Uvjeti korištenja

Uvod

Ovo su Uvjeti korištenja stranicama www.m7re.eu stranice) koji Vam, zajedno dokumentima na koje se u njima upućuje, govore pod kojim uvjetima se možete koristiti našim stranicama. Korištenje našim stranicama uključuje pristup, pregled i prijava za korištenje našim stranicama. Ovim stranicama upravlja M7 Real Estate Ltd (mi, nas, nama, naš ili M7). Ove stranice sadržavaju opće informacije o nama i time upućuju na neke fondove i imovinu kojima upravljamo ili o kojima savjetujemo (fondovi). Te informacije služe isključivo u svrhe općeg informiranja te ništa na ovim stranicama nije namijenjeno promoviranju fondova niti poticanju ili pozivu da sudjelujete u fondovima. Ipak, budući da fondovi podliježu strogim marketinškim ograničenjima, informacije na ovim stranicama u vezi s fondovima usmjerene su ograničenim kategorijama osoba u Ujedinjenoj Kraljevini i drugim državama koje ispunjavaju stanovite kriterije, kako je propisano ovim Uvjetima.

Uvjeti se primjenjuju na Vaše korištenje ovim stranicama, tako da posjetom i korištenjem stranicama izražavate suglasnost s time da oni za Vas budu obvezujući. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate prije nego što se počnete koristiti našim stranicama. Preporučujemo ispis primjerka njihova teksta za buduću upotrebu.

U cijelosti snosite rizik upotrebe informacija ili materijala na ovim stranicama, za što mi ne snosimo odgovornost. Sami ćete biti odgovorni za osiguravanje da bilo kakvi proizvodi, usluge ili informacije koji su dostupni putem ovih stranica odgovaraju Vašim točno određenim zahtjevima.

Ako ne pristajete na ove Uvjete, ne smijete se koristiti našim stranicama.

Zadržavamo pravo povremene promjene ovih Uvjeta njihovom izmjenom na stranicama. Molimo Vas da povremeno provjerite ovu stranicu kako biste zamijetili bilo kakve uvedene promjene jer su one za Vas obvezujuće.

Informacije o nama

Mi smo društvo s ograničenom odgovornošću, registrirano u Engleskoj i Walesu. Broj pod kojim smo upisani je 08614287, a naše je sjedište na adresi 10 Queen Street Place, London EC4R 1AG. Glavna poslovna adresa nam je The Monument Building, 11 Monument Street, London, EC3R 8AF. Naš PDV broj je 171 7836 85. Matično smo društvo grupe subjekata.

Drugi primjenjivi uvjeti

Ovi se Uvjeti odnose na sljedeće dodatne uvjete, koji se također primjenjuju na Vaše korištenje našim stranicama:

 • Pravila o zaštiti privatnosti, kojima se uređuju uvjeti pod kojima obrađujemo Vaše osobne podatke koje prikupljamo od Vas ili koje nam dostavljate. Korištenjem našim stranicama pristajete na tu obradu te jamčite da su svi podaci koje nam dostavljate točni.
 • Pravila prihvatljivoga korištenja, kojima se uređuju dopušteno i nedopušteno korištenje našim stranicama. Prilikom korištenja našim stranicama morate se pridržavati Pravila prihvatljivoga korištenja.
 • Pravila o kolačićima, u kojima se navode informacije o kolačićima na našim stranicama.

Važne informacije za osobe u Ujedinjenoj Kraljevini

 • Ništa na ovim stranicama nije namijenjeno promoviranju fondova niti poticanju ili pozivu da sudjelujete u fondovima. Informacije na ovim stranicama nisu namijenjene da budu osnova za bilo kakve investicijske odluke i ne treba ih smatrati preporukom s naše strane, a ni odgovarajućih pridruženih društava i drugih osoba, u vezi sa stjecanjem i otuđenjem udjela u bilo kojem fondu.

Važne informacije za primatelje u drugim državama

Priopćavanje informacija i materijala na stranicama u nekim državama može biti ograničeno i nitko ni u jednoj državi ne smije postupati kao da su im stranice ponuda, poziv ni poticaj da zaključe bilo kakav investicijski ugovor ni stupe u ulaganje iz tih informacija i materijala osim ako im se u odgovarajućim državama na zakonit način može uputiti takva ponuda, poziv ili poticaj.

Prema tome, stranice ne predstavljaju ponudu, poziv ni poticaj ikome u bilo kojoj državi u kojoj je takva ponuda, poziv ili poticaj protuzakonit ili u kojoj osoba koja upućuje ponudu, poziv ili poticaj nije kvalificirana za to ili to čini ikome kome je protuzakonito upućivati takvu ponudu, poziv ili poticaj.

Svaka je osoba koja želi iskazati zanimanje za bilo kakve informacije ili materijale na stranicama odgovorna za vlastito informiranje o mjerodavnim zakonima i propisima i za njihovo pridržavanje.

 • Bez ponude na kupnju i prodaju – Informacije sadržane na stranicama pružaju Vam se isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju ponudu za prodaju ni traženje ponude za kupnju ikakvih vrijednosnih papira ni drugih proizvoda na koje se može upućivati na stranicama.
 • Bez preporuke – Nikakve informacije objavljene na ovim stranicama ne bi trebalo tumačiti kao preporuku ni mišljenje da biste trebali kupiti ni prodati ikakve vrijednosne papire ni druge proizvode kao ni sudjelovati u ikakvim transakcijama.

Bez poreznih i pravnih savjeta – Investicijski proizvodi i usluge opisani na stranicama mogu imati porezne posljedice. Ništa na stranicama ne bi trebalo shvatiti kao porezni ni pravni savjet te kao da ima svrhu savjetovanja na koje biste se trebali osloniti. Sadržaj stranica daje se isključivo u informativne svrhe. Prije poduzimanja ili suzdržavanja od bilo kakvih radnji na temelju sadržaja naših stranica morate ishoditi stručno ili mišljenje specijalista.

Premda ulažemo razumne napore u ažuriranje informacija na svojim stranicama, ne dajemo nikakve izričite ni implicitne izjave, jamstva ni garancije da je sadržaj naših stranica točan, potpuni ni ažuran.

Pristup stranicama

Naše su stranice dostupne besplatno.

Ne jamčimo da će naše stranice, kao ni ikakav sadržaj na njima uvijek biti dostupan i neprekinut. Pristup našim stranicama dopušta se na privremenoj osnovi. Sve stranice ili bilo koji njihov dio možemo obustaviti, povući, prestati omogućivati ili promijeniti bez prethodne najave. Nećemo snositi odgovornost ako Vam stranice iz bilo kojeg razloga u nekom trenutku ili razdoblju ne budu dostupne.

Sami ste odgovorni za osiguravanje da Vaš računalni sustav zadovoljava potrebne tehničke specifikacije kako bi Vam omogućio pristup i korištenje stranicama i bio kompatibilan s njima. Također ste sami dužni osigurati da sve osobe koje pristupaju našim stranicama putem Vaše internetske veze budu svjesni ovih Uvjeta i drugih primjenjivih uvjeta te da ih se pridržavaju.

Povremeno možemo ograničiti pristup pojedinim značajkama, dijelovima ili sadržaju stranice ili cjelokupnim stranicama korisnicima koji se kod nas moraju ili bi se morali registrirati.

Ako u nekom budućem trenutku odlučimo dopustiti korisnicima da se registriraju na stranicama, Vi (kao registrirani korisnik) morate se pobrinuti da svi registracijski podaci budu točni. Ako u sklopu sigurnosnih postupaka odaberete ili Vam bude dodijeljen prijavni identitet (kao što su korisničko ime i zaporka ili drugi identifikator), s time morate postupati kao s povjerljivim informacijama koje ne smijete nikom drugom otkriti. Sami ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju pod Vašim prijavnim identitetom i morate nas odmah obavijestiti o svakoj neovlaštenoj upotrebi ili drugoj povredi sigurnosti za koje saznate. Zadržavamo pravo u svakom trenutku onemogućiti svaki prijavni identitet ako se, po našem mišljenju niste pridržavali bilo kakvih odredbi ovih Uvjeta ili ako se bilo kakvi podaci koje ste dali u svrhu registracije kao korisnik pokažu lažnima.

Ne možemo jamčiti trajni, neprekinuti rad naših stranica bez grešaka. Povremeno neke značajke, dijelovi ili sadržaj stranica ili cjelokupne stranice mogu biti nedostupni (bilo planirano ili neplanirano) ili ih možemo preinačiti, obustaviti ili povući po vlastitoj diskreciji i bez prethodne obavijesti Vama. Suglasni ste da prema Vama kao ni bilo kojoj trećoj osobi nećemo snositi odgovornost za nedostupnost, preinake, obustavu ili povlačenje stranica ni bilo kojih značajki, dijelova i sadržaja stranica.

Što smijete činiti

Stranicama se možete koristiti u nekomercijalne svrhe te isključivo u skladu s ovim Uvjetima. Sadržaj sa stranica možete dohvaćati i prikazivati na zaslonu računala, ispisivati i kopirati pojedinačne stranice te ih, pridržavajući se odredbi sljedećeg odjeljka, pohraniti u elektroničkom obliku. Na neke značajke, dijelove i sadržaj stranica mogu se primjenjivati dodatni uvjeti i, kada je to slučaj, bit će Vam prikazani prije nego što pristupite odgovarajućim značajkama, dijelovima ili sadržaju.

Što ne smijete činiti

Osim ako ovim Uvjetima nije izričito propisano drukčije, ne smijete:

 • pohranjivati pojedine stranice ovih stranica na poslužitelju ili drugom uređaju za pohranu spojenom na mrežu ni kreirati elektroničke baze podataka sustavnim preuzimanjem i pohranom svih stranica
 • ukloniti ni promijeniti sadržaj stranica kao ni pokušati zaobići sigurnosne značajke ni ometati pravilan rad stranica ili poslužitelja na kojima su postavljene te
 • kreirati poveznice na stranice s bilo kojih drugih stranica bez prethodne pisane suglasnosti premda ih možete povezivati sa stranica kojima upravljate pod uvjetom da poveznica ničim ne dovodi u zabludu, nije prijevarna i pošteno označuje ciljne stranice te da ne implicirate da Vas, Vaše stranice kao ni proizvode i usluge koje nudite potvrđujemo, da stavite poveznicu na naslovnicu stranica (a ne stavljate je u okvir ni replicirate) te da povezane stranice ne sadržavaju nikakav protuzakonit, prijeteći, zlostavljački, klevetnički, pornografski, bestidan, vulgaran, nepristojan, uvredljiv ili takav sadržaj da se njime krše prava intelektualnog vlasništva ili druga prava trećih osoba.

Stranicama i onim što je na njima dostupno možete se koristiti u zakonite svrhe (pridržavanjem svih mjerodavnih zakona i propisa), odgovorno i ne na način kojim se može naštetiti našem imenu i ugledu.

Sva prava koja Vam se daju ovim Uvjetima smjesta će prestati u slučaju da bilo koje od njih prekršite.

Neovlašteno korištenje ovim stranicama može dovesti do zahtjeva za odštetu i/ili biti kazneno djelo.

Prava intelektualnog vlasništva

Sva prava intelektualnog vlasništva nad ovim stranicama (uključujući tekst, grafičke elemente, softver, izvještaje, preuzete materijale, fotografije i druge slike, videomaterijale, zvukove, žigove i logotipe) i u materijalima objavljenima na stranicama (uključujući sve izvještaje koji se mogu preuzeti sa stranica („izvještaji“)) naše su ili vlasništvo davatelja naših licenci. Ta djela zaštićena su autorskim pravima i međunarodnim ugovorima u cijelom svijetu. Sva su ta prava zadržana. Osim ako ovdje nije izričito navedeno drukčije, ništa u ovim Uvjetima ne daje Vam nikakva prava u odnosu na naše ili intelektualno vlasništvo davatelja naših licenci, te priznajete da preuzimanjem sadržaja s naših stranica ne stječete nikakva prava vlasništva. U slučaju da pojedine stranice ispisujete, kopirate i pohranjujete s naših stranica (isključivo na način dopušten ovim Uvjetima), morate osigurati reprodukciju svih napomena o autorskim pravima, žigovima ili drugim pravima intelektualnog vlasništva koje se nalaze u izvornom sadržaju.

Ne smijete preinačivati papirnate ni digitalne primjerke materijala koje ste ispisali ili preuzeli na bilo koji način, a ilustracije, fotografije, isječke video ili audiomaterijala i grafičke elemente ne smijete upotrijebiti odvojeno od popratnog teksta.

Uvijek se mora priznavati naš status (i status svih utvrđenih autora priloga) kao autora sadržaja na našim stranicama.

Ne smijete upotrijebiti nikoji dio sadržaja na našim stranicama u komercijalne svrhe bez ishođenja dopuštenja za to od nas ili davatelja naših licenci.

Ako ispišete, kopirate ili preuzmete bilo koji dio naših stranica protivno ovim Uvjetima, Vaše pravo korištenja našim stranicama smjesta će prestati te, prema vlastitoj odluci, morate vratiti ili uništite sve primjerke materijala koje ste napravili.

Sadržaj

Povremeno možemo promijeniti format i sadržaj stranica. Suglasni ste da ćete se stranicama koristiti u zatečenom stanju i kada su dostupne na vlastiti rizik.

Pojedini materijali na stranicama mogu u nekom trenutku zastarjeti, a mi nemamo nikakvu obvezu njihova ažuriranja. Informacije na ovim stranicama pružaju se isključivo u svrhu davanja općih informacija o društvu M7 Real Estate Ltd primatelju i, premda se pripremaju u dobroj vjeri, ne tvrdi se da su te informacije sveobuhvatne ni da su provjerene. Ne dajemo nikakve izjave i jamstva o točnosti, potpunosti, ažurnosti, ispravnosti, pouzdanosti, cjelovitosti, kvaliteti, prikladnosti za određenu svrhu ni originalnosti ikojeg sadržaja na stranicama te su ovime, u najvećoj mjeri koja je zakonom dopuštena, isključeni sva implicitna jamstva, uvjeti te druge odredbe. U najvećoj mjeri koja je zakonom dopuštena ne preuzimamo odgovornost za ikakve gubitke ili štetu bilo koje vrste koji bi mogli nastati zbog Vašeg ili ičijeg korištenja stranicama i oslanjanja na njihov sadržaj.

Ne smijete preinačivati papirnate ni digitalne primjerke ikakvih materijala, uključujući izvještaje koje ste ispisali ili preuzeli te naš status kao autora materijala na stranicama mora biti priznat. Nikakav dio materijala na stranicama ne smijete upotrijebiti u komercijalne svrhe bez ishođenja dopuštenja za to od nas ili davatelja naših licenci.

Ne možemo jamčiti i ne jamčimo da će bilo kakav sadržaj stranica biti bez virusa i/ili drugog koda koji mogu sadržavati zarazne ili razorne elemente. Sami ste odgovorni za uvođenje odgovarajući zaštitnih mjera informatičke sigurnosti (uključujući antivirusne i druge sigurnosne provjere) kako bi ispunili određene zahtjeve o sigurnosti i pouzdanosti sadržaja.

Vaši osobni podaci

Upotreba Vaših osobnih podataka koji se daju putem stranica uređena je našim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Vanjske poveznice

Na stranicama se povremeno mogu nalaziti poveznice na vanjske stranice. Poveznice na te stranice stavit ćemo kako bismo Vam omogućili pristup informacijama i uslugama koje bi Vam mogle biti korisne i zanimljive. Ne snosimo odgovornost za sadržaj tih stranica ni za išta što se na njima nalazi te ne jamčimo da će one neprestano biti dostupne. To što stavljamo poveznice na vanjske stranice ne znači da ih potvrđujemo kao ni da smo povezani s operaterima tih stranica.

Općenite informacije

Poveznice na druge stranice – Kada se na našim stranicama nalaze poveznice na druge stranice i resurse trećih osoba, te se poveznice daju isključivo u informativne svrhe.

Mi nemamo nikakav nadzor nad sadržajem tih stranica i resursa.

Virusi – Ne jamčimo da su naše stranice sigurne i bez programskih pogrešaka i virusa. Sami snosite odgovornost za konfiguriranje svoje informacijske tehnologije, računalnih programa i platforme za pristup našim stranicama. Trebali biste upotrijebiti vlastiti softver za antivirusnu zaštitu.

Ne smijete zloupotrijebiti naše stranice svjesnim unošenjem virusa, trojanaca, crva, logičkih bombi i drugog materijala koji je zlonamjeran ili tehnološki štetan. Ne smijete pokušati steći neovlašten pristup našim stranicama, poslužitelju na kojem je pohranjen i bilo kojem poslužitelju, računalu ili bazi podataka povezanima s našim stranicama. Ne smijete prema našim stranicama pokrenuti napad onemogućivanjem resursa ili pružanja usluga kao ni distribuiranim onemogućivanjem pružanja usluge. Kršenjem ove odredbe počinili biste kazneno djelo iz britanskog Zakona o zloupotrebi računala iz 1998 (eng. Computer Misuse Act 1990). Svaku takvu povredu prijavit ćemo odgovarajućim tijelima kaznenog progona, s kojima ćemo surađivati te ćemo im otkriti Vaši identitet. U slučaju takve povrede smjesta prestaje Vaše pravo korištenja našim stranicama.

Ograničenje odgovornosti – Ništa u ovim Uvjetima ne isključuje i ne ograničava našu odgovornost za smrt ili tjelesne ozljede proizašle iz našeg nemara, prijevare ili lažnog prikazivanja te drugu odgovornost koja se ne može isključiti ni ograničiti engleskim pravom. U mjeri koja je zakonom dopuštena isključujemo sve uvjete, jamstva, izjave i druge odredbe koji se mogu primjenjivati na naše stranice i sadržaj na njima, bili oni izričiti ili implicitni, izravni ili neizravni. Nećemo snositi odgovornost prema ikojem korisniku za bilo kakav gubitak ni štetu, bilo iz ugovora, delikta (uključujući nemar), povrede zakonske dužnosti ili na drugi, čak i predvidljiv način, koji proizlaze iz ili u vezi s:

 • korištenjem odnosno nemogućnošću korištenja našim stranicama ili
 • upotrebom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj prikazan na našim stranicama.

Ako ste poslovni korisnik, imajte na umu da nećemo snositi odgovornost osobito za:

 • izmaklu dobit, pad prodaje, poslovanja ni prihoda
 • gubitak podataka
 • gubitak goodwilla
 • prekid poslovanja
 • gubitak predviđenih ušteda
 • gubitak poslovne prilike, goodwilla ili ugleda ni
 • ikakav neizravni ili posljedični gubitak ili štetu.

Ništa nas neće spriječiti u pokretanju postupka za zaštitu prava našeg intelektualnog vlasništva pred bilo kojim nadležnim sudom.

Ako ste privatni korisnik, imajte na umu da svoje stranice nudimo na korištenje isključivo u kućne i privatne svrhe. Suglasni ste da se našim stranicama nećete koristiti ni u kakve komercijalne i poslovne svrhe, te ne snosimo nikakvu odgovornost za Vašu izmaklu dobit, gubitak u poslovanju, prekid poslovanja ni gubitak poslovne prilike.

Nećemo snositi odgovornost ni za kakav gubitak ili štetu prouzročene virusom, napadom onemogućivanjem resursa ili pružanja usluga kao ni drugim tehnološki štetnim materijalom kojim bi se mogli zaraziti Vaši računalna oprema, računalni programi, podaci ili drugi vlasnički materijal zbog toga što ste se koristili našim stranicama, preuzimali bilo kakav sadržaj s njih ili stranica povezanih s njima.

Ne preuzimamo odgovornost za sadržaj stranica povezanih s našim stranicama. Poveznice na njih ne bi trebalo tumačiti kao našu potvrdu tih povezanih stranica. Nećemo snositi odgovornost ni za  kakav gubitak ni štetu koji mogu proizaći iz Vašeg korištenja njima.

Mjerodavno pravo i sudska nadležnost – Ako ste potrošač, imajte na umu da je za ove Uvjete, njihov predmet i sastav mjerodavno englesko pravo. I Vi i mi suglasni smo da će neisključivu nadležnost nad njima imati sudovi u Engleskoj i Walesu. Međutim, ako imate boravište u Sjevernoj Irskoj, možete pokrenuti postupak i u Sjevernoj Irskoj, a ako imate boravište u Škotskoj, postupak možete pokrenuti i u Škotskoj.

Ako ste poduzeće, za ove Uvjete, njihov predmet i sastav (kao i sve neugovorne sporove i odštetne zahtjeve) mjerodavno je englesko pravo. I Vi i mi suglasni smo da će isključivu nadležnost nad njima imati sudovi u Engleskoj i Walesu.

Izjava o ograničenju odgovornosti

Ove stranice daju Vam se na korištenje u zatečenom stanju bez ikakvih (izričitih i implicitnih) jamstava bilo kakve vrste, uključujući između ostalog jamstvo o nekršenju prava trećih osoba i nezaraženosti računalnim virusima. Stoga ne prihvaćamo nikakvu trajnu obvezu ni odgovornost u pogledu ikakvih grešaka, propusta, prekida ni kašnjenja usluga do kojih može doći. Internet nije sigurno sredstvo komunikacije, osim u slučaju enkripcije podataka koji se šalju. Ne možemo prihvatiti odgovornost za neovlašteni pristup od strane treće osobe ni za oštećenje podataka koji joj se šalju.

Kontakt s nama

Molimo Vas da nam sva pitanja o ovim Uvjetima ili poteškoćama u vezi sa stranicama pošaljete na adresu:

M7 Real Estate Ltd
Third Floor
The Monument Building
11 Monument Street
London
EC3R 8AF

DataPrivacyTeam@m7re.eu
Hvala na posjetu našim stranicama.