Käyttösäännöt

M7 Real Estate

Käyttösäännöt

Nämä Käyttösäännöt määrittävät ehdot sinun ja meidän välillä, joiden mukaisesti voit käyttää verkkosivustoamme www.m7re.eu (Verkkosivustomme). Näitä Käyttösääntöjä sovelletaan kaikkiin Verkkosivustomme käyttäjiin ja vierailijoihin.

Verkkosivustomme käyttö tarkoittaa sitä, että hyväksyt ja sitoudut noudattamaan kaikkia näiden Käyttösääntöjen ehtoja, jotka täydentävät Verkkosivustomme käyttöehtoja.

Verkkosivustomme tarjoaa M7 Real Estate Ltd (me, meidän tai meitä). Olemme Englannissa ja Walesissa rekisteröitynyt yhtiö, jonka yhtiötunnus on 08614287, ja rekisteröity toimipaikkamme on 10 Queen Street Place, London EC4R 1AG. Postiosoitteemme on The Monument Building, 11 Monument Street, London, EC3R 8AF. Arvonlisäveronumeromme on 171 7836 85.

Kielletty käyttö

Voit käyttää Verkkosivustoamme ainoastaan lainmukaisiin tarkoituksiin. Et saa käyttää Verkkosivustoamme:

 • Millään tavalla, joka rikkoo soveltuvaa paikallista, kansallista tai kansainvälistä lakia tai säännöstä;
 • Millään tavalla, joka on laitonta tai vilpillistä, tai jolla on laiton tai vilpillinen tarkoitus tai vaikutus;
 • Tarkoitukseen, joka millään tavalla vahingoittaa tai pyrkii vahingoittamaan alaikäisiä;
 • Lähettääksesi, tietoisesti vastaanottaaksesi, ladataksesi, käyttääksesi tai uudelleen- käyttääksesi aineistoa, joka ei noudata alla olevia sisältöstandardejamme tai muita yhtiön käytäntöjä;
 • Lähettääksesi tai hankkiaksesi ei-toivottua tai luvatonta mainos- tai markkinointimateriaalia tai muuta vastaavaa (Roskaposti); tai
 • Välittääksesi tietoisesti mitään tietoa, tai lähettääksesi tai ladataksesi mitään materiaalia, joka sisältää viruksia, troijan hevosia, matoviruksia, aikapommeja, näppäilyntallentimia, vakoiluohjelmia, mainosohjelmia tai muita haitallisia ohjelmia tai vastaavia tietokonekoodeja, jotka on suunniteltu vahingoittamaan tietokoneohjelmiston tai laitteiston toimintaa.

Hyväksyt myös:

 • Ettet toisinna, jäljennä, kopioi tai jälleenmyy mitään osaa Verkkosivustostamme vastoin Verkkosivustomme käyttöehtoja.
 • Ettet käytä sivustoa luvattomasti, tai häiritse, aiheuta vahinkoa tai häiriötä:
 • millekään Verkkosivustomme osalle;
 • millekään laitteelle tai verkolle, jossa Verkkosivustoamme säilytetään;
 • millekään ohjelmistolle, jota käytetään Verkkosivustomme tarjoamiseen; tai
 • millekään kolmannen osapuolen omistamalle tai käyttämälle laitteelle, verkolle tai ohjelmistolle.

Interaktiiviset Palvelut

Voimme aika ajoin tarjota interaktiivisia palveluita Verkkosivustollamme, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta:

 • Chat-huoneet; ja/tai

(”Interaktiiviset Palvelut”).

Kun tarjoamme Interaktiivisia Palveluita, tarjoamme sinulle selkeästi tietoa tarjottavasta palvelusta, sekä tietoa siitä, jos sitä moderoidaan ja millaista moderointia siihen käytetään (mukaan lukien se, onko se ihmisen suorittamaa vai teknistä).

Teemme parhaamme arvioidaksemme mahdolliset riskit käyttäjille (ja etenkin lapsille) kolmansien osapuolten toiminnasta, kun he käyttävät Verkkosivustollamme tarjottavia Interaktiivisia Palveluita, ja päätämme tapauskohtaisesti, onko moderoinnin käyttäminen tarkoituksenmukaista kyseisessä palvelussa (mukaan lukien se, millaista moderointia käytetään) näiden riskien valossa. Meillä ei kuitenkaan ole mitään velvollisuutta valvoa, tarkkailla tai moderoida mitään Verkkosivustollamme tarjottavia Interaktiivisia Palveluita, emmekä hyväksy mitään vastuuta mistään käyttäjälle Interaktiivisen Palvelun käytöstä aiheutuvasta vahingosta, joka on vastoin sisältöstandardejamme, riippumatta siitä onko palvelua moderoitu vai ei.

Interaktiivisten Palveluiden käyttäminen alaikäisenä perustuu vanhempien tai huoltajan suostumukseen. Neuvomme vanhempia, jotka antavat lastensa käyttää Interaktiivisia Palveluita siitä, että on tärkeää keskustella lasten kanssa heidän turvallisuudesta internetissä, sillä moderointi ei ole aukotonta. Interaktiivisia Palveluita käyttäville alaikäisille tulee kertoa potentiaalisista riskeistä.

Kun moderoimme Interaktiivisia Palveluita, tarjoamme sinulle yleensä keinot ottaa yhteyttä moderaattoriin huolenaiheiden tai ongelmien varalta.

Sisältöstandardit

Näitä Sisältöstandardeja sovelletaan kaikkeen aineistoon, jota tuotat Verkkosivustollemme (tuotos) sekä mihin tahansa siihen liittyvään Interaktiiviseen Palveluun.

Sinun tulee noudattaa seuraavien standardien henkeä ja sanamuotoa. Standardeja sovelletaan kaikkien tuotoksien osiin sekä niihin kokonaisuutena.

Tuotosten tulee:

 • Olla paikkaansa pitäviä (kun ne ilmaisevat tosiasioita);
 • Olla aitoja (kun ne koskevat mielipiteitä); ja
 • Noudattaa Ison-Britannian sekä sellaisen muun maan sovellettavaa lakia, jossa ne esitetään.

Tuotokset eivät saa:

 • Sisältää materiaalia, joka halventaa toista henkilöä;
 • Sisältää materiaalia, joka on häiritsevää, loukkaavaa, vihamielistä tai yllyttävää;
 • Markkinoida seksuaalisävytteistä materiaalia;
 • Yllyttää väkivaltaan;
 • Yllyttää rotuun, sukupuoleen, uskontoon, kansalaisuuteen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai ikään liittyvään syrjintään;
 • Loukata muiden tekijänoikeuksia, tietokantaoikeuksia tai tavaramerkkejä;
 • Huijata muita ihmisiä;
 • Loukata oikeudellisia velvollisuuksia, joita on kolmatta osapuolta kohtaan, kuten sopimukseen perustuvia velvollisuuksia tai salassapitovelvollisuutta;
 • Kannustaa laittomaan toimintaan;
 • Olla uhkaavia, käyttää väärin tai loukata toisen yksityisyyttä, tai aiheuttaa mielipahaa, epämukavuutta tai tarpeetonta ahdistusta;
 • Todennäköisesti ahdistaa, järkyttää, häpäistä, pelästyttää tai suututtaa toista henkilöä;
 • Esittää toista henkilöä tai vääristää henkilöllisyyttäsi tai yhteyttä toiseen henkilöön;
 • Antaa vaikutelmaa, että ne ovat lähtöisin meistä, jos näin ei ole; tai
 • Kannattaa, edistää tai avustaa mitään laitonta toimintaa kuten (ainoastaan esimerkkinä) tekijänoikeusrikkomusta tai tietokoneen väärinkäyttöä.

Keskeyttäminen ja päättäminen

Päätämme harkintamme mukaan, onko käyttösi rikkonut näitä Verkkosivustomme Käyttösääntöjä. Kun näiden sääntöjen rikkominen on tapahtunut, voimme toteuttaa tarkoituksenmukaiseksi katsomamme toimenpiteitä.

Näiden Käyttösääntöjen noudattamatta jättäminen muodostaa Käyttöehtojemme olennaisen sopimusrikkomuksen, joiden nojalla olet käyttänyt Verkkosivustoamme, ja voi johtaa siihen, että toteutamme kaikki tai jotkut seuraavista toimenpiteistä:

 • Välittömän, väliaikaisen tai pysyvän Verkkosivuston käyttöoikeutesi peruuttamisen;
 • Välittömän, väliaikaisen tai pysyvän Verkkosivullemme esittämäsi tai lataamasi aineiston poistamisen Verkkosivultamme;
 • Varoituksen antamisen sinulle;
 • Oikeudenkäyntimenettely sinua vastaan, sopimusrikkomuksen aiheuttamien kulujen korvaamiseksi (mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, kohtuulliset hallinnolliset ja oikeudenkäyntikulut);
 • Muut oikeustoimet sinua vastaan; ja/tai
 • Tällaisten tietojen luovuttaminen toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille, siinä määrin kun koemme sen tarpeelliseksi.

Vastuumme ulkopuolella ovat toimenpiteet, joita teemme vastauksena näiden Käyttösääntöjen rikkomisen johdosta. Näissä säännöissä kuvatut toimenpiteet eivät rajoitu ainoastaan näihin, ja voimme tehdä mitä tahansa muita toimenpiteitä, jotka katsomme sopiviksi.

Muutokset Käyttösääntöihin

Voimme tarkistaa näitä Käyttösääntöjä milloin tahansa muuttamalla tätä sivua Verkkosivustollamme. Odotamme, että tarkistat tämän sivun aika ajoin huomataksesi tekemämme muutokset, sillä ne sitovat sinua. Jotkut näistä käyttösäännöistä esitetyistä ehdoista voidaan syrjäyttää muualla Verkkosivustollamme julkaisemillamme ehdoilla tai käytännöillä.