Adatkezelési tájékoztató

M7 Real Estate

Honlap adatkezelési tájékoztató

Az M7 Real Estate Ltd., annak leányvállalatai, így az M7 Real Estate Hungary Kft. és tagjai, amelyek a lenti linken adatkezelőkként vannak azonosítva (“mi”; “minket”; „miénk”), tiszteletben tartják az Ön magánéletét, és elkötelezettek a személyes adatainak mindenkori védelme mellett.

Adatkezelők

Adatkezelők vagyunk azon személyes adatok vonatkozásában, amelyekkel Önnel kapcsolatban rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy felelősek vagyunk azért a döntésért, hogy miként tároljuk és használjuk fel a személyes adatait.

Jelen adatkezelési tájékoztató határozza meg, hogy hogyan használjuk az Ön személyes adatait, valamint a személyes adataival kapcsolatos törvényes jogait összhangban az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletével (“GDPR”).

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya kiterjed minden olyan személyes információ felhasználására, amelyet a honlapon, a befektetői portálon keresztül vagy egyéb módon gyűjthetünk Öntől például e-mailen, telefonon vagy személyes kommunikáción keresztül. Ezenkívül jelen adatkezelési tájékoztató alkalmazandó minden olyan információra, amelyet harmadik féltől üzleti tevékenységünk folytatása során gyűjthetünk Önnel kapcsolatban.

Kérjük, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót olvassa el annak érdekében, hogy tisztában legyen azzal, hogy hogyan és miért használjuk az Ön adatait.

Információk, amelyekkel Önnel kapcsolatban rendelkezünk

Üzleti tevékenységünk folytatása és szolgáltatásaink hatékonyan reklámozása érdekében elengedhetetlen a személyes információk tárolása és kezelése a következő személyek vonatkozásában: befektetők és potenciális befektetők; olyan személyek, akik honlapunkat használják, vagy más formában kommunikálnak velünk; magánszemélyek, akik feliratkoznak arra, hogy információhoz jussanak a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban; valamint az ingatlanjaink egyes bérlői. Ennek megfelelően Önnel kapcsolatban különféle típusú személyes adatokat gyűjthetünk, használhatunk, tárolhatunk és továbbíthatunk, amelyeket az alábbiak szerint csoportosítunk (kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem egy kimerítő lista):

 • Személyazonosító adatok, amelyek tartalmazzák a nevet, a címet, a születési dátumot, a nemet, a személyes leírást, a munkakört és a foglalkoztatási adatokat.
 • Kapcsolattartási adatok, amelyek tartalmazzák a címet, az e-mail címet és a telefonszámokat.
 • Pénzügyi adatok, amelyek tartalmazzák a bankszámla adatait és a pénzügyi adatokat.
 • Tranzakciós adatok, amelyek tartalmazzák az Önnek történő és az Öntől érkező kifizetéseknek a részleteit, valamint a nálunk eszközölt befektetéseket, a tőlünk vásárolt szolgáltatások és/vagy velünk kötött szerződések vagy lízingek egyéb részleteit, valamint az M7 által kezelt vagy fenntartott eszközökbe történő befektetéseket.
 • Műszaki adatok, amelyek tartalmazzák az IP címet, az Ön bejelentkezési adatait, a böngésző típusát és verzióját, az időzóna beállítását és helyét, a böngésző plug-inek típusait és verzióit, az operációs rendszert és a platformot, valamint az eszközökön jelen honlap és más általunk üzemeltetett rendszerek eléréséhez használt egyéb technológiákat.
 • Profiladatok, amelyek tartalmazzák az érdeklődési körök, preferenciák, panaszok vagy visszajelzések részleteit, amelyeket Ön részünkre közölt.
 • Felhasználási adatok, amelyek a honlap és a szolgáltatások használatáról tartalmaznak információkat.
 • Tájékoztató anyag / Kapcsolattartási adatok, amelyek tartalmazzák a tőlünk származó információs anyagokkal és hírlevelekkel kapcsolatos beállításait, valamint az Ön kapcsolattartási beállításait.

Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük üzleti tevékenységünk megfelelő működését és szolgáltatásaink hatékony népszerűsítését, előfordulhat, hogy Önnel kapcsolatban további adatok kezelése válik szükségessé.

Hogyan gyűjtünk információkat Önről

Személyes információkat közvetlenül Öntől gyűjtünk. Személyes adatait például megadhatja nekünk az űrlapok kitöltésével vagy postai úton, telefonon, e-mailben vagy más módon történő megkeresés útján. Ez magában foglalja az Ön által megadott személyes adatokat, amikor: (i) szolgáltatásainkra jelentkezik vagy befektetést eszközöl nálunk; (ii) bármilyen személyes adatot megad nekünk bármely ingatlanunk bérletével kapcsolatban; (iii) feliratkozik szolgáltatásainkra, hírleveleinkre, tájékoztató anyagainkra vagy egyéb kiadványainkra; vagy (iv) bármilyen visszajelzéssel vagy egyéb értesítéssel lát el minket.

A honlapunkkal való kapcsolat során automatikusan műszaki adatokat gyűjthetünk az eszközéről, a böngészési műveletekről és a mintákról. Ezeket a személyes adatokat sütik és más hasonló technológiák felhasználásával gyűjtjük.

Ezenkívül, Önnel kapcsolatban információkat gyűjthetünk a csoportunk más szervezeteitől és harmadik felektől is, többek között, ideértve a technikai és a fizetési szolgáltatásokat nyújtó harmadik feleket vagy azok alvállalkozóit, az elemzési szolgáltatókat, az üzletfeleket, az alapkezelőket, szakmai tanácsadókat, ingatlankezelőket, ingatlanügynököket, hiteltanácsadókat, háttér ellenőrzést végző ügynökségeket és egyéb harmadik személyeket, akik üzleti tevékenységünkkel kapcsolatban szolgáltatást nyújtanak részünkre.

Fontos, hogy a rendelkezésünkre álló személyes adatai pontosak és naprakészek legyenek. Amennyiben a fennálló jogviszonyunk folyamán a személyes adatai megváltoznak, úgy erről kérjük, hogy tájékoztasson bennünket.

Célok, amelyekre az Ön adatait felhasználjuk

A személyes adatait csak akkor használjuk fel, ha erre van jogalapunk. A legtöbb esetben a következő körülmények között fogjuk a személyes adatait felhasználni:

 • Amikor teljesítenünk kell a szerződést, amelyet megkötünk vagy megkötöttünk Önnel.
 • Amennyiben ez jogos érdekeink (vagy harmadik fél jogos érdekeinek) céljából szükséges, és az Ön érdekei és alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget ezekkel az érdekekkel szemben.
 • Amennyiben jogi kötelezettségünket, bármely szabályozási követelményt és/vagy bármely más hatályos jogszabályt teljesítenünk kell.

Az alábbi 1–12. pontban ismertetjük azokat a módszereket, amelyekkel személyes adatait felhasználhatjuk, valamint azt a jogalapot, amely alapján adatkezelést végzünk. Adott esetben azt is meghatároztuk, hogy mi képezi jogos érdekeinket.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezelési céltól függően a személyes adatait több jogalap alapján is kezelhetjük. Amennyiben részletekre van szüksége azokkal a konkrét jogalapokkal kapcsolatban, amelyek alapján személyes adatait kezeljük – ha az alábbiakban egynél több jogalap szerepel – úgy kérjük, hogy lépjen velünk kapcsolatba.

 • Cél: Új befektetőként/ügyfélként történő nyilvántartásba vétel, ideértve az átvilágítást (due diligence eljárás) is, ha ezt jogszabály előírja.

Az adatkezelés jogalapja

 • Az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • Jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges.
 • Cél: Új bérlőként történő nyilvántartásba vétel bármelyik ingatlanunk vonatkozásában, ideértve az átvilágítást (due diligence eljárás) is, ha ezt jogszabály előírja.

Az adatkezelés jogalapja

 • Az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • Jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges.
 • Cél: Szolgáltatások nyújtása az Ön, valamint bármely alap részére olyan szerződéshez kapcsolódóan, amelyet Ön vagy az érintett alap velünk kötött, beleértve a nálunk történő befektetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat is.

Az adatkezelés jogalapja

 • Az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • Az üzleti tevékenységünk hatékony működtetéséhez fűződő jogos érdekünk és Önnek, valamint bármely vonatkozó alapnak nyújtott szolgáltatásunk teljesítése céljából szükséges.
 • Cél: A velünk kötött bérleti szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeink teljesítése bármely ingatlan vonatkozásában.

Az adatkezelés jogalapja

 • Az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • Cél: Kapcsolattartás szolgáltatás nyújtása céljából, vagy egyéb releváns alappal vagy bármilyen nálunk történő befektetés kapcsán.

Az adatkezelés jogalapja

 • Az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • Az üzleti tevékenységünk hatékony működtetéséhez fűződő jogos érdekünk és a szolgáltatásaink reklámozása céljából szükséges.
 • Cél: Kapcsolattartás a megkötött bérleti szerződéssel kapcsolatban, bármely ingatlan vonatkozásában.

Az adatkezelés jogalapja

 • Az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • Az üzleti tevékenységünk hatékony működtetéséhez fűződő jogos érdekünk és a szolgáltatásaink reklámozása céljából szükséges.
 • Cél: Az Önnel történő kapcsolatunk kezelése céljából, ideértve többek között, a honlapunkon, postai úton, telefonon, e-mailben vagy más módon közölt bármilyen kommunikáció vagy visszajelzés áttekintését és megválaszolását.

Az adatkezelés jogalapja

 • Az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • Az üzleti tevékenységünk hatékony működtetéséhez fűződő jogos érdekünk és a szolgáltatásaink reklámozása és fejlesztése, valamint a megkeresések és panaszok megválaszolása céljából szükséges.
 • Cél: Az összes alkalmazandó befizetés, díj és/vagy költség kezelése és beszedése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja

 • Az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • Az ügyfelek/befektetők által teljesített befizetések feldolgozásához és annak biztosításához fűződő jogos érdekünk, hogy a részünkre esedékes összegeket be tudjuk szedni.
 • Cél: Az üzletünk és jelen honlap védelme, valamint az ezzel kapcsolatos ügyek intézése (ideértve a hibaelhárítást, az adatok elemzését, tesztelést, a rendszer karbantartását, támogatást, a jelentéseket és az adatok tárolását).

Az adatkezelés jogalapja

 • Jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges.
 • Az üzletvitelünkhöz fűződő jogos érdekünk, az ügyintézés és az informatikai szolgáltatások biztosítása, a hálózati biztonság és a csalások megelőzésének céljából.
 • Cél: A hírleveleinkre történő feliratkozás érdekében benyújtott kérelmének a feldolgozása és a kért hírlevelek biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja

 • Az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • A szolgáltatásaink fejlesztéséhez és reklámozásához, továbbá a vállalkozásunk növekedéséhez fűződő jogos érdekünk és a szolgáltatásaink reklámozása céljából szükséges.
 • Cél: Tájékoztató anyagok, javaslatok és ajánlások nyújtása esetleg érdekes szolgáltatásainkról az Ön részére, valamint tájékoztatás az általunk szervezett és az Önt esetleg érdeklő eseményekről.

Az adatkezelés jogalapja

 • Szolgáltatásaink fejlesztéséhez és reklámozásához szükséges, továbbá a vállalkozásunk növekedéséhez fűződő jogos érdekünk és a szolgáltatásaink reklámozása céljából.

Tájékoztató anyagok

A személyes adatait felhasználhatjuk olyan információk szolgáltatására, amelyek az Ön érdeklődési körébe tartozó, általunk nyújtott szolgáltatásokra vonatkozhatnak. Ilyen tájékoztató anyagokban abban az esetben részesülhet, amennyiben ezt Ön kérte és hozzájárulását adta.

Bármikor kérheti, hogy többet tájékoztató anyagot ne küldjünk, amennyiben az Adatvédelmi Csoportunkkal az alábbiakban megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot:

 

 

M7 Real Estate Hungary Kft.

 1. emelet

Christies Irodaház

Krisztina körút 32.

Budapest

1013

Amennyiben nem szolgáltat adatokat

Ha jogszabály vagy az Önnel kötött szerződés alapján személyes adatokat kötelesek vagyunk gyűjteni, azonban Ön ezeket az adatokat nem biztosítja részünkre, akkor előfordulhat, hogy a szerződésünket nem tudjuk teljesíteni vagy azt megkötni (például az Ön részére történő szolgáltatások nyújtása során). Ebben az esetben előfordulhat, hogy az Önnek nyújtott szolgáltatást le kell mondanunk, azonban erről időben értesítjük.

Meddig őrizzük az adatait

Az Ön személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg azon célok eléréséhez szükséges, amellyel kapcsolatban adatait gyűjtöttük, ideértve a jogi, számviteli vagy jelentési követelmények teljesítését is. A személyes adatok megfelelő megőrzési idejének meghatározásakor figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a személyes adatainak jogosulatlan felhasználása vagy közzététele által okozott lehetséges károk kockázatát, azokat a célokat, amelyekkel kapcsolatban a személyes adatait kezeljük, és hogy ezeket a célokat más eszközökkel és a hatályos jogi követelményekkel is elérhetjük-e.

Harmadik felek, akikkel az Ön adatait megosztjuk

Lehetséges, hogy személyes adatait harmadik felekkel, akik a nevünkben járnak el vagy részünkre szolgáltatást nyújtanak, meg kell osztanunk. A személyes adatai mindenkor biztonságban lesznek, és csak szükség esetén osztjuk meg ezeket harmadik személyekkel. Az Ön adatai az alábbi harmadik felekkel osztható meg:

 • Cégcsoportunk többi tagja.
 • Szakmai tanácsadók (ideértve, többek között a jogi tanácsadókat és pénzügyi tanácsadókat), biztosítók, bankárok, könyvvizsgálók, pénzügyi szervezetek és ügyintézők.
 • Bizonyos szolgáltatásokat és funkciókat nyújtó szolgáltatókkal, például hosting és felhőszolgáltatások, befektetői értesítések és pénzügyi kimutatások készítése, ügyfélkapcsolat-kezelés, befektetés kezelése, ügyintézés- és székhely szolgáltatások, jelentéstételi és egyéb szoftverek, az üzleti tevékenység igényeinek kielégítését ellátó szolgáltatók.
 • Bizonyos szolgáltatásokat és funkciókat nyújtó szolgáltatókkal, például ingatlankezelési szolgáltatások, ingatlanügynökségi szolgáltatások és bármely ingatlanunk kezelésével, adminisztrációjával és/vagy karbantartásával kapcsolatos egyéb szolgáltatások és funkciók ellátói.
 • Egyéb harmadik felek, amelyek üzleti tevékenységeinkkel és a mi általunk kezelt/fenntartott eszközök üzleti tevékenységével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak, ideértve, többek között az informatikai és a rendszerkezelői szolgáltatásokat.
 • Kereskedelmi partnerek és üzletfelek.
 • Harmadik felek, akikkel tárgyalásokat kezdhetünk kereskedelmi megállapodással kapcsolatban, pl. vállalatok eladása vagy közös üzleti vállalkozás.
 • Az Egyesült Királyság Kormánya vagy bármely más állami- vagy szabályozó hatóság, ahol kötelesek vagyunk a hatályos jogszabályok szerint ezt megtenni.

Nemzetközi adattovábbítások

Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre kell továbbítanunk, például abban az esetben, ha egy harmadik országból származó szolgáltatót veszünk igénybe. Ilyen esetben megfelelő biztosítékokat vezetünk be az Ön adatainak biztonságos tárolása érdekében, például szerződéses minta záradékokat. Amennyiben további információra van szüksége a bevezetett biztosítékokkal kapcsolatban, azt az Adatvédelmi Csoportunkkal történő kapcsolatfelvétel útján igényelheti, az alábbiakban megadott elérhetőségeken:

 

M7 Real Estate Hungary Kft.

 1. emelet

Christies Irodaház

Krisztina körút 32.

Budapest

1013

info-hu@m7re.eu

Azon alapjaink esetében, amelyek székhelye Jersey-ben található, személyes adatait átadhatjuk az ügyintézőnek és a székhelyszolgáltatónak. Az Európai Bizottság Jersey tekintetében kiadott egy megfelelőségi határozatot, amely megerősíti, hogy Jersey adatvédelmi jogrendszere a személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosítja.

A személyes adataival kapcsolatos jogai

A személyes adataival kapcsolatban számos joggal rendelkezik a GDPR értelmében, melyeket tiszteletben tartunk és védelmezünk minden tevékenységünk során. Ezek az alábbiak:

 • Ön kérheti az általunk kezelt, személyes adatainak másolatát és az adatok felhasználásának leírását (“az érintett hozzáférési joga”).
 • Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt valamely személyes adata, pontatlan vagy hiányos, és ezt nem tudja kijavítani, akkor kérheti a pontatlanságok kijavítását (“helyesbítéshez való jog”).
 • Bizonyos korlátozott körülmények között kérheti, hogy töröljük személyes adatait (“törléshez való jog” vagy “elfeledtetéshez való jog”).
 • Amennyiben az Ön adatait automatizált eszközökkel kezeljük, akár a hozzájárulása vagy a szerződésünk teljesítése alapján, úgy kérheti, hogy ezeket az adatokat továbbítsuk egy másik fél számára (“adathordozhatósághoz való jog”).
 • Bizonyos korlátozott körülmények között kérheti, hogy korlátozzuk adatai felhasználását vagy tiltakozhat a felhasználás módja ellen (“az adatkezelés korlátozásához való jog”).
 • Amennyiben az adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, úgy bizonyos körülmények között tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (“tiltakozáshoz való jog”).
 • Amennyiben a személyes adatait direkt marketing céljából kezeljük, úgy bármikor tiltakozhat a személyes adatainak ilyen célokra történő kezelése ellen (“tiltakozáshoz való jog az adatok kezelése ellen – direkt marketing”).

Amennyiben személyes adatait, a hozzájárulása alapján kezeljük, úgy joga van az adatkezeléshez adott hozzájárulásának bármely időpontban történő visszavonásához (“hozzájárulás visszavonásához való jog”).

Hogyan léphet kapcsolatba velünk

Amennyiben bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy személyes adatait hogyan használjuk fel, vagy kapcsolatba szeretne lépni velünk a jogai tekintetében, vagy ha bármilyen panasza van a személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a info-hu@m7re.eu email címen.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden kérdésre válaszoljunk, és minden panaszát kielégítő módon kezeljük. Azonban, ha úgy érzi, hogy a panaszát nem oldottuk meg, kérjük, vegye figyelembe, hogy joga van panaszt benyújtani az információs biztosi hivatalhoz (az Egyesült Királyságban) vagy más, ennek megfelelő helyi adatvédelmi hatósághoz. Magyarországon Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C: e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat vagy bírósági eljárást kezdeményezhet az illetékes magyar bíróság előtt. Az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja a pert.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor frissíthetjük.