Mailbox, Birmingham

Co děláme

Hledáme pro investory investice s přidanou hodnotou a příležitosti zaměřené na příjem v menším regionálním sektoru nemovitostí s větším počtem nájemců.

Jedná se o sektor, který je často zanedbáván a považován za neefektivní z důvodu menších velikostí jednotlivých nemovitostí a vzhledem k náročnosti z hlediska správy. Společnost M7 se specializuje na sdružování četných individuálních nemovitostí do velkých a diverzifikovaných portfolií s úrovní výnosů nad tržním průměrem.

Naše činnost je založena na hodnotově a výnosově orientované investiční filozofii společně s aktivní, praktickou platformou pro správu nemovitostí. Naše panevropská platforma kombinuje vlastní praktické zkušenosti v oblasti nemovitostí se špičkovými informacemi a systémy správy dat, které jsou nedílnou součástí maximalizace hodnoty.

Klíčové statistiky

4,5 milionů

Čtverečních metrů

5800

Počet jednotek (cca)

590

Počet nemovitostí

3120

Počet nájemců

€5,9 miliard

Nemovitosti ve správě (cca)

€348 milionů

Smluvní nájemné (cca)

Spravované nemovitost podle země*

 • UK- 55,9%

 • Nizozemsko - 15,8%

 • Francie - 4,7%

 • Dánsko - 3,9%

 • Švédsko - 3,6%

 • Německo - 3,6%

 • Polsko - 3,4%

 • Finsko - 2,6%

 • Portugalsko- 2,6%

 • Irsko - 1,9%

 • Maďarsko - 1,0%

 • Česká republika - 1,0%

 • Chorvatsko - %

*Prosinec 2021

Členění podle odvětví

Rozdělení podle typu subjektů

 • Lehký průmysl - 40,6%

 • Kanceláře - 25,6%

 • Maloobchod - 20,5%

 • Smíšené použití - 5,8%

 • Other- 4,3%

 • Samostatné účty - 48,8%

 • Soukromé fondy/registrované společnosti - 35,8%

 • Společné podniky - 8,1%

Ocenění

V M7 jsme hrdí na svou pověst v oblasti nemovitostí jako společnost s nejlepšími výsledky v oblasti investic a správy nemovitostí. Náš pracovitý tým v průběhu let získal řadu ocenění, včetně ceny „Fund Manager of the Year“ („Správce fondu roku“) v rámci udílení cen Property Award.

PROPS Awards

Property Week Awards

Property Week Awards

https://www.m7re.eu/cz/wp-content/uploads/sites/5/2021/01/Corporate-Brochure_V20-scaled.jpg

Zjistěte více informací, stáhněte si firemní brožuru M7

Zjistěte více informací, stáhněte si firemní brožuru M7

Zjistěte více informací, stáhněte si firemní brožuru M7