmiféle felelősséget a harmadik fél jogosulatlan hozzáférése vagy a neki küldött adatok megsérülése miatt.

Kapcsolat

Kérjük, küldje el nekünk a jelen felhasználási feltételekkel vagy bármilyen, a Honlapot érintő problémával kapcsolatos kérdését:

M7 Real Estate Ltd.

 1. emelet

The Monument Building

11 Monument Street

London

EC3R 8AF

dataPrivacyTeam@m7re.eu

M7 Real Estate Hungary Kft.

 1. emelet

Christies Irodaház

Krisztina körút 32.

Budapest

1013

info-hu@m7re.eu

Köszönjük, hogy meglátogatta Honlapunkat!