Úvod

Společnost M7 se zaměřuje na vysokoziskové, multi-let a střední realitní trhy v celé Evropě.Rozpoznání ziskových příležitostí pro investory je prováděno pomocí čtyř obchodních linií:

1

Fondy M7 kde M7 investuje spolu s několika investory a působí ve fondu jako správce investic a správce majetku.

2

Joint ventures pro společnou investici do soukromého kapitálu kde M7 investuje spolu se svými partnery a působí jako pověřený správce majetku.

 

3

Mandáty ke správě majetku zvláštních účtů kde M7 působí jako nezávislý správce majetku pro portfolia institucionálních investorů, investorů do rodinného majetku a s vysokým čistým jměním.

4

Poradenství kde M7 poskytuje poradenství třetím stranám ohledně strategií buď pro jejich stávající majetek nebo cílenou akvizici.