Rådgivning

M7 yder, i stigende omfang, rådgivning på konsulentbasis – specielt omkring alle due diligence aspekter i forbindelse med porteføljetransaktioner.

Dette er en naturlig ekspansion af forretningen, hvor der drages fordel af teamets mange års erfaring.

M7 har ydet rådgivning i forbindelse med gennemførelse af due diligence på en række europæiske nødlidende låneporteføljer med underliggende ejendomsaktiver, senest i forbindelse med en række hollandske aktiver i Propertize porteføljen.

M7 blev ligeledes hyret ind til at rådgive en af de største amerikanske investorer i forbindelse med købet af en stor tysk industriportefølje, samt en asiatisk investor i forbindelse med investering i en britisk logistikportefølje.