Obavijest o zaštiti privatnosti

Obavijest o zaštiti privatnosti na internetskim stranicama društva M7 Real Estate

Društvo M7 Real Estate Ltd, njegova društva u vlasništvu i povezana društva, koji su na poveznici u nastavku utvrđeni kao voditelji obrade podataka („mi“, „nama“, „naš“), poštujemo Vašu privatnost i obvezujemo se štititi Vaše osobne podatke u svakom trenutku.

Voditelji obrade podatakaData Controllers

Mi smo voditelji obrade podataka za osobne podatke koje imamo o Vama. To znači da smo odgovorni za odlučivanje o načinu čuvanja i upotrebe osobnih podataka o Vama.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 („OUZP“), ovom se obavijesti o zaštiti privatnosti uređuju način na koji upotrebljavamo Vaše osobne podatke i Vaša zakonska prava u vezi s Vašim osobnim podacima.

Ova obavijest o zaštiti privatnosti primjenjuje se na našu upotrebu svih osobnih podataka koje od Vas možemo prikupljati putem ovih internetskih stranica, našeg portala za investitore ili koje inače možemo prikupljati od Vas bilo kojim drugim putem kao što su elektronička pošta, telefon ili osobni kontakti. Osim toga, ova obavijest o zaštiti privatnosti odnosi se i na sve informacije koje o Vama možemo prikupljati iz izvora trećih osoba tijekom obavljanja svojeg poslovanja.

Važno je da tu obavijest pročitate kako biste bili potpuno svjesni kako i zašto upotrebljavamo Vaše podatke.

Informacije koje imamo o Vama

Kako bismo mogli učinkovito obavljati svoje poslovanje i promovirati svoje usluge, potrebno je da imamo i obrađujemo osobne podatke o: investitorima i potencijalnim investitorima, osobama koje se koriste našim internetskim stranicama i stupaju u druge oblike komunikacije s nama, osobama koje se pretplaćuju na primanje informacija o našim proizvodima i uslugama te pojedinačnim zakupcima naših nekretnina. Prema tome, možemo prikupljati, upotrebljavati, pohranjivati i prenositi različite podatke o Vama koje objedinjujemo kako slijedi (napominjemo da ovaj popis nije konačan):

 • Podaci o identitetu uključuju ime, titulu, datum rođenja, osobni opis, naziv radnog mjesta i podatke o zaposlenosti.
 • Podaci za kontakt uključuju adresu, adresu e-pošte i telefonske brojeve.
 • Financijski podaci uključuju podatke o bankovnom računu i podatke o financijama.
 • Transakcijski podaci uključuju podatke o uplatama koje primate i plaćanjima koja obavljate i druge podatke o ulaganjima kod nas, uslugama koje ste od nas kupili i/ili ugovore koje ste s nama zaključili te zakupe od nas, kao i o Vašim ulaganjima u subjekte pod upravljanjem ili pokroviteljstvom društva M7.
 • Tehnički podaci uključuju adresu internetskog protokola („IP adresa“), Vaše prijavne podatke, vrstu i verziju preglednika, postavku vremenske zone i mjesto, vrste i verzije priključka preglednika, operativni sustav i platformu te drugu tehnologiju na uređajima kojima se služite za pristup ovim internetskim stranicama i drugim sustavima kojima upravljamo.
 • Podaci iz profila uključuju podatke o svim interesima, preferencijama, reklamacijama ili povratnim informacijama koje ste nam priopćili.
 • Podaci o upotrebi uključuju podatke o načinu na koji se koristite našim internetskim stranicama i uslugama.

Kako prikupljamo podatke o Vama

Osobne podatke prikupljat ćemo izravno od Vas. Svoje osobne podatke možete nam dati, na primjer, popunjavanjem obrazaca ili prepiskom s nama poštom, telefonom, e-poštom ili na neki drugi način. To uključuje osobne podatke koje nam dostavljate prilikom: (1) podnošenja zahtjeva za naše usluge i ulaganja kod nas, (2) dostave svih osobnih podataka u vezi s Vašim zakupom naših nekretnina, (3) pretplate za primanje naših usluga, biltena, informativnih materijala ili drugih publikacija ili (4) davanja povratnih informacija ili drugog priopćivanja.

Dok nešto radite na našim internetskim stranicama, možemo automatski prikupljati tehničke podatke o Vašoj opremi, pregledima i njihovim obrascima. Te osobne podatke prikupljamo pomoću kolačića i drugih sličnih tehnologija.

Osim toga, možemo prikupljati informacije o Vama od drugih subjekata unutar naše grupe ili od trećih osoba, uključujući između ostalog treće osobe kao pružatelje ili podizvođače tehničkih usluga i usluga platnog prometa, pružatelje analitike, poslovne partnere, administratore fondova, stručne savjetnike, upravitelje nekretnina, posrednike u prometu nekretnina, kreditne agencije, agencije koje provjeravaju temeljne podatke i od ostalih trećih osoba koje pružaju usluge u vezi s obavljanjem našeg poslovanja.

Važno je da osobni podaci koje imamo o Vama budu točni i ažurni. Molimo Vas da nas obavijestite u slučaju promjena podataka tijekom poslovnog odnosa s nama.

Svrhe upotrebe Vaših podataka

Vaše osobne podatke upotrebljavat ćemo u one svrhe za koje imamo pravnu osnovu da to činimo. U većini slučajeva podatke koje imamo o Vama upotrijebit ćemo u sljedećim okolnostima:

 • za provedbu ugovora koji s Vama trebamo zaključiti ili smo zaključili
 • kada je to potrebno iz naših legitimnih interesa (ili legitimnih interesa trećih osoba), a Vaši interesi i temeljna prava ne nadilaze te interese
 • kada moramo postupiti u skladu s nekom pravnom obvezom, regulatornim zahtjevom i/ili drugim primjenjivim propisom.

U odjeljcima od (1) do (12) u nastavku opisali smo načine moguće upotrebe Vaših osobnih podataka i odgovarajuću pravnu osnovu za obradu na temelju koje postupamo. Utvrdili smo i koji su za to, prema potrebi, naši legitimni interesi.

Imajte na umu da Vaše osobne podatke možemo obrađivati i s više pravnih osnova, ovisno o određenoj svrsi u koju ih upotrebljavamo. Molimo da nam se javite ako su Vam potrebne pojedinosti o točnoj pravnoj osnovi na temelju koje postupamo pri obradi Vaših osobnih podataka ako je u nastavku navedeno više pravnih osnova.

1. Svrha: Prilikom Vaše registracije kao novog investitora/klijenta, uključujući provođenje dubinske analize nad Vama kada je to propisano zakonom.
Pravna osnova za obradu

 • Potrebno je radi provedbe ugovora s Vama.
 • Potrebno je radi postupanja u skladu s našim pravnim obvezama.

2 . Svrha: Prilikom Vaše registracije kao novog zakupca naših nekretnina, uključujući provođenje dubinske analize nad Vama kada je to propisano zakonom.

 • Potrebno je radi provedbe ugovora s Vama.
 • Potrebno je radi postupanja u skladu s našim pravnim obvezama.

3. Svrha: Pružanje usluga Vama ili odgovarajućem fondu u vezi s ugovorom koji ste Vi ili odgovarajući fond zaključili s nama, uključujući usluge u vezi s Vašim ulaganjem kod nas.
Pravna osnova za obradu

 • Potrebno je radi provedbe ugovora koji imamo s Vama.
 • Potrebno je iz naših legitimnih interesa radi učinkovitog obavljanja našeg poslovanja i pružanja usluga Vama ili odgovarajućem fondu.

4. Svrha: Ispunjavanje naših obveza u vezi sa zakupom u koji ste stupili kod nas u odnosu na naše nekretnine.
Pravna osnova za obradu

 • Potrebno je radi provedbe ugovora koji imamo s Vama.

5. Svrha: Komunikacija s Vama za potrebe pružanja usluga Vama ili odgovarajućem fondu ili u vezi s Vašim ulaganjem kod nas.
Pravna osnova za obradu

 • Potrebno je radi provedbe ugovora koji imamo s Vama.
 • Potrebno je iz naših legitimnih interesa radi učinkovitog obavljanja našeg poslovanja i promoviranja naših usluga.

6. Svrha: Komunikacija s Vama u vezi sa zakupom u koji ste stupili kod nas u odnosu na naše nekretnine.
Pravna osnova za obradu

 • Potrebno je radi provedbe ugovora koji imamo s Vama.
 • Potrebno je iz naših legitimnih interesa za učinkovito obavljanje našeg poslovanja i promoviranje naših usluga.

7. Svrha: Upravljanje našim poslovnim odnosom s Vama, uključujući između ostaloga preispitivanje i odgovaranje na ono što nam priopćite ili povratne informacije koje nam dostavite putem naših internetskih stranica ili poštom, telefonom, e-poštom ili na neki drugi način.
Pravna osnova za obradu

 • Potrebno je radi provedbe ugovora s Vama.
 • Potrebno je iz naših legitimnih interesa za učinkovito obavljanje našeg poslovanja, promoviranje i unaprjeđenje naših usluga te odgovaranje na sve upite i reklamacije u vezi s našim uslugama.

8. Svrha: Upravljanje i naplata svih primjenjivih plaćanja, naknada i/ili pristojbi.
Pravna osnova za obradu

 • Potrebno je radi provedbe ugovora koji imamo s Vama.
 • Potrebno je iz naših legitimnih interesa za obradu uplata od strane klijenata/investitora i osiguravanje naplate svih dugovanih iznosa.

9. Svrha: Administriranje i zaštita našeg poslovanja i ovih internetskih stranica (uključujući otklanjanje poteškoća, analizu podataka, testiranje, održavanje sustava, podršku, izvještavanje i hosting podataka).

 • Potrebno je radi postupanja u skladu s našim pravnim obvezama.
 • Potrebno je iz naših legitimnih interesa za vođenje našeg poslovanja, osiguravanje pružanja administrativnih i IT usluga, održavanje mrežne sigurnosti i sprječavanje prijevara.

10. Svrha: Obrada svih zahtjeva koje ste podnijeli za pretplatu na naše biltene i naša dostava tih biltena prema Vašim zahtjevima.
Pravna osnova za obradu

 • Potrebno je radi provedbe ugovora koji imamo s Vama.
 • Potrebno je iz naših legitimnih interesa za razvoj i promoviranje naših usluga i rast našeg poslovanja.

11. Svrha: Osiguravanje informativnih materijala za Vas te prijedloga i preporuka o našim uslugama koje bi Vas mogle zanimati, kao i informacija o događajima koje možda organiziramo i mogli bi Vas zanimati.

Pravna osnova za obradu

 • Potrebno je iz naših legitimnih interesa za razvoj i promoviranje naših usluga i rast našeg poslovanja.

Informativni materijali

Vaše osobne podatke možemo upotrijebiti i kako bismo Vam dostavili informacije u vezi s uslugama koje pružamo i mogle bi Vas zanimati. Te informativne materijale od nas ćete primati ako ste to zatražili. Materijale možete primati i ako ste od nas kupili usluge ili stupili u pregovore s nama u vezi s našim uslugama i, ako u svakom pojedinom slučaju, niste odabrali opciju neprimanja tih materijala.

U svakom trenutku možete zatražiti i da Vam prestanemo slati informativne materijale, samo se obratite našem timu za zaštitu privatnosti podataka (Data Privacy Team) na adresu:

M7 Real Estate Ltd
Third Floor
The Monument Building
11 Monument Street
London
EC3R 8AF

DataPrivacyTeam@m7re.eu

Ako ne dostavite podatke

Ako osobne podatke trebamo prikupljati u skladu sa zakonom ili prema odredbama ugovora s Vama, a Vi nam te podatke ne dostavite na zahtjev, možda nećemo moći provesti ugovor koji smo s Vama zaključili ili nastojimo zaključiti (na primjer, za pružanje usluga). U tom slučaju možda ćemo morati otkazati uslugu koju Vam pružamo, ali o tome ćemo Vas obavijestiti ako u tom trenutku to bude slučaj.

Koliko dugo ćemo čuvati Vaše podatke

Vaše osobne podatke čuvat ćemo koliko bude potrebno radi ostvarenja svrha u koje smo ih prikupili, uključujući u svrhu ispunjenja bilo kakvih pravnih, računovodstvenih ili izvještajnih zahtjeva. Pri određivanju odgovarajućeg razdoblja čuvanja osobnih podataka razmatramo količinu, prirodu i osjetljivost osobnih podataka, mogući rizik štete od neovlaštene upotrebe ili objave Vaših osobnih podataka, svrha u koje obrađujemo Vaše osobne podatke i možemo li te svrhe ostvariti na neki drugi način te primjenjive pravne zahtjeve.

Treće osobe kojima dostavljamo Vaše podatke

Možda ćemo Vaše podatke morati dostaviti trećim osobama koje djeluju u naše ime ili nam pružaju usluge. Vaši osobni podaci u svakom će trenutku biti zaštićeni te ćemo ih dostaviti trećim osobama samo kad je to nužno. Vaše osobne podatke možemo objaviti sljedećim trećim osobama:

 • drugi subjekti naše grupe
 • stručni savjetnici (uključujući između ostalih pravne i financijske savjetnike), osiguravatelji, banke, revizorske kuće, financijske organizacije i upravitelji
 • pružatelji određenih usluga i funkcija kao što su usluge hostinga i usluge u oblaku, priprema obavijesti investitorima i financijskih izvještaja, pružatelji usluga upravljanja odnosa s klijentima, investicijskog upravljanja, administrativnih te usluga zastupnika za domicil, programa za izvještavanje i drugih programa koji služe za potrebe poslovanja
 • pružatelji određenih usluga i funkcija kao što su usluge upravljanja nekretninama, usluge u prometu nekretnina i druge usluge i funkcije u vezi s upravljanjem, administriranjem i/ili održavanjem naših nekretnina
 • ostale treće osobe koje pružaju usluge u vezi s obavljanjem našeg poslovanja i poslovanja subjekata pod našim upravljanjem ili pokroviteljstvom, uključujući između ostalog IT i usluge administriranja sustava
 • stručni suradnici i poslovni partneri
 • treće osobe s kojima možemo stupiti u pregovore o komercijalnom ugovoru,

Međunarodni prijenos podataka

Napominjemo da će u nekim slučajevima možda biti potrebno da Vaše podatke prenesemo nekome izvan europskog gospodarskog prostora, npr. ako se koristimo pružateljima usluga koji su treće osobe iz neke druge zemlje. U tim okolnostima uspostavit ćemo prikladne zaštitne mehanizme kojima se osigurava sigurno čuvanje Vaših podataka, kao što su modeli ugovornih klauzula. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama o uspostavljenim zaštitnim mehanizmima, možete ih zatražiti od našeg tima za zaštitu privatnosti podataka (Data Privacy Team) na adresi:

M7 Real Estate Ltd
Third Floor
The Monument Building
11 Monument Street
London
EC3R 8AF

DataPrivacyTeam@m7re.eu

Vaše podatke možemo prenijeti administratoru ili zastupniku za domicil nekih naših fondova, koji se nalazi u Jerseyju. Europska komisija izdala je odluku kojom se Jerseyju potvrđuje da ondašnji sustav propisa o zaštiti podataka omogućuje odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

Vaša prava u vezi s Vašim podacima

U skladu s OUZP-om, imate niz prava u vezi sa svojim podacima koja mi poštujemo i nastojimo uvažiti u svemu što činimo. Među njima su sljedeća prava:

 • Možete od nas zatražiti kopiju podataka koje imamo o Vama i opis načina na koji upotrebljavamo te podatke („pravo subjekta na pristup“).
 • Ako smatrate da je neki podatak koji imamo o Vama možda netočan ili nepotpun i ne možete ga sami ispraviti, možete od nas zatražiti da te netočnosti ispravimo („pravo na ispravak“).
 • U određenim ograničenim okolnostima možete od nas zatražiti da obrišemo Vaše podatke („pravo na brisanje“ ili „pravo na zaborav“).
 • U slučaju da automatski obrađujemo Vaše podatke na temelju Vaše privole ili radi provedbe ugovora, možete zatražiti da te podatke dostavimo drugoj osobi („pravo na prenosivost podataka“).
 • U određenim ograničenim okolnostima možete od nas zatražiti da ograničimo upotrebu Vaših podataka ili uložiti prigovor na način njihove upotrebe („pravo na ograničenje obrade“).
 • Kada Vaše podatke obrađujemo na temelju svojih legitimnih interesa, imate pravo prigovora na našu obradu u određenim okolnostima („pravo prigovora na obradu“).
 • Ako Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu direktnog marketinga, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u te svrhe („pravo prigovora na obradu – direktni marketing“).

U okolnostima u kojima Vaše podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu Vaših podataka („pravo na povlačenje privole“).

Način kontakta s nama

U slučaju ikakvih pitanja o načinu na koji upotrebljavamo Vaše osobne podatke ili ako nam se želite obratiti u vezi sa svojim pravima ili imate prigovor na našu upotrebu Vaših podataka, molimo da nam se javite na: DataPrivacyTeam@m7re.eu

Učinit ćemo sve što je u našoj moći da odgovorimo na sva pitanje i da svaku reklamaciju riješimo na Vaše zadovoljstvo. Međutim, ako imate osjećaj da nismo riješili Vašu reklamaciju, napominjemo da imate pravo podnošenja prigovora Uredu povjerenika za informiranje (u Ujedinjenoj Kraljevini) ili drugom odgovarajućem lokalnom tijelu za zaštitu podataka.

Napominjemo da ovu obavijest o zaštiti privatnosti možemo u bilo kojem trenutku ažurirati.