Neuvonanto

M7 konsultoi kolmansia osapuolia sijoitusstrategiassa nykyisten sijoitusten hallinnoimiseksi tai kohdennettujen uusien sijoitusten tekemiseksi.

M7:ltä pyydetään lisääntyvässä määrin myös neuvontaa erityisesti uusien sijoitussalkkujen due diligence -tarkastuksiin liittyen. Tämä on M7:n liiketoiminnalle luonnollista laajenemista, jossa voimme hyödyntää vahvaa osaamistamme ja sitä kautta tehostaa tuottoamme.

M7 on tarjonnut kiinteistöalan due diligence -neuvontaa mm. lukuisissa eurooppalaisissa lainaportfoliojärjestelyissä.

M7 on neuvonut myös suurta yhdysvaltalaista sijoittajaa suuressa Saksan teollisuuskiinteistöjen kaupassa sekä aasialaista sijoittajaa Britannian logistiikkasijoituksessa.

Lisäksi M7 on neuvonut useita pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja eläkerahastoja Kroatiassa heidän sijoitusstrategioissaan ja harkitsemissaan sijoituksissa.

Lisätietoja saat