M7 Fondovi

M7 je suulagač zajedno sa svojim investitorima, te ujedno i investicijski manager i upravitelj nekretninama (asset manager) za fond.

M7 trenutno upravlja sa nizom fondova u Europi koji su investirali u komerijalne centre, uredske prostore i industrijske nekretnine. Osim vlastitih ulaganja u M7 fondove, prikupljen je i kapital od više od 150 značajnih institucionalnih investitora, zaklada i individualnih kvalificiranih ulagača.

Fondovi Sektor Broj nekretnina / Unita Površina u (m2) Ugovorena Godišnja Najamnina
Velika Britanija        
M7 REIP III Komercijalni - mix 11 / 119 47,000 €3.90m
M7 REIP IV Razvoj / ured 1 / 14 20,000 €3.08m
M7 REIP V Komercijalni - mix 33 / 301 184,000 €11.84m
M7 REIP VI Komercijalni - mix 8 / 47 104,000 €3.31m
M7 REIP VIII Komercijalni - mix 10 / 31 59,000 €6.99m
M7 REIH Komercijalni - mix 44 / 485 160,000 €5.61m
Europa        
M7 ISLAY Komercijalni - mix 95 / 829 466,000 €34.42m
M7 EREIP IV Komercijalni - mix 185 / 1,546 1.11m €70.67m
M7 EREIP V Komercijalni - mix 16 / 148 138,000 €12.02m
M7 CEREF I Komercijalni - mix 15 / 529 253,000 €10.17m
M7 FAF Komercijalni - mix 30 / 179 155,000 €8.19m
M7 POLAF Komercijalni - mix 4 / 120 50,000 €4.20m
M7 PORAF Komercijalni - mix 4 / 31 31,000 €1.62m