Co Děláme

M7 Real Estate je jedním z předních odborníků na celoevropském trhu trhu ‘multi-let’ komerčních nemovitostí s regionální působností. Společnost je plně vlastněna jejím managementem a má přes 250 zaměstnanců působících ve 13 zemích. Tento tým spravuje přes 1,400 maloobchodních, kancelářských a průmyslových nemovitostí v celkové hodnotě 8.1 miliard EUR.

M7 se zaměřuje na hledání investičních příležitostí s přidanou hodnotou pro investory v menším multinájemním sektoru, který je často opomíjen a považován za neefektivní kvůli malé velikosti jednotlivých parcel a náročnosti na správu majetku. M7 většinou sloučí několik jednotlivých nemovitostí a vytvoří rozsáhlé portfolio s vysokými příjmy a zisky, výrazně přesahujícími průměry na trhu s nemovitostmi.

M7 uplatňuje investiční filozofii zaměřenou na hodnotu, ruku v ruce s aktivní, praktickou platformou správy majetku. Vnitropodnikové praktické zkušenosti s nemovitostmi, které má společnost k dispozici díky své celoevropské platformě, spolu s nejaktuálnějšími informacemi na trhu a systémy na správu dat zaručuje společnosti M7 maximalizaci hodnoty.

M7 byla založena v roce 2009 a původně se zaměřovala na multi-let industriální sektor na území Velké Británie, přičemž hlavním cílem byla efektivní a přesná správa dat. Bylo založeno několik joint ventures s cílem využít příležitostí, které s sebou přinesla globální finanční krize. Navíc byl spuštěn tzv. workout business, který má za úkol pomoci věřitelům spravovat sekundární majetek s vyššími zisky.

Rozvoj několikasektorové platformy v kontinentální Evropě byl zahájen v roce 2013. Jejím účelem je poskytnout vlastníkům nemovitostí a investorům bezkonkurenční platformu správy majetku v celé Evropě pro multinájemní regionální nemovitosti. Členové nejvyššího vedení M7 v minulosti již takové platformy vybudovali, a mohli tedy svých zkušeností využít k zajištění úspěšného provozu poboček ve Velké Británii, Chorvatsku, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Polsku a Slovensku.