27 Sep 2018

M7 REAL ESTATE REALIZUJE PRODEJ INDUSTRIÁLNÍCH PARKŮ V BUDAPEŠTI A V PRAZE

Londýn, 27. 9. 2018 – M7 Real Estate (“M7”), pan-evropský investor a asset manažer oznámil jménem M7 Central European Real Estate Fund I (“M7 CEREF I”) nedávný prodej 3 nemovitostí – Innovations Business Park v Budapešti, Sanitas Industrial Park a Uhříněves Industrial Park v Praze, v celkové transakční hodnotě cca 24 milionů EUR. Prodej zajistil významné zhodnocení prostředků vložených ze stran investorů.

Innovation Business Park koupila M7 v červnu 2017. M7 tým vyhodnotil nemovitost v této lokalitě jako objekt s potenciálem růstu tržní hodnoty a identifikoval také potenciál pro růst hodnoty prostřednictvím asset managementu včetně nástroje zvýšení obsazenosti, kterou se podařilo zvýšit z 90,6 % na 100 %, čímž došlo k navýšení příjmů z nájmu. Nemovitost se nachází 7 km severně od centra Budapešti ve 13. městském obvodu. Skládá se z 8 multi-let skladovacích jednotek a 1 retailové jednotky, celková velikost nemovitosti činí 4 160 m2.

Druhou nemovitost, Sanitas Industrial Park, získala M7 v květnu 2017 v rámci nákupu logistického portfolia. Nemovitost se nachází v Říčanech, přibližně 20 km jihovýchodně od centra Prahy v sousedství retailového parku s kotevním nájemcem Tesco. GLA nemovitosti činí 46 796 m2 a je tvořena sklady a dvoupatrovou kancelářskou budovou. Nemovitost byla prodána v souladu s obchodním plánem.

Uhříněves Industrial Park se nachází v industriální oblasti s dobrou dostupností přibližně 18 km jihovýchodně od centra Prahy. GLA Uhříněves Industrial Park činí 8 146 m2 a je tvořena 2 protilehlými budovami. V první budově jsou k dispozici chladící a mrazící skladové prostory včetně kanceláří, druhá budova nabízí chladící skladové prostory. Při prodeji byla využita příležitost prodat nemovitost koncovému uživateli, což byla jedna z možností stanovená obchodním plánem.

Paul Betts, Managing Director pro střední Evropu v M7 k prodejům uvedl: “Akvizice nemovitostí v rámci portfolia byla uskutečněna zhruba před rokem. Nynější prodej pro nás představuje vhodnou příležitost pro zpeněžení hodnoty, kterou každá z nemovitostí generovala během uplynulé doby. Prodej naplnil náš business plán a očekávané výnosy pro Fond.”

M7 CEREF I investuje do Core Plus nemovitostí s potenciálem vysokého výnosu napříč střední Evropou. Cílový objem prostředků byl naplněn v dubnu 2017 získáním 60 milionů EUR od kapitálových investorů a zajištěním financování ve výši 68,5 milionů EUR, které bylo poskytnuto Starwood European Real Estate Finance.