Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů na stránkách M7 Real Estate

Společnost M7 Real Estate Ltd, její dceřiné společnosti a přidružené společnosti, které jsou v níže uvedeném odkazu označeny jako správci údajů („my“; „nás“; „naše“ a další tvary těchto slov), respektují vaše soukromí a zavázaly se za všech okolností chránit vaše osobní údaje.

Správci údajů

Jsme správci osobních údajů, které o vás máme. To znamená, že odpovídáme za rozhodnutí, jak uchováváme a využíváme vaše osobní údaje.

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů ((EU) 2016/679) („nařízení GDPR“) stanoví tyto zásady ochrany osobních údajů, jak můžeme používat vaše osobní údaje, a vaše zákonná práva ve vztahu k vašim osobním údajům.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše použití jakýchkoli osobních údajů, které od vás můžeme shromažďovat prostřednictvím těchto stránek či našeho portálu pro investory, nebo které bychom od vás jinak mohli shromažďovat jinými prostředky, například e-mailem, telefonicky nebo osobně. Tyto zásady ochrany osobních údajů se navíc vztahují také na veškeré informace, které o vás můžeme shromažďovat ze zdrojů třetích stran v rámci našeho podnikání.

Je důležité, abyste si tyto zásady ochrany osobních údajů přečetli, a byli si tak plně vědomi toho, jak a proč vaše údaje používáme.

Informace, které o vás máme

Abychom mohli vykonávat naši činnost a efektivně propagovat naše služby, je nezbytné, abychom měli k dispozici a zpracovávali osobní údaje o: investorech a potenciálních investorech; osobách, které používají naše stránky nebo s námi komunikují jiným způsobem; osobách, které se přihlásily k odběru informací o našich produktech a službách; a jednotlivých nájemcích našich nemovitostí. V souladu s tím můžeme shromažďovat, používat, uchovávat a předávat různé druhy osobních údajů o vás, které jsme seskupili takto (mějte na paměti, že toto není vyčerpávající seznam):

 • Údaje o totožnosti zahrnují jméno, oslovení nebo titul, datum narození, pohlaví, osobní popis, pracovní zařazení a informace o zaměstnání.
 • Kontaktní údaje zahrnují adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla.
 • Finanční údaje zahrnují informace o bankovním účtu a finanční informace.
 • Údaje o transakcích zahrnují informace o platbách vám a od vás a další informace o investicích, které jste s námi uskutečnili, o službách, které jste od nás zakoupili, a/nebo o smlouvách nebo pronájmech, které jste s námi uzavřeli, a také o investicích, které jste učinili ve společnostech spravovaných nebo sponzorovaných společností M7.
 • Technické údaje zahrnují adresu internetového protokolu („IP“), vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a polohu, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a platformu a další technologie na zařízeních, která používáte pro přístup k těmto webovým stránkám a dalším námi provozovaným systémům.
 • Profilové údaje obsahují informace o zájmech, preferencích, stížnostech nebo zpětné vazbě, které jste nám sdělili.
 • Údaje o použití zahrnují informace o tom, jak používáte naše stránky a služby.

Údaje o informačních materiálech / komunikační údaje zahrnují vaše preference ohledně přijímání informačních materiálů a newsletterů a vaše komunikační preference.

Je možné, že budeme muset o vás zpracovávat další informace, abychom mohli řádně provozovat naše podnikání a efektivně propagovat naše služby.

Jak shromažďujeme informace o vás

Osobní údaje shromažďujeme přímo od vás. Můžete nám například poskytnout své osobní údaje vyplněním formulářů nebo komunikací s námi poštou, telefonem, e-mailem nebo jiným způsobem. Patří sem osobní údaje, které poskytnete, když: (i) požádáte o naše služby nebo s námi investujete; (ii) nám poskytnete jakékoli osobní údaje v souvislosti s vaším pronájmem v kterékoli z našich nemovitostí; (iii) se přihlásíte k odběru našich služeb, newsletterů, informačních materiálů nebo jiných publikací; nebo (iv) nám poskytnete zpětnou vazbu nebo nám zašlete jiné sdělení.

Při interakci s našimi stránkami můžeme automaticky shromažďovat technické údaje o vašem zařízení a o vašem chování a vzorcích prohlížení stránek. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie a dalších podobných technologií.

Můžeme také shromažďovat informace o vás od jiných subjektů v naší skupině a od jiných třetích stran, mimo jiné včetně poskytovatelů třetích stran nebo subdodavatelů technických služeb a platebních služeb, poskytovatelů analytických služeb, obchodních partnerů, správců fondů, profesionálních poradců, správců nemovitostí, realitních agentů, agentur poskytujících úvěrové reference, agentur zajišťujících prověrky a dalších třetích stran, které poskytují služby v souvislosti s provozováním našeho podnikání.

Je důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Informujte nás prosím, pokud během vašeho obchodního vztahu s námi dojde ke změně vašich osobních údajů.

Účely, pro které používáme vaše údaje

Vaše osobní údaje použijeme pouze tehdy, máme-li k tomu zákonné důvody. Ve většině případů použijeme informace, které o vás máme, za následujících okolností:

 • Pokud potřebujeme plnit smlouvu, kterou se s vámi chystáme uzavřít nebo kterou jsme s vámi uzavřeli.
 • Pokud je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (nebo zájmů třetí strany) a vaše zájmy a základní práva před těmito zájmy nemají přednost.
 • Pokud potřebujeme splnit zákonnou povinnost, jakýkoli regulační požadavek a/nebo jakýkoli jiný platný zákon.

V oddílech (1) až (12) níže jsme uvedli popis způsobů, jak můžeme používat vaše osobní údaje, a příslušné zákonné důvody, na kterých je toto zpracování založeno. V případě potřeby jsme také určili naše oprávněné zájmy.

Upozorňujeme, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z více než jednoho zákonného důvodu v závislosti na konkrétním účelu, k němuž vaše údaje používáme. Kontaktujte nás, pokud potřebujete informace o konkrétním zákonném důvodu zpracování vašich osobních údajů, pokud níže uvádíme více než jeden zákonný důvod.

 1. Účel: Registrace vás jako nového investora / zákazníka, včetně provedení due diligence, pokud to vyžaduje zákon.

Zákonné důvody zpracování

  • Je to nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.
  • Je to nezbytné pro plnění našich zákonných povinností.
 1. Účel: Registrace vás jako nového nájemce v kterékoli z našich nemovitostí, včetně provedení due diligence, pokud to vyžaduje zákon.

Je to nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.

 

 • Je to nezbytné pro plnění našich zákonných povinností.

 

 1. Účel: Poskytování služeb vám nebo jakémukoli příslušnému fondu v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou jste s námi vy nebo fond uzavřeli, včetně veškerých služeb souvisejících s uskutečňováním investic u nás.

Zákonné důvody zpracování

  • Je to nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi.
  • Je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy na efektivním fungování našeho podnikání a poskytování služeb vám nebo příslušnému fondu.
 1. Účel: Plnění našich povinností v souvislosti s jakoukoli nájemní smlouvou, kterou jste s námi uzavřeli v souvislosti s některou z našich nemovitostí.

Zákonné důvody zpracování

  • Je to nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi.
 1. Účel: Komunikace s vámi za účelem poskytování služeb vám nebo jakémukoli příslušnému fondu nebo v souvislosti s uskutečňováním investic u nás.

Zákonné důvody zpracování

  • Je to nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi.
  • Je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy na efektivním fungování našeho podnikání a propagaci našich služeb.
 1. Účel: Komunikace s vámi v souvislosti s jakoukoli nájemní smlouvou, kterou jste s námi uzavřeli v souvislosti s některou z našich nemovitostí.

Zákonné důvody zpracování

  • Je to nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi.
  • Je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy na efektivním fungování našeho podnikání a propagaci našich služeb.
 1. Účel: Správa našich vztahů s vámi, mimo jiné včetně kontroly a reakce na jakoukoli komunikaci nebo zpětnou vazbu, kterou jste nám zaslali prostřednictvím našich webových stránek nebo poštou, telefonem, e-mailem či jinak.

Zákonné důvody zpracování

  • Je to nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.
  • Je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy na efektivním fungování našeho podnikání, propagaci a zlepšování našich služeb a reagování na jakékoli dotazy nebo stížnosti ohledně našich služeb.
 1. Účel: Správa a vybírání všech příslušných plateb a/nebo poplatků.

Zákonné důvody zpracování

  • Je to nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi.
  • Je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy na zpracování plateb provedených zákazníky / investory a zajištění toho, že jsme schopni vybrat všechny dlužné částky.
 1. Účel: Správa a ochrana našeho podnikání a těchto webových stránek (včetně odstraňování problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, podávání hlášení a hostování dat).

Je to nezbytné pro plnění našich zákonných povinností.

 

 • Je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy při řízení našeho podnikání, zajištění poskytování administrativních a IT služeb, udržování bezpečnosti sítě a předcházení podvodům.

 

 1. Účel: Zpracování vámi podané žádosti o přihlášení k odběru našich newsletterů a zasílání takových newsletterů na základě vaší žádosti.

Zákonné důvody zpracování

  • Je to nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi.
  • Je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy při vývoji a propagaci našich služeb a růstu našeho podnikání.
 1. Účel: Poskytujeme vám informační materiály a návrhy a doporučení o našich službách, které by vás mohly zajímat, jakož i informace o událostech, které bychom mohli uspořádat a které by vás mohly zajímat.

Zákonné důvody zpracování

  • Je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy při vývoji a propagaci našich služeb a růstu našeho podnikání.

Informační materiály

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vám poskytli informace týkající se námi poskytovaných služeb, které by vás mohly zajímat. Tyto informační materiály od nás obdržíte, pokud jste o ně požádali. Tyto materiály od nás můžete také dostat, pokud jste si od nás zakoupili služby nebo jste s námi jednali v souvislosti s našimi službami, a od odběru těchto materiálů jste se neodhlásili.

Můžete nás kdykoli požádat, abychom vám informační materiály přestali zasílat. Kontaktujte náš tým pro ochranu osobních údajů na této adrese:

M7 Real Estate Ltd Third Floor

The Monument Building 11 Monument Street Londýn

EC3R 8AF

DataPrivacyTeam@m7re.eu

Pokud informace neposkytnete

Pokud potřebujeme shromažďovat osobní údaje ze zákona nebo na základě podmínek smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a vy tyto informace na požádání neposkytnete, nemusíme být schopni smlouvu, kterou jsme uzavřeli nebo se pokoušíme s vámi uzavřít, plnit (například poskytovat vám služby). V takovém případě možná budeme muset zrušit službu, kterou vám poskytujeme, ale v tomto případě vás na to upozorníme.

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění účelů, pro něž jsme je shromáždili, včetně shromáždění pro účely dodržení zákonných, účetních nebo vykazovacích povinností. Při stanovení odpovídající doby uchovávání osobních údajů přihlížíme k množství, povaze a citlivosti osobních údajů, možnému riziku škody vlivem neoprávněného užití nebo sdělení vašich osobních údajů, účelům, pro něž vaše osobní údaje zpracováváme, a zda těchto účelů můžeme dosáhnout i jinými způsoby, a dále platným právním předpisům.

Třetí strany, jimž vaše údaje předáváme

Možná budeme muset sdílet vaše údaje s třetími stranami, které jednají naším jménem nebo nám poskytují služby. Vaše osobní údaje budou vždy chráněny a budou třetím stranám předávány pouze v případě potřeby. Vaše údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, jako jsou:

  • Další subjekty v naší skupině.
  • Profesionální poradci (mimo jiné i právní a finanční poradci), pojišťovny, bankéři, auditoři, finanční organizace a správci.
  • Poskytovatelé některých služeb a funkcí, jako je hosting a cloudové služby, tvorba oznámení pro investory a finančních výkazů, poskytovatelé správy vztahů se zákazníky, správy investic, správy a agenturních služeb, softwaru pro vykazování a jiného softwaru používaného k uspokojení potřeb obchodních operací.
  • Poskytovatelé některých služeb a funkcí, jako jsou služby správy nemovitostí, služby realitní kanceláře a další služby a funkce související se správou a/nebo údržbou našich nemovitostí.
  • Ostatní třetí strany, které poskytují služby v souvislosti s provozem našeho podnikání a podnikání našich spravovaných / sponzorovaných společností, včetně, ale nikoli výlučně, služeb správy IT a systémů.
  • Obchodní kolegové a obchodní partneři.
  • Třetí strany, s nimiž můžeme zahájit jednání o obchodních dohodách, např. obchodní prodej nebo společný obchodní podnik.
  • Vláda Spojeného království nebo jakékoli jiné veřejné orgány nebo regulační orgány, pokud jsme povinni jim vaše údaje předat podle platných zákonů.

Předávání údajů do zahraničí

Vezměte prosím na vědomí, že mohou existovat případy, kdy může být nutné předat vaše údaje mimo Evropský hospodářský prostor, např. pokud využíváme externí poskytovatele služeb z jiné země. Za těchto okolností zavedeme vhodná ochranná opatření, abychom zajistili, že vaše údaje budou bezpečně uchovávány, například vzorové smluvní doložky. Pokud požadujete další informace o zavedených bezpečnostních opatřeních, můžete o ně požádat kontaktováním našeho týmu pro ochranu osobních údajů pomocí níže uvedených údajů:

M7 Real Estate Ltd Third Floor

The Monument Building 11 Monument Street Londýn

EC3R 8AF

DataPrivacyTeam@m7re.eu

Můžeme předat vaše údaje správci a agentovi pro některé z našich fondů, který má sídlo na Jersey. Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti ve prospěch Jersey, které potvrzuje, že právní systém Jersey v oblasti ochrany údajů poskytuje přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.

Vaše práva týkající se osobních údajů

V souladu s nařízením GDPR máte ve vztahu k vašim údajům řadu práv, která respektujeme a usilujeme o jejich dodržování ve všem, co děláme. Patří sem tato práva:

  • Můžete nás požádat o kopii údajů, které o vás máme, a popis toho, jak tyto údaje používáme („právo subjektu na přístup“).
  • Pokud se domníváte, že jakékoli údaje, které o vás máme, mohou být nepřesné nebo neúplné a vy sami nemůžete tyto údaje opravit, můžete nás požádat, abychom tyto nepřesnosti napravili („právo na opravu“).

Můžete nás požádat, abychom za určitých omezených okolností vaše údaje vymazali („právo na výmaz“ nebo „právo být zapomenut“).

 

 • Pokud vaše údaje zpracováváme automatizovanými prostředky buď na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy, můžete nás požádat, abychom tyto údaje předali jiné straně („právo na přenositelnost údajů“).
 • Za určitých omezených okolností nás můžete požádat, abychom omezili naše používání vašich údajů, nebo můžete namítnout vůči způsobu, jak jsou údaje používány („právo na omezení zpracování“).
 • Pokud zpracováváme vaše informace na základě našich oprávněných zájmů, máte právo za určitých okolností vznést námitku proti zpracování („právo vznést námitku proti zpracování“).
 • Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem („právo vznést námitku proti zpracování – přímý marketing“).

 

V případech, kdy zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním vašich údajů odvolat („právo odvolat souhlas“).

Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, jak používáme vaše osobní údaje, nebo nás chcete kontaktovat ohledně svých práv, nebo máte-li jakékoli stížnosti ohledně našeho používání vašich údajů, kontaktujte nás na adrese: DataPrivacyTeam@m7re.eu

Budeme se snažit odpovědět na jakýkoli dotaz a vyřešit jakoukoli stížnost k vaší spokojenosti. Pokud se však domníváte, že jsme vaši stížnost nevyřešili, máte právo podat stížnost úřadu Information Commissioner‘s Office (ve Spojeném království) nebo jinému obdobnému místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů.

Upozorňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli aktualizovat.