Pravila prihvatljivoga korištenja

Pravila prihvatljivoga korištenja društva M7 Real Estate

Ovim Pravilima prihvatljivoga korištenja uređuju se naši međusobni uvjeti pod kojima možete pristupati našim internetskim stranicama www.m7re.eu (naše stranice). Ova Pravila prihvatljivoga korištenja primjenjuju se na sve korisnike i posjetitelje naših stranica.

Vaše korištenje našim stranicama podrazumijeva da prihvaćate i suglasni ste da ćete se pridržavati svega što nalažu ova Pravila prihvatljivoga korištenja, koja su nadopuna Uvjeta.

Našim stranicama upravlja M7 Real Estate Ltd (mi, naš, nas ili nama). Registrirani smo u Engleskoj i Walesu pod matičnim brojem društva 08614287 i sa sjedištem na adresi 10 Queen Street Place, London EC4R 1AG. Glavna poslovna adresa nam je The Monument Building, 11 Monument Street, London, EC3R 8AF. Naš PDV broj je 171 7836 85.

Zabranjeno korištenje

Našim se stranicama možete koristiti isključivo u zakonite svrhe. Ne smijete to činiti:

 • ni na kakav način kojim se krši ikoji mjerodavni lokalni, nacionalni ili međunarodni zakon ili propis
 • ni na kakav protuzakonit ili prijevaran način ni na način koji ima protuzakonite ili prijevarne svrhe ili učinak
 • u svrhu nanošenja ili pokušaja nanošenja štete maloljetnicima na bilo koji način
 • za slanje, svjesno primanje, učitavanje, preuzimanje, upotrebu ili ponovnu upotrebu bilo kakvog materijala koji nije u skladu sa standardima naših sadržaja navedenima u nastavku i drugih pravila društva
 • za prenošenje ili osiguravanja slanja bilo kakvog neželjenog ili neovlaštenog oglasnog ili promotivnog materijala ni drugih sličnih oblika nuđenja (eng. spam) ni
 • za svjesno prenošenje bilo kakvih podataka, slanje ili učitavanje materijala koji sadržavaju računalne viruse, trojanske konje, crve, tempirane bombe, programa za bilježenje aktivnosti na tipkama, špijunski i softver za prikazivanje neželjenih oglasa i bilo kakve štetne programe ili sličan računalni kod kojim se negativno utječe na rad bilo kakvog računalnog softvera ili hardvera.

Također pristajete:

 • da nećete umnažati, duplicirati, kopirati ni prodavati bilo koji dio naših stranica protivno odredbama uvjeta korištenja našim stranicama
 • da nećete pristupati bez ovlaštenja, ometati, oštetiti ni poremetiti:
 • ikoji dio naših stranica
 • ikoju opremu ili mrežu na kojoj su stranice pohranjene
 • ikoji softver koji služi za omogućivanje rada naših stranica
 • ikoju opremu ili mrežu ili softver u vlasništvu ili kojim se koristi treća osoba.

Interaktivne usluge

Povremeno na svojim stranicama možemo pružati interaktivne usluge, uključujući između ostalog:

 • sobe za razgovor (eng. chat room) i/ili
 • oglasne ploče (eng. bulletin board)

(„interaktivne usluge“).

Kada pružamo bilo kakve interaktivne usluge, osigurat ćemo Vam jasne informacije o vrsti ponuđenih usluga, jesu li moderirane i koji oblik moderiranja se upotrebljava (uključujući i to moderira li osoba ili je u pitanju tehničko moderiranje).

Učinit ćemo sve što je u našoj moći da procijenimo moguće rizike za korisnike (osobito djecu) od strane trećih osoba kada se koriste bilo kakvim interaktivnim uslugama na našim stranicama i odlučit ćemo je li u svakom slučaju prikladna upotreba moderiranja određene usluge(uključujući koju bi vrstu moderiranja trebalo upotrijebiti) s obzirom na te rizike. No nemamo nikakvu obvezu nadgledanja, praćenja ni moderiranja bilo kakvih interaktivnih usluga koje pružamo na svojim stranicama, te izričito isključujemo svoju odgovornost za bilo kakve gubitke ili štetu koji bi mogli proizaći iz korisnikova korištenja bilo kakvim interaktivnim uslugama suprotno standardima naših sadržaja, neovisno o tome je li usluga moderirana ili nije.

Korištenje bilo kojom našom interaktivnom uslugom od strane maloljetnika podliježe suglasnosti njihovih roditelja ili skrbnika. Roditeljima koji djeci dopuštaju korištenje interaktivnim uslugama savjetujemo da razgovaraju s djecom o njihovoj internetskoj sigurnosti jer moderiranje nije bez zamki. Maloljetnici koji se koriste bilo kakvim interaktivnim uslugama trebaju biti svjesni mogućih rizika za sebe.

Kada su interaktivne usluge moderirane, obično ćemo Vam omogućiti način kontaktiranja s moderatorom za slučaj zabrinutosti ili poteškoća.

Standardi sadržaja

Ovi standardi sadržaja primjenjuju se na sav materijal kojim doprinosite našim stranicama (prilozi) i na sve interaktivne usluge povezane s njim.

Morate se pridržavati duha i slova standarda u nastavku, koji se primjenjuju na svaki dio pojedinog priloga i na priloge u cjelini.

Prilozi moraju biti:

 • točni (kada se navode činjenice)
 • iskreni (kada se izražavaju mišljenja) i
 • u skladu s mjerodavnim pravom Ujedinjene Kraljevine i svake države iz koje se objavljuju.

Prilozi ne smiju:

 • sadržavati materijal kojim se bilo koga kleveće
 • sadržavati bestidan, uvredljiv i materijal kojim se izražava mržnja te potiče na nemir
 • promicati pornografski materijal
 • promicati nasilje
 • promicati diskriminaciju na temelju rasne, spolne, vjerske i nacionalne pripadnosti, invalidnosti, spolne orijentacije ili dobi
 • kršiti bilo koje autorsko pravo, pravo na bazu podataka ili žig ikoje druge osobe
 • biti takvi da nekoga mogu zavarati
 • biti načinjeni kršeći obvezu prema trećoj osobi, kao što je ugovorna obveza ili obveza čuvanja povjerljivosti
 • promicati bilo kakvu nezakonitu aktivnost
 • prijetiti, zlouporabiti ili ugroziti nečiju privatnost, prouzročiti smetnju, neugodnosti ili nepotrebnu tjeskobu
 • biti takvi da nekoga mogu uznemiriti, uzrujati, posramiti, zabrinuti ili smetati
 • poslužiti za uzimanje nečijeg identiteta odnosno pogrešno predstavljanje vlastitog identiteta ili povezanosti s bilo kojom osobom
 • odavati dojam da potječu od nas ako nije tako kao ni
 • zagovarati, promovirati ili pomagati u protuzakonitim radnjama kao što su (samo primjera radi) kršenje autorskih prava ili računalna zlouporaba.

Obustava i prekid

Po vlastitom ćemo nahođenju utvrditi je li Vašim korištenjem našim stranicama nastala povreda ovih Pravila prihvatljivoga korištenja. U slučaju povrede možemo poduzeti mjere koje budemo smatrali prikladnima.

Nepostupanje u skladu s ovim Pravilima prikladnoga korištenja predstavlja bitnu povredu uvjeta prema kojima Vam je dopušteno koristiti se našim stranicama i može dovesti do toga da poduzmemo sve ili neke od sljedećih radnji:

 • trenutačno, privremeno ili trajno oduzimanje Vaših prava na korištenje našim stranicama
 • trenutačno, privremeno ili trajno micanje svih objava ili materijala koje ste učitali na našim stranicama
 • izdavanje upozorenja Vama
 • pravni postupak protiv Vas za naknadu svih troškova na ime odštete (uključujući između ostalog opravdane upravne i pravne troškove) koji nastanu zbog povrede
 • dodatni sudski postupak protiv Vas i/ili
 • objava tijelima kaznenog progona informacija koje opravdano smatramo nužnima.

Isključujemo svoju odgovornost za radnje poduzete kao odgovor na povrede ovih Pravila prihvatljivoga korištenja. Odgovori opisani u ovim pravilima nisu konačni te možemo poduzeti i sve druge radnje koje opravdano budemo smatrali prikladnima.

Promjene pravila prihvatljivoga korištenja

Ova Pravila prihvatljivoga korištenja možemo u bilo kojem trenutku revidirati izmjenom ove stranice na našim stranicama. Očekuje se da ovu stranicu povremeno provjeravate kako biste zamijetili bilo kakve promjene koje uvedemo jer su one za Vas pravno obvezujuće. Neke se odredbe sadržane u ovim pravilima mogu zamijeniti odredbama ili obavijestima objavljenima drugdje na našim stranicama.